Indkaldelse til generalforsamling i Bjerringbro Byforum

Som tidligere meddelt, valgte bestyrelsen i Bjerringbro Byforum at udskyde generalforsamlingen på grund af Corona-situationen. Nu føler bestyrelsen, at det er igen er muligt at samles, og derfor indbydes medlemmerne af Bjerringbro Byforum til den ordinære generalforsamling 2021:

 

Onsdag den 16. juni 2021

Klokken 18.30

Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter

Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt budget til generalforsamlingens godkendelse
  4. Valg af revisor samt evt. valg af revisorsuppleant
  5. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår dagsordenen i §6.2 ændres til følgende ordlyd:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt budget til

generalforsamlingens godkendelse

4. Valg af revisor samt evt. valg af revisorsuppleant

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlem til bestyrelsen

7. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår sidste afsnit af §10.1 ændres til følgende ordlyd:

Det sjette medlem vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmet skal, forinden denne kan stille op til valg, have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, forinden denne kan foreslås til bestyrelsen. Hvis der er flere medlemmer, der stiller op til bestyrelsen, vil den person, der opnår flest stemmer, anses som valgt til bestyrelsen.

6. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formand Henrik Larsen på mail: erhverv@bjerringbro.dk senest den 9. juni.

SE VEDTÆGTER FOR BJERRINGBRO BYFORUM HER