Sikre skoleveje fra landsbyerne

Bjerringbro har allerede mange gode dele af et omfattende cykelsti-net. Men der er stadig plads til forbedringer, særligt mellem Bjerringbro og landsbyerne Lee, Gullev og Sahl, Hjermind og Mammen.

Vore hovedsynspunkt er at først og fremmest skal de nuværende beboere i landsbyerne have sikre skoleveje for deres børn.

Dernæst betragter vi cykelstier til de bynære landsbyer som en investering i øget tilflytning, fordi det vil gøre landsbyerne til endnu endnu et attraktivt levested for tilflyttere fra især Århus området.

Cykelstier til Bjerringbro med sine skoler, gymnasium, foreninger og klubber kan blive  afgørende for mange tilflytteres valg af bosted.

Cyklisme er godt for tilflyttere og folkesundheden

Cykelstier gør landsbyer attraktive

Cykelstier til landsbyerne Lee og Sahl vil gøre Bjerringbro området mere attraktivt for tilflytning af børnefamilier, fordi forældrekørsel tidligt og sent med børn og unge kan afløses af familiernes egen cykle transport.

Cyklisme er bæredygtigt, giver motion og øger dermed folkesundheden. Vi ser især et stort behov for udflytning fra  Århus-området af nyuddannede som søger beskæftigelse på Bjerringbros mange virksomheder.

Mange efterspørger netop landsbysamfund tæt på Bjerringbro.

Se trafikudvalgets lokale cyklismeprojekter her:

Hjermind-Lee

Et mangeårigt ønske fra borgere i Lee. Opbakning er omfattende dokumenteret.

En sikker cykelsti vil skabe sikker skolevej  for områdets børn og generelt gøre cyklisme attraktiv på ruten, give sammenhæng mellem Lee – Hjermind og Bjerringbro.

Den nuværende ringe busforbindelse, som kun er til stede på arbejdsdage og endda er reduceret på skolefridage og de stramme regler for skolebuskørsel gør behovet for forældre transport af børn og unge enormt, alternativt er nogle af børnene tvunget til at køre med rutebussen og komme for sent i skole.

Længde: 2 kilometer.

Markedsgade

Markedsgade skal have ny belægning nu.

Kommunen er i dagspressen citeret for at planlægge etablering af tre heller samt diverse afmærkning, som vil øge sikkerheden for fodgængerkrydsning af Markedsgade mellem Rema 1000 – Netto og Superbrugsen.

I den forbindelse bør der etableres cyklesti / cykelbaner fra Rundkørslen til Nordre Ringvej.

Relevant med besigtigelse.

Bedre koordinering

I trafikudvalget mener vi, at der i langt højere grad skal koordineres med potientielle trafik-projekter. når der skal udføres forskellige infrastruktur projekter,.

På den måde udnyttes opgravninger og ændringer af vejen videst muligt til at forbedre forholdene for cyklisme og fodgængere.

Eksempelvis ved omlægning/reparation eller ny etablering af kloak, vand, gas, el, bredbånd osv.

Brogade-Sahl

Et mangeårigt ønske fra borgere i Sahl. Opbakning er dokumenteret.

En sikker cykelsti vil skabe sikker skolevej for områdets børn og generelt gøre cyklisme attraktiv på ruten og give sammenhæng mellem Sahl og Bjerringbro. En bæredygtig løsning.

Længde: 2,9 kilometer

Brogade/Gudenåvej

Rundkørslen ved Brogade / Gudenåvej oplever vi har rundinger, der er farlige for cyklister.

Detaljer bør besigtiges med henblik på at udbedre problemet.

Skibelundvej

Dette er en kommentar til Viborg Cyklistforbunds egen listes punkt 2-3, ved. rute 16: Kan vi anmode om, at vejsyn foretages på Skibelundvej?

Store marksten som vejbelægning gør vejen uegnet for gang og cyklisme. Relevant for besigtigelse

Lovlig overvågning

Vi har konstateret, at nogle lodsejere har etableret video-overvågning på Skibelundvejen – der udgør en del af cykelrute 16.

Er det gjort lovligt? Besigtigelse ønskes.

2-1 på Busbjergvej

Busbjergvej som 2 minus 1 eller med cykelsti- eller baner fra rundkørslen ved rute 575 til Favrskov kommunegrænsen.

I forlængelse heraf ønsker vi, at Viborg kommune opfordrer Favrskov kommune til at færdiggøre cykelsti fra Hagenstrupvej til kommunegrænsen, så hele ruten fra Bjerringbro til den snarligt genetablerede Kællinghøl bro ad Busbjergvej kan foregå sikkert for cyklister og gående. Relevant for besigtigelse.

Længde: cirka 900 meter.

Nordre Ringvej

Udskifte granit-kvadre i cykelsti langs Nordre ringvej med asfalt eller almindelige belægningssten.

Især to udkørsler på nordsiden mellem Grundfos hovedbygning og Nørregade er risikable – og MEGET ubekvemme – at krydse på cykel. Besigtigelse relevant.

Cyklistforbundets ``Bjerringbro-gruppe``

Flere af medlemmerne i Byforums trafik-udvalg er desuden medlemmer af ”Cyklistforbundet i Danmark”- Viborg-afdelingen. Vi har formet en ”Bjerringbro-gruppe”.

I cyklistforbund-regi deltager ”Bjerringbro-gruppen” altså i regelmæssige samtaler med Viborg kommune om den overordnede forbedring og udvikling af cyklisme i hele Viborg kommune – som en del af også cyklisme-projekter regionalt og nationalt.