Adresse: Nørregade 33, Bjerringbro

Stiftet år: 1919

Medlemmer: 4024

Hovedaktivitet: Kirke

Kontakt: Kirkekontoret. Øvrige se kirkens hjemmeside.

Mail: bjerringbro.sogn@km.dk

Telefon: 86 68 40 48

Hjemmeside: www.bjerringbrokirke.dk

I Bjerringbro Kirke og i det tilstødende Kirkecenter foregår et stort antal aktiviteter: Gudstjenester, kirkelige handlinger (dåb, konfirmationer, vielser, bisættelser), koncerter, Børn og Gud, Babysalmesang, konfirmationsforberedelse, minikonfirmandundervisning, kirkekaffe, sogneaftener, Kirkecafé, kirkehøjskole, kor. Der er samarbejde med byens skoler og kirkelige foreninger, spejdere og FDF’ere, der bidrager til sognets kirkelige liv.

Bjerringbro Kirke er indviet i 1919, og sognet er udskilt fra Bjerring, Hjermind og Gullev sogne i 1923. I Bjerringbro Sogn bor 4669 mennesker, hvoraf 4024 er medlem af Folkekirken (86,2%).

Kirkens arbejde ledes af et valgt menighedsråd på 9 medlemmer og sognets 3 præster i et samarbejde med kirkens ansatte og de mange frivillige, der bidrager til at løfte kirkens mange opgaver. Se mere på kirkens hjemmeside.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment