Adresse: Realskolevej 12

Stiftet år: 1999

Medlemmer: 8 medlemmer, som repræsenterer hver sin forening/institution

Hovedaktivitet: At koordinere aktiviteter mellem aktørerne i Gudenåhuset

Formand: Bent Rasmussen, MusikViften

Telefon: 87 87 35 50

Hjemmeside: www.viborgbib.dk

Gudenåhusets Brugergruppe blev nedsat i 1999 og består af skiftende repræsentanter fra de kulturelle foreninger, der benytter Gudenåhuset til kulturelle aktiviteter.

Gudenåhusets Brugergruppe skal bl.a. sikre at Gudenåhuset er “brugernes hus”, er medansvarlig for overholdelse af retningslinier for lokaleleje i Gudenåhuset, medvirke til at fastholde et godt samarbejde mellem alle interessenter i Gudenåhuset samt vurdere kunstudsmykning i huset.

Medlemmer af brugergruppen er pt repræsentanter fra flg. foreninger: MusikViften, Bjerringbro Kunstforening, Bjerringbro Biografforening, Bjerringbro Folkeuniversitet, Ældresagen, Bjerringbroegnens Husmoderforening, Lokalhistorisk Arkiv samt Bjerringbro Bibliotek.
Repræsentanterne udpeges af den enkelte forening. Hvert år i februar/marts holdes et årsmøde.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment