Bjerringbros erhvervsliv inviteres med i nyt stærkt netværk til gavn for den enkelte virksomhed og Bjerringbro. Medlemmer af Byforum har gratis adgang.

Efter flere forskellige tiltag inviterer Bjerringbro Byforums erhvervsudvalg den 29. august til det første møde i Bjerringbros nye erhvervsnetværk.

Det nye netværk indbyder til møde en gang om måneden hos KnowHowZ på Baldersvej i Bjerringbro. Alle virksomheder kan deltage i netværksmøderne, der vil være gratis for alle erhvervs- og detailmedlemmer af Bjerringbro Byforum.

Henrik Larsen, formand for Byforum, glæder sig over, at det nye netværk nu ser dagens lys. Han ser frem til at møde repræsentanter for mange af Bjerringbros virksomheder en gang om måneden. Og han opfordrer til, at netværket bliver prioriteret og lagt i kalenderen.

– Jeg ved selv, hvor vigtigt det er – trods en travl hverdag – at møde andre virksomhedsledere. Det giver inspiration, nye idéer og nye muligheder, siger Henrik Larsen, der til daglig er CEO hos KSN Industri A/S.

Netværk med indhold

Alle netværksmøder vil være bygget op over en skabelon, der sikrer, at der udover netværk og hyggeligt samvær også fyldes erhvervs-vitaminer i hovederne på deltagerne.

Derfor vil der være en oplægsholder på alle møder, som vil inspirere til den videre samtale mellem netværkerne. Første oplægsholder bliver tidligere Grundfos CEO, Carsten Bjerg.

– Jeg er virkelig stolt af, at Carsten Bjerg har sagt ja til at holde oplæg. Udover at være en meget erfaren erhvervsleder, så ved han utrolig meget om de positive effekter af et tæt samspil mellem erhvervsliv og lokalsamfund, siger KnowHowZ-direktør Karoline Lynggaard, der har haft ansvaret for at sammensætte programmet for netværkets første halvår.

Meld dig hos bychefen

Erhvervsnetværket er endnu et tiltag fra Byforums erhvervsudvalg, der i 2019 har lagt et ambitiøst program frem med lokal uddannelse, virksomhedsbesøg og foredrag.

Er man interesseret i at deltage i Bjerringbros erhvervsnetværk, kan man rette henvendelse til bychef Lars Christiansen. Han har flere års erfaring som netværksfacilitator og vil sammen med Karoline Lynggaard stå som tovholder på møderne.

Ligesom sin formand opfordrer bychefen medlemmer og andre virksomhedsledere til at deltage i netværket.

– Vi ved fra Viborg, hvor vigtigt det har været for byens udvikling og for især de små og mellemstore virksomheder at deltage i netværksmøder. Den positive effekt kan vi også opnå i Bjerringbro, siger Lars Christiansen.

Tidsplan for Bjerringbro Erhvervsnetværk

29. august Kl. 8.00-9.30 Carsten Bjerg: Sammenspil mellem erhvervslivet og lokalsamfundet – Hvad er gevinsterne ved et tæt sammenspil mellem virksomhederne og lokalsamfundet?
18. september Kl. 8.00-9.30 Niels Dall, Michael Christensen og Mathias Pinnerup (vinder af iværksætterkonkurrence): Bjerringbro Gymnasium Iværksætteri – Samarbejde mellem gymnasiet og erhvervslivet
9. oktober Kl. 8.00-9.30 Annelise Severinsen, Stepforward: Synlig på SoMe – hvad kan virksomheden få ud af det, og hvordan gør man?
19. november 13.30-15.30 LinkedIn – bliv klogere på, hvordan du bruger LinkedIn til gavn for dig selv og din virksomhed

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment