Bjerringbro Byforum har nøje beskrevet, hvordan de i alt 600.000 kroner fra Viborg Kommune skal bruges. Pengene er tildelt over to år med kr. 300.000 hvert år.

Herunder kan du se, hvordan pengene skal bruges. Beskrivelserne er direkte kopieret fra Byforums ansøgning til Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg.

Overblik over kommunalt støttede projekter i Bjerringbro Byforum 2024 og 2025

Bosætningsstrategi

Økonomi: 25.000 pr. år

Projektbeskrivelse: Bjerringbro Byforum ønsker at øge indbyggertallet i Bjerringbro med særligt

fokus på

 • Tiltrækning af pendlere der lever uden for Viborg Kommune
 • Fastholdelse af nuværende indbyggere

For at kunne gøre dette vil Bjerringbro Byforum:

 • Bidrage til Viborg Kommunes ”Byvækststrategi for Bjerringbro og opland”
 • Foretage dataindsamling, herunder
  • Imageanalyse for Bjerringbro
  • Målgruppeudpegning
 • Markedsføre Bjerringbro
 • Lave ”Velkomstpakke” til nye beboere
 • Lave ”Mulighedspakke” til nye ansatte i byens virksomheder
 • Igangsætte aktiviteter der udspringer af samarbejdet om ”Byvækststrategi for Bjerringbro og opland” med Viborg Kommune samt imageanalysen.

Stærkere identitet og sammenhængskraft i Bjerringbro

Økonomi: 50.000 pr. år

Projektbeskrivelse: Bjerringbro Byforum vil i samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere

styrke fortællingen om Bjerringbro over for byens borgere, kulturliv, foreninger og virksomheder.

Samt skabe events og aktiviteter, der styrker sammenhængskraften i Bjerringbro. Herunder:

 • Fortælle om byens historie, nutid og fremtid vha. forskellige medier. Eks.
  • Web og SOME
  • Udstillinger
  • Infostandere der fortæller lokalområdets historie
 • Fortsætte udviklingen af Bjerringbro.dk som et sted hvor information om byen samles og udbredes
 • Igangsætte aktiviteter i lokalområdet
  • Events (ikke Open by Night eller andre klassiske Detailhandelsrettede aktiviteter)
  • ”Postkort fra Bjerringbro” der øger bevidstheden om områdets mange kvaliteter
  • Samtalesaloner
 • Aktiviteter på baggrund af imageanalyse

Levende Bymidte

Økonomi: 125.000 pr. år

Projektbeskrivelse: Bjerringbro Byforum ønsker at skabe en endnu mere levende bymidte i

Bjerringbro vha. konkrete midtby-aktiviteter og grønne tiltag i samarbejde med vores lokale

samarbejdspartnere, Viborg Kommune og Viborgegnens Handelsråd. Herunder:

 • Et netop igangsat kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med Viborgegnens Handelsråd rettet mod detailhandlen gennem dels opkvalificering af de enkelte medarbejdere og dels gennem koncentrerede forløb for udvalgte virksomheder.
 • Igangsætte relevante punkter ud fra COWIs 12 anbefalinger til at skabe en levende bymidte. Herunder eks.
  • Skabe en fælles fortælling og handlingsplan
  • Styrke organisering og samarbejde mellem handlende, udlejere og andre interessenter
  • Styrke butiksudbuddet
  • Få kunderne til at blive længere gennem styrket opholdskvalitet
  • Skabe liv vha. events der ikke er Open by Night eller detailhandelsrettede

Styrket by-kommunikation

Økonomi: 100.000 pr. år

Projektbeskrivelse: Bjerringbro Byforum ønsker at afprøve nye måder at kommunikere til byens borgere på. Herunder:

 • Opsætning af infoskærmsystem i gadebilledet, Gudenåhuset, Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter, Nørgaards Højskole, Bjerringbro Gymnasium, Bjerringbro Station og evt. på byens større virksomheder til brug for kommunikation om Bjerringbro. Herunder
  • Information om projekter i Bjerringbro
  • Egne events
  • Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter
  • Gudenåhuset / Bjerringbro Bibliotek
  • Kommunal information
 • Opsætning af informationsstandere på Niels Due Jensens Plads
 • Ad hoc-kommunikation, hvor form og indhold baseres på målgruppe og informationstype