En gave med plads til børn og voksne

Niels Due Jensens Plads er en gave fra Grundfos til Bjerringbro.

Pladsen binder Bjerringbros gågade sammen med Gudenåhuset, og er opdelt i tre zoner. En legezone, en skaterzone og et sceneområde, hvor byens borgere og gæster kan nyde en is, det gode vejr, springvandene og eventuel optræden på scenen.

Lys og Vand spiller en central rolle på pladsen, hvor tre vandinstallationer hver for sig og til sammen giver en helt særlig oplevelse for såvel store som små. Når mærket sænker sig over pladsen, bliver pladsens forkskellige områder og funktioner oplyst på smukkeste vis.

Niels Due Jensens Plads er en gave til børn, unge og voksne – men sæt gerne lidt tid af, for du risikerer at blive hængende.

Her kan du lege, skate, soppe i vandet og hygge med familien

Kalender for pladsen

Niels Due Jensens Plads summer altid af liv. Nogle gange mere liv end andre – og på særlige dage kan du opleve arrangementer på scenen. Arrangementerne fremgår af bykalenderen, men du kan også se en helt særlig kalender for aktiviteter på Niels Due Jensens Plads lige her.

For dig der vil låne pladsen

Er du arrangør og vil gerne bruge pladsen til dit arrangement? Du skal selv være parat til at gøre det arbejde, der skal udføres på pladsen – og er du det, så er der rig lejlighed for at du kan låne pladsen. Så læs her, hvordan du booker pladsen, og hvilke remedier der er til rådighed.

Dronefilm fra pladsen

Selv om et billede siger mere end 1000 ord, så byder Niels Due Jensens Plads på så mange oplevelser, at et enkelt billede slet ikke kan fortælle nok. Derfor har fotograf Lars Holm lavet en smuk dronefilm fra pladsen på vegne af Viborg Kommune. Se den her.

Plads til at nyde livet midt i Bjerringbro

Manden bag pladsens navn

Niels Due Jensen var knap to år gammel, da hans far, Poul Due Jensen, i 1945 tog imod sin første ordre på en pumpe i den nystartede virksomhed. Det skulle blive en skelsættende begivenhed, der kom til at præge den lille drengs fremtid og optage en stor del af de vågne timer i hans voksenliv.

I 1977 overtog Niels Due Jensen – i en alder af kun 34 år – ansvaret for sin fars livsværk efter faderens død. I mellemtiden var virksomheden vokset til en international pumpekoncern og havde skiftet navn til Grundfos.

Niels Due JEnsen fungerede som koncernens øverste og naturlige leder helt frem til 2003. I den periode tog han en række initiativer, der sikrede en fortsat positiv udvikling og ekspansion i virksomheden. For blot at nævne ét eksempel var det ham, der insisterede på, at Grundfos selv skulle udvikle og fremstille mikro-elektronik til indbygning i pumperne.

Niels Due Jensen har altid engageret sig i aktuelle problemstillinger i det omgivende samfund, og hans store sociale engagement har sat tydelige spor i virksomheden. Ligesom faderen var han optaget af at skabe muligheder for mennesker, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Han lagde stor vægt på, at alle selskaber i koncernen skulle tage et socialt ansvar ved eksempelvis at beskæftige tidligere kriminelle, handicappede og indvandrere med sprogproblemer.

Det er i høj grad Niels Due Jensens fortjeneste, at Grundfos i hans tid som leder kunne udvikle sig til en af Danmarks førende virksomheder, kendt for sit stærke fokus på bæredygtighed, fremsynethed og innovation.

Niels Due Jensen trådte ud af den daglige ledelse i 2003. Fra 2003 til 2011 var han koncernbestyrelsesformand og fra 2011 til 2018 formand for Poul Due Jensens Fond, der er den primære ejer af Grundfos.