Vi arbejder for Bjerringbro

Bjerringbro Byforum er en paraplyorganisation, der kun har en eneste opgave: At gøre Bjerringbro til et bedre sted at bo, leve og drive virksomhed.

Til det formål har Byforum fem udvalg, der hver især arbejder med sin særlige del af livet i Bjerringbro. Øverst er en bestyrelse, der har et overordnet og koordinerende ansvar for at sikre, at udviklingen holdes på rette spor og i god gænge.

Til daglig tegnes Bjerringbro Byforum af bychefen, der er ansat i en 25-timers stilling. Bychefen fungerer som kontaktperson, idémager, kommunikationsmand og projektleder på foreningens store projekter.

Du kan læse mere om arbejdet i de fem udvalg og i bestyrelsen herunder.

Vi står sammen for at gøre Bjerringbro bedre

Bestyrelse

De store linjer

Bestyrelsen består af de fem udvalgsformand samt en valgt formand for Byforum. Her kan du finde bestyrelsesmedlemmer og læse referater.

Borgerudvalg

Borgernes eget udvalg

Borgerudvalget tager sig af meget når det handler om udvikling af Bjerringbro. Udvalget tager sig nemlig af alt det, der ikke er dækket af de fire andre udvalg.

Bychef

Byforums daglige ledelse

Bychef Lars Christiansen er kontaktperson for Bjerringbro Byforum, ligesom han er tovholder mellem udvalgene og på flere store projekter.

Detailudvalg

Handelslivets udvalg

Detailudvalget tager sig af alt, der kan gøre det bedre at drive detailhandel i Bjerringbro. Lige fra aktiviteter for borgerne til politiske spørgsmål.

Erhvervsudvalg

Netværk og nytårskur

Skal vi styrke det lokale erhvervsliv, så kan det blandt andet ske ved at netværke mere. Det og meget andet tager erhvervsudvalget sig af.

Foreningsudvalg

Her mødes idrætten

I en by af Bjerringbros størrelse er det nødvendigt at idrætten samarbejder i stedet for at modarbejde hinanden i kampen om kunderne. Det sørger Foreningsudvalget for.

Generalforsamling

Det øverste organ

Som i alle foreninger er generalforsamlingen Byforums øverste organ. Den holdes i første kvartal, og her kan du læse referater fra tidligere.

Kulturudvalg

Kultur, Undervisning og Kirkeudvalget

Til dagligt kaldet Kulturudvalget eller KUK. Her samles Bjerringbros fantastisk rige kulturliv på tværs af foreninger, uddannelsessteder og kirker.