50 lokale erhvervsdrivende deltog, da Bjerringbro Byforum Erhverv og Detail torsdag den 17. januar traditionen tro indbød til nytårskur for Bjerringbros erhvervsliv.

Nytårskuren blev holdt hos Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter, der i år kan fejre sit 75 års jubilæum.

Som formand for Byforum bød Henrik Larsen de mange gæster velkomne og præsenterede programmet, inden Idræts- og Kulturcentrets lækre  tapasmenu blev sat til livs.

Centerleder Keld Schytt Nielsen holdt et indlæg om Bjerringbro Idræts- og Kulturcenters mange aktiviteter og muligheder, ligesom han berettede
om de planer der er for en udvidelse af udearealerne. Blandt andet med overnatnings-hytter og plads til nye udeaktiviteter.

2020 er indvielsernes år

Bychef Lars Christiansen gennemgik i sit indlæg den store udvikling, der er sat i gang i Bjerringbro i løbet af 2019.

“Bjerringbro er meget bedre end sit rygte. Der sker SÅ mange ting, og 2019 var dælme et godt år. Og det bliver 2020 også, hvor der sættes gang i Å Promenaden og holdes en række indvielser – blandt andet af Niels Due Jensens Plads,” fortalte bychefen.

CSE = Bak op om Bjerringbro

Han takkede samtidig de fremmødte medlemmer for deres engagement og medlemsskab, der er med til at gøre den store udvikling muligt.

“I dag skal virksomheder engagere sig i Corporate Social Responsibility, og det kan man jo gøre ved at støtte en velgørende organisation. Men man kan jo også vælge at bakke op om sit lokalområde – det er ikke bare fornuftigt det er også godt for forretningen,” sagde Lars Christiansen.

BASE Business Bjerringbro

Karoline Lynggaard fra BASE Business Bjerringbro fortalte om virksomhedens transformation og navneskifte fra KnowHowZ, der skete her ved årsskiftet. BASE Business Bjerringbro bliver i fremtiden endnu mere et sted, hvor mindre virksomheder kan få kontorplads og udnytte det netværk, der er i huset.

Hun opfordrede samtidig medlemmerne til at deltage i Bjerringbro Erhvervsnetværk, der er et gratis for Byforums medlemmer, og som har til huse hos BASE Business Bjerringbro.

VER og Verdensmål

Viborgegnens Erhvervsråds direktør, Henrik Hansen, fortalte om forandringerne hos VER og slog samtidig et slag for, at Bjerringbro i højere grad udnytter sin styrkepositition inden for FNs verdensmål.

“Der er mange virksomheder i Bjerringbro, der arbejder seriøst med verdensmålene, og det kan I godt slå på i lokalområdet,” sagde Henrik Hansen blandt andet.

Bosætning skal styrkes

Fra Viborg Kommune kom Anders Holm, der er erhvervs- og udviklingschef i kommunen.

Han fortalte om de mange forskellige indsatser, som kommunen arbejder med på uddannelsesområdet og opfordrede virksomhederne til at være med.

Samtidig kunne Anders Holm fortælle, at Viborg Kommune har igangsat en undersøgelse af, hvordan kommunen som helhed bliver bedre til at tiltrække tilflyttere.

“Selv om vi har solgt 95 byggegrunde, hvilket er det højeste tal siden 2008, så kan nettotilvæksten af indbyggere i kommunen tælles i en håndfuld. Det skal vi have gjort noget ved,” sagde Anders Holm.

Her tjener vi pengene

Formand Henrik Larsen takkede efterfølgende for de mange indlæg og afsluttede med en sætning, som næsten er formandens varemærke i Byforum-sammenhæng:

“Vi skal huske, at det er her i Bjerringbro, at vi tjener pengene, og at det er de andre steder i kommunen, at de bruger dem.”

 

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment