Bjerringbro er en driftig by med engagerede borgere og virksomheder, et stort udbud af service og naturskønne omgivelser. Men nogle oplever efter kommunesammenlægningen, at byen har mistet betydning og indflydelse. Indbyggertallet er stagneret og dele af byen har trængt til fornyelse og forskønnelse.

For at understøtte en positiv byudvikling har Viborg Byråd besluttet at lave en helhedsplan for Bjerringbro. Planen er blevet til i tæt samarbejde mellem Bjerringbro Byforum, Bjerringbrorådet og Viborg Kommune.

Med helheldsplanen ønsker vi:

 • at skabe stolthed over Bjerringbro ved at udfolde dens styrker og potentialer – og forny dens slidte steder
 • At samle byen og begrave dens opdeling mellem nord og syd ved at gøre Gudenåen og de grønne områder omkring til byens samlingssted
 • At styrke byens fællesskaber og skabe en by, hvor man får lyst til at deltage i aktiviteter
 • At lave en sammenhængende, langsigtet plan for byens udvikling, der rækker ud over en valgperiode. en fælles plan for byens borgere og kommunen, der fremtidssikrer Bjerringbro.
Læs mere

Bjerringbro Byforum har gennemført følgende projekter:

 • Lyskunst på broen over Gudenåen og i viadukten
 • Niels Due Jensen Plads https://bjerringbro.dk/niels-due-jensens-plads/
 • Kuber i gågaden og forbedringer på byens torv
 • Midterhelle på Markedsgade
 • Fodgængerovergang ved Oasen
 • Bedre gangforbindelser mellem stationen og Gudenåen
 • Byens hus  https://www.bjerringbrostation.dk/memberportal/frontpage
 • Åpromenaden (igangværende)
 • Byfornyelse på Sønderbro og Brocenteret
 • Mødested og aktivitet for de unge med interesse for motorkøretøjer
 • Forplads ved Gudenåhuset