Bedre adgang til naturen

Broer over åen og den grus-forstærkede Pramdragersti er resultater af mange års engagement fra borgere.

De har vist, at det kan lykkes at samarbejde med kommunen om anlægsprojekter, der ellers ikke var på anlægsprogrammet. Borger-arbejdsgruppen Natur og stier arbejder stadig med projekter og ideer. En forstærkning af Pramdragerstien til Tangeværket er nærliggende at få lavet.

Vi har stadig brug for inspiration og forslag til forbedringer. Vi ser også et behov for at videreudvikle og vedligeholde tilgængeligheden af de ny-vundne natur- og parkanlæg.

Stierne skal ikke vokse til i brændenælder og tidsler, og overfladen skal forbedres nogle steder, så også dårligt gående kan færdes her, assisteret af hjul, lige fra barnevogne til rollatorer og kørestole. Ikke hele naturen skal brolægges, men de bynære afsnit skal være ”promenader” og tilgængelige for alle.