Indlæg

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening har Byforum lanceret bypedellerne, der vil gøre Bjerringbro mere indbydende og skøn at bo i

 

Forestil dig en by, hvor sommerblomsterne giver et stik af glæde, hvor affaldet ligger i skraldespanden frem for i grøften og hvor vi hjælper hinanden med at gøre byen mere indbydende.

Kan du forestille dig det, så kan du også forestille dig visionen for Bjerringbros nye bypedeller.

Bypedellerne er et samarbejde mellem Bjerringbro Byforum og Danmarks Naturfredningsforening. Det er et frivilligt netværk af borgere, der gerne vil være med til at forskønne den by og egn, som de lever i.

 

Ingen tvang

Opgaverne er forskellige, og som bypedel er man selv med til at bestemme, hvilke opgaver, man vil arbejde med. Alle opgaver bydes nemlig ud i fællesskab, og så melder man sig til eller lader være.

Det er Byforums Borgerudvalg, der står bag initiativet, som også kendes fra andre byer i Viborg Kommune.

Udvalget har således haft drøftelser med Viborg Kommune for at koordinere opgaverne. Det sker for at sikre, at bypedellernes arbejde ikke bliver i stedet for Viborg Kommunes vedligehold af grønne områder, men er et ekstra tiltag til gavn for byen.

 

Sådan bliver du bypedel

Har du lyst til at blive bypedel men gerne vil vide mere, så kontakt til Annette Sloth Larsen, der er tovholder på projektet. Hun kan kontaktes på telefon: 61751788 eller på mail: annettesloth@outlook.dk.

Alternativt kan du også søge efter ”Bypedeller Bjerringbro” på Facebook og bede om at blive medlem af gruppen. Så er du automatisk en del af fællesskabet og kan se, hvilke opgaver der bliver slået op.

 

Selv om han kun har boet i Bjerringbro siden 2015 er Lars Haahr dybt involveret i byudvikling, grønne områder og etablering af fællesskaber i byen

 

Først tabte Lars Haahr sig hjerte til hustruen Hanne og siden tabte han det det til Bjerringbro.

Lars Haahr er nemlig faldet pladask for byen, efter at han flyttede til Bjerringbro i 2015.

”Bjerringbros omgivelser er noget af det smukkeste, vi har i Danmark. Vi har en natur, man sjældent ser, og navnlig åen er helt unik. Når jeg har gæster på besøg fra København, så får de straks lyst til at flytte hertil,” fortæller Lars Haahr.

 

Helhedsplan blev gnisten

Inden han blev pensionist, var han direktør i en stor virksomhed med mange ansatte og million-omsætning. Derfor falder det ham heller ikke naturligt at sidde stille og lave ingenting.

Et borgermøde om Bjerringbros nye helhedsplan satte en retning for den aktive pensionist.

”Da jeg så den helhedsplan blev jeg helt duperet. Her var en plan, der bandt hele byens forskellige elementer sammen, og det ville jeg gerne være med til at gennemføre,” fortæller Lars Haahr.

 

Vigtige lokale ildsjæle

Inden han rykkede teltpælene op og flyttede til Bjerringbro, boede han i nordsjællandske Humlebæk, der som Bjerringbro er en mindre by.

”Jeg synes det er meningsfuldt og vigtigt at engagere sig, og hvis mindre byer skal overleve, så er det vigtigt med en lokal kultur af ildsjæle, der vil arbejde for at skabe aktiviteter. Til gavn for borgerne, for detailhandlen og erhvervslivet,” siger Lars Haahr, der brænder for at gøre Bjerringbro til et bedre sted at bo.

 

Bedste vilkår for borgerne

Han sidder med i Byforums ”Borgerudvalg”, hvor han har været med til at igangsætte arbejdet med ”Byens Hus” i Bjerringbro Station, etablere by-pedeller i Bjerringbro og mange andre opgaver.

”Det arbejde, vi laver, handler jo om at sikre borgerne de bedste mulige vilkår i Bjerringbro. Samtidig med, at vi arbejder på at skabe et sted, der er attraktivt at flytte til. Bjerringbro er så dejlig en by, at jeg slet ikke forstår, at der ikke bor flere her,” siger Lars Haahr helt uforstilt.

 

Sammen er vi stærke

For Lars Haahr er der ingen tvivl om, at Bjerringbro Byforum gør en stor forskel for Bjerringbro, og han opfodrer gerne alt og alle til at melde sig ind i foreningen.

”Sammen er vi stærke. Så kort kan det siges. Det gælder også for Byforum, hvor biddraget fra den enkelte husstand kan virke beskedent – men samlet set er medlems-husstandene med til at skabe et grundlag for de arbejdsopgaver, der skal løses i Bjerringbro,” siger Lars Haahr.

Helle Gravesen bruger det meste af sin arbejdstid på at planlæge og gennemføre Bjerringbros helhedsplan, og hun har hele tiden dig for øje

 

Med et fokus på de mennesker, der bor i Bjerringbro, går 50-årige Helle Gravesen dagligt til arbejdet på Viborg Kommune med dig for øje.

Som byplanlægger har hun siden 2018 brugt det meste af sin arbejdstid på at planlægge og projektere Bjerringbros nye Helhedsplan. Planen skal skabe rammerne om et smukkere byrum med plads til oplevelser for byens borgere og besøgende.

 

Rigtige mennesker

Og Helle Gravesen, der er uddannet arkitekt med en overbygning i byplanlægning, er meget opmærksom på ikke bare at lave projekter for projekternes skyld.

”Det betyder meget, at der er rigtige mennesker i den anden ende. Vi skal skabe rammerne for det liv, som mange borgere drømmer om – ikke bygge monumenter. Projekterne er midlet og ikke målet,” siger hun.

 

Stor kontakt til Byforum

Derfor er samspillet mellem borgere, fagfolk og folkevalgte en essentiel del af arbejdet, forklarer byplanlæggeren, der særligt har stor kontakt til Bjerringbro Byforum.

”Det betyder meget, at Bjerringbro har en bychef, der repræsenterer byens interesser. Det gør mit liv meget enklere og øger hastigheden i vores processer. Ellers kunne jeg nemt have mange parter, der skulle koordineres mellem,” siger Helle Gravesen.

 

Holder af Bjerringbro

Hun lægger ikke skjul på, at hun er kommet til at holde meget af Bjerringbro som by.

”Bjerringbro er en by med vild megen aktivitet og mange fællesskaber. Jeg er imponeret over, hvor meget der sker i byen, og hvor gode man har været til at sikre, at de tilbud, der er, er stærke og velfungerende,” siger Helle Gravesen og peger både på Gudenåhuset, byens biograf og idræts- og kulturcenteret som gode eksempler.

 

Planlægning, indvielse og debat om p-pladser har fyldt i arbejdet med Niels Due Jensens Plads

 

Der støbes, bygges og knokles på livet løs for at gøre Niels Due Jensens Plads klar til indvielse på den anden side af sommerferien.

Arbejdet forløber planmæssigt – også selv om resten af Danmark har været lukket ned på grund af Corona-virussen.

Og selvom det er Grundfos, der betaler regningen, og Viborg Kommune der står med anlægsarbejdet, så har Bjerringbro Byforum spillet en central rolle i arbejdet med byens nye plads.

 

Kone nummer to

I første omgang ved at deltage aktivt i den følgegruppe der udtænkte og planlagde byens nye helhedsplan.

Dernæst gennem ugentlig sparring mellem Viborg Kommunes byplanlægger, Helle Graversen, og bychef Lars Christiansen.

”Jeg har tidligere kaldt Helle min kone nummer to, fordi vi taler så meget sammen, som vi gør. Vi er meget heldige at have en god kontakt på rådhuset, der gerne spørger os til råds og også gerne lytter til de råd, vi giver,” siger bychefen.

 

Time-P for butikkernes skyld

En af de ting, der er blevet sparret meget om gennem tiden, har været antallet af p-pladser. Dels antallet i det færdige projekt og dels antallet undervejs i byggefasen.

”Der er ingen tvivl om, at nogle af butikkerne har følt sig presset af den naturlige indskrænkning af p-pladser, der jo måtte komme, da byggeriet gik i gang. Men en god dialog med butikkerne og Viborg Kommune førte til tidsbegrænset parkering, hvilket har hjulpet en del,” fortæller Lars Christiansen.

 

Vi får en fantastisk plads

Bychefen glæder sig til, at pladsen står færdig på den anden side af sommerferien.

”Der er nok nogen, der lige nu har svært ved at forestille sig resultatet, når det hele flyder med beton og sand. Men de kan godt glæde sig,” siger Lars Christiansen.

Et af målene med pladsen er nemlig, at den skal være en oplevelse at besøge.

”Der skal oplevelser til for at trække folk ned til midtbyen i fremtiden. Og kan vi med en ny og spændende plads give borgerne en oplevelse og samtidig tilføre butikkerne nogle kunder, så er vi nået langt,” siger Lars Christiansen.

Bjerringbros nyetablerede ungdomsråd vil arbejde for at byens unge får sit helt eget hus

 

Bjerringbros nyetablerede ungdomsråd er slet ikke i tvivl, når de skal sætte ord på deres første og vigtigste opgave: Det største ønske for Bjerringbros unge er deres helt eget ungdomshus.

Ungdomsrådet blev stiftet i slutningen af 2019, og det består af 16 aktive unge i gruppen fra 8. klasse som de yngste til studenter og lærlinge som de ældste.

 

Byforum så behov

Ungdomsrådet er et initiativ fra Bjerringbro Byforum, der i løbet af arbejdet med Helhedsplanen blev opmærksomme på, at det var nødvendigt at få byens unge mere i tale.

”Følgegruppen drøftede flere gange, om der var behov for et ungdomshus, men var ikke de rigtige til at svare på spørgsmålet. Så der var behov for at få skabt et talerør for byens unge,” siger bychef Lars Christiansen, der som repræsentant for Byforum danner sekretariatet for ungdomsrådet.

 

Jakob Ekberg som formand

Arbejdet med at danne ungdomsrådet blev lavet i samarbejde med Bjerringbros nystiftede unge forening, Møllerne. Og byrådspolitikeren Jacob Ekberg, der udover at være ”Møller” også er ung, blev valgt som rådets første formand.

Netværk giver inspiration, nye idéer og nye muligheder – derfor står Byforum bag netværk for erhvervsliv og detailhandel

 

Når erhvervsfolk kender hinanden, så har de også nemmere ved at løfte røret og drøfte en god idé med hinanden.

Sådan lyder filosofien bag det netværk, som Bjerringbro Byforum har startet for byens erhvervsliv og detailhandel.

En gang om måneden mødes medlemmerne af netværket på BASE Business Bjerringbro, hvor de får ny inspiration og tid til at lære hinanden at kende.

 

Vitaminer til hovedet

Og netværk er vigtigt for en virksomhedsleder, siger Henrik Larsen, der er formand for Bjerringbro Byforums erhvervsudvalg.

-”Jeg ved selv, hvor vigtigt det er – trods en travl hverdag – at møde andre virksomhedsledere. Det giver inspiration, nye idéer og nye muligheder,” siger Henrik Larsen, der til daglig er CEO hos KSN Industri A/S.

Alle netværksmøder vil være bygget op over en skabelon, der sikrer, at der udover netværk og hyggeligt samvær også fyldes erhvervs-vitaminer i hovederne på deltagerne.

Derfor vil der være en oplægsholder på alle møder, som vil inspirere til den videre samtale mellem netværkerne.

 

Gavner virksomhederne

En af hovedkræfterne bag netværket er Karoline Lynggaard, der til daglig er direktør hos BASE Business Bjerringbro. Hun har stået for at sammensætte netværksmøderne og lave aftaler med de oplægsholdere, der deltager.

”Hos BASE Business oplever jeg, hvor betydningsfuldt det er for vores virksomheder, at ejerne kender hinanden. Netværk giver nye kunder og ny inspiration, hvilket er til gavn for både virksomhederne og Bjerringbro,” siger Karoline Lynggaard.

 

Netværk nødvendigt

Hun opfordrer derfor kraftigt byens virksomheder til at deltage.

”Hvis jeg stod med en virksomhed, ville jeg slet ikke overveje at drive den uden deltagelse i netværk. Og da slet ikke, hvis den var nystartet,” siger Karoline Lynggaard.

Alle virksomheder kan deltage i netværksmøderne, og deltagelse er gratis for alle erhvervs- og detailmedlemmer af Bjerringbro Byforum.

Skal vi bevare en levende by, så skal vi også lægge en del af vores penge hos byens erhvervsliv

 

Detailhandlen i Bjerringbro er første led i en værdikæde, som kommer byens borgere til gavn langt ud over det nemme og bekvemme i at kunne købe et par bukser i gågaden.

Derfor er det også vigtigt, at vi som borgere husker at bruge vores lokale butikker, hvis vi vil bevare en levende og aktiv by – noget som Corona-krisen har været med til at understrege.

”Butikker og erhvervsliv er udgangspunkt for mange sponsorater og præmier til de lokale foreninger. Det er her naboens børn får en læreplads, og det er udgangspunkt for mange af de aktiviteter, som folk er så glade for i byen,” siger Kirsten Elsborg.

 

Står bag aktiviteter

Udover at være indehaver af Elsborg Lædervarer, så er Kirsten Elsborg også formand for Detailudvalget i Byforum. Det er gennem udvalget, at mange af byens forskellige aktiviteter sættes i gang.

Så har du været med til at tage imod julemanden ved Gudenåen, lytte til musik på Torvet eller deltaget i Halloween på gågaden, så har du også deltaget i arrangementer, som Detailudvalget har stået bag.

 

Vi er selv borgere i byen

Kirsten Elsborg erkender gerne, at hun og hendes kolleger gerne samtidig vil tjene penge, når der eksempelvis er open by night. Men folk skal jo handle uanset hvad, påpeger hun.

”Så kan de jo lige så godt gøre det et sted, hvor de får en række ekstra goder i form af oplevelser. Man skal huske på, at byens detailhandlere jo selv er borgere i byen og derfor også selv ønsker sig en levende by,” siger Kirsten Elsborg.

”Der er ingen af de store varehuse i nabobyerne eller udenlandske facebooksider, der lægger så meget som en krone for at gøre Bjerringbro til en bedre by. Så hver gang vi handler lokalt, så bakker vi op om os selv,” siger Kirsten Elsborg og sender en stor tak til alle, der husker at handle lokalt.

 

Det er vigtigt med balance i byen, og derfor kom butikstorvet på Sønderbro med i Helhedsplanen

 

Det er jo ikke ligefrem et område, der gør sig ret godt i hverken regn eller solskin.

Bychef Lars Christiansen svinger ikke om sig med rosende ord, når snakken falder på den del af Sønderbro, der ligger ud mod Brogade ved skolegrunden og butikstorvet.

Derfor var han og bestyrelsen for Bjerringbro Byforum heller ikke et sekund i tvivl, da der skulle udpeges områder, der trængte til byfornyelse i forbindelse med Bjerringbros nye Helhedsplan.

 

Balance i Bjerringbro

”I Byforum pegede vi lige fra begyndelsen af på Sønderbro-området som et af de steder, der i vores øjne bare skulle med i byfornyelsen. Og det var Viborg Kommune heldigvis helt enige med os i,” siger Lars Christiansen.

Han er glad for, at det dermed også lykkedes at få skabt en balance i udviklingen af det nye Bjerringbro.

”Det er vigtigt at understrege, at det her ikke handler om balance mellem nord og syd. Vi må være langt forbi den gamle debat om, hvad der er den rigtige side af åen,” siger bychefen.

 

Trænger til kærlig hånd

I stedet peger han på, at ligesom man udvikler handelscentrummet nord for åen med Niels Due Jensens Plads, Torvet og gågaden, så har Sønderbro også et handelscentrum omkring Spar, Loop mv.

”Området omkring den gamle skolegrund og butiksområderne er et af de steder i byen, der virkelig trænger til en kærlig hånd. Det slog Byforum fast allerede op til kommunalvalget i 2017, og det er det arbejde, vi har ført videre til Helhedsplanen,” siger Lars Christiansen.

 

Glad for nedrivning

Derfor glæder det ham også, at politikerne i byrådet udover penge til Helhedsplanen har bevilget tre millioner kroner til nedrivning af den gamle skole, børnehave og forsamlingshus. Det arbejde forventes gennemført omkring 1. august.

Samlet set bliver der med Å Promenaden lagt omkring 18 millioner kroner på Sønderbro med den nye plan.

Selv efter tre år er der mennesker i Bjerringbro, der ikke ved, hvad Byforum laver. Læs svarene på nogle af de typiske spørgsmål herunder:

 

Hvad arbejder Byforum med?

Byforum er en paraplyorganisation, der repræsenterer kulturliv, foreninger, erhverv, detail og helt almindelige borgere.

Vores opgave er gennem samarbejde at skabe sunde fællesskaber på tværs for at gøre Bjerringbro til et attraktivt sted at leve, bo og drive virksomhed.

Derudover arbejder vi på at understøtte den lokale identitet ved at skabe synlighed om lokale initiativer og aktiviteter.

Endelig fungerer Byforum som Bjerringbros talerør over for politikere og embedsfolk.

 

Hvad laver Bychefen?

Bychefen fungerer som det menneskelige bindeled mellem mennesker, foreninger og virksomheder i Bjerringbro samt Byforums samarbejdspartnere. Derfor mødes bychefen året igennem med mange forskellige mennesker for at være så opdateret på udvikling, holdninger og tendenser som muligt.

Derudover er bychefen tovholder på en stribe projekter – blandt andet Helhedsplanen og Bjerringbro Kulturfestival samt den generelle kommunikation.

 

Er Byforum en del af Viborg Kommune?

Nej Bjerringbro Byforum er en selvstændig forening uden fast kommunalt tilskud.

Vi har hidtil fået penge til specifikke projekter fra Viborg Kommune, ligesom vi har et stærkt samarbejde med kommunen omkring helhedsplan og andre kommunale tiltag.

 

Hvor kan jeg læse mere?

Udover dette magasin, så kan du få information om Bjerringbro Byforum på byens hjemmeside, www.bjerringbro.dk samt på vores Facebook-side, www.facebook.dk/bjerringbroby.

På hjemmesiden kan du endvidere se byens kalender, som også er et initiativ fra Bjerringbro Byforum.

 

Hvilke projekter arbejder Byforum med?

Bjerringbro Byforum arbejder med maaaange forskellige projekter, og det vil være uoverskueligt at nævne dem alle her. En så godt som udtømmende liste vil kunne ses på bjerringbro.dk.

Men i 2019 har Byforum blandt andet arbejdet med helhedsplanen, Bjerringbro Kulturfestival, bymaskotten Gudar, forarbejdet til dannelse af foreningen Bjerringbro Station – Byens Hus, Bjerringbro Erhvervsnetværk, videreudvikling af Mad & Kunstmarked, dannelsen af Bjerringbro Ungdomsråd samt en stribe by-aktiviteter som musik, open-by-night osv.

 

Er sådan et Byforum overhovedet en god idé?

Ja det må man sige. Udover beviset i antallet af nye projekter i Bjerringbro, så er der mange andre mindre byer der ser med stor interesse på det, der sker i Bjerringbro.

Bychef Lars Christiansen har således flere gange været rundt til andre byer for at fortælle om, hvad Byforum er for en størrelse.

 

Hvem kan blive medlem af Byforum – og hvad koster det?

Alle der bor i Bjerringbro, har en særlig interesse i Bjerringbro eller driver forening/virksomhed i Bjerringbro kan være medlemmer af Bjerringbro Byforum. Prisen afhænger af typen af medlemskab, men ligger for en husstand på 100 kroner om året. For pensionister er prisen det halve.

Alt var klappet og klart.

Følgegruppen var nedsat. Rådgiveren var på plads. Og første møde sat i kalenderen til den 19. marts. Men så blev Bjerringbros nye Å Promenade ramt af Corona-virus.

Det betyder, at som så mange andre ting i samfundet, så er arbejdet med at detaljeplanlægge det nye grønne område mellem broerne i Bjerringbro udskudt. Formentlig til den anden side af sommerferien.

 

Byforum sikrer borgerne

Siden planens vedtagelse har Byforum været i tæt kontakt med Viborg Kommune for at bistå med at få planen gennemført så hurtigt og effektivt som muligt.

”Det er vores opgave dels at tænke stort på vegne af byen og dels i samarbejde med Viborg Kommune at sikre os, at borgernes interesser bliver varetaget bedst muligt,” siger bychef Lars Christiansen.

 

Følgegruppe og projektforslag

Området mellem de to bynære broer er allerede beskrevet med en overordnet idéskitse i Helhedsplanen. Og næste skridt er at lave et egentligt projektforslag for området. Det arbejde skal udføres af en mindre følgegruppe, der består af områdets vigtigste brugere og andre interessenter.

En følgegruppe, der altså ikke kan mødes lige nu.

 

Håber på 2021

Bychefen krydser dog fingre for en kreativ løsning så følgegruppen kan mødes – og senest lige efter sommerferien.

”Når først følgegruppen har lavet sit arbejde, så skal der laves en masse sagsbehandling og søges diverse tilladelser. Det kan vi sagens klare selv om Corona-krisen måtte trække ud,” siger Lars Christiansen.

Sker det, så kan gravemaskinerne gå i gang ved åen i løbet af 2021.

 

De fleste penge på plads

En donation fra Elfonden på 3,6 millioner kroner betyder, at de første 8,6 ud af 11,4 millioner kroner til Å-projektet er på plads. Derfor kan arbejdet snart gå i gang.