Hvis du går en tur langs Gudenåen i Bjerringbro, kan du allerede nu få en fornemmelse af, hvordan den nye Å Promenade kommer til at se ud.

Gravemaskinerne har kørt på området siden årsskiftet, og der er både gravet af og lagt til alle de rigtige steder, så både små vandhuller og dæmningsstierne nu er tydelige i landsskabet.

Jordarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Jokumsen A/S fra Løvel, og firmaet skal være færdig med stier, lamper, beplantning osv. inden sommerferien.

Derudover skal der bygges madpakkehus, sauna, omklædning og badebroer, og her er styregruppen bag projektet i fuld gang med at finde ud af, hvor meget man kan få for de penge, der er til rådighed.

Allerede nu står det klart, at der ikke er penge til at gennemføre hele projektet som det fremgår af designmanualen, men det mener bychef Lars Christiansen ikke, at man skal være bekymret over.

“Vi har lige fra begyndelsen af Helhedsplanen sagt, at der næppe er penge til alle vores ambitioner. Så de ting, der ikke kommer med i fase 1 dem må vi ud og finde penge til senere. Vi opgiver ikke ambitionerne om at lave hele projektet,” siger Lars Christiansen.

Hvornår bygninger og badebroer kommer i udbud er endnu ikke helt afklaret.