Bjerringbro Byforum holdt torsdag den 28. marts 2019 sin ordinære generalforsamling i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter.

Omkring 25 mennesker var mødt op for at høre, hvordan året er gået i Bjerringbro Byforum og i Bjerringbro og omegn.

Læs formandens beretning herunder:


Kære alle – velkommen til denne anden ordinære generalforsamling her i Bjerringbro Byforum.

Da vi sidste år holdt vores generalforsamling kunne jeg berette om en tid, der var gået med at trække Byforum i arbejdstøjet. Og i år kan jeg så berette om, at arbejdstøjet virkelig har været i brug.

Det går nemlig rigtigt godt i Bjerringbro. Der er gang i både private og offentlige anlæg med investeringer for flere hundrede millioner kroner i boliger. Lige nu er 250 nye boliger på tegnebrættet eller ved at blive opført. Byen har liget fået et ny spændende mini-Sønæs ved Skovbrynet. Idrætsparken udvider, Grundfos har rekordoverskud, byrådet har godkendt byens helhedsplan – og så sælges der endda byggegrunde på Hindbærkrattet – og kommunens gartnere er  gang med at ordne rundkørslerne 🙂

Helhedsplan

Den altoverskyggende opgave i 2018 har uden sammenligning været arbejdet med Bjerringbros nye helhedsplan. Her har Byforum haft en nøglerolle. Med medlemmer af Bjerringbrorådet – og i følgegruppen, hvor Byforums medlemmer udgjorde langt størstedelen af pladserne.

Jeg synes det er en stor tilfredsstillelse at opleve, at det forarbejde, der blev gjort i forbindelse med kommunalvalget i 2017, har båret frugt for vores by.

I slutningen af 2017 viste vi byen frem for borgmesterkandidaterne og fik dem til at indse, at her er et reelt behov for, at der bliver gjort noget. Vores forarbejde førte til, at det nye byråd efterfølgende skrev udviklingen af Bjerringbro ind i sin konstitueringsaftale. Og i 2018 blev den første store del af den udvikling sat på skinner gennem arbejdet med Helhedsplanen.

Jeg vil gerne rose byrådet og vores lokalt valgte politikere for den opbakning, man efterfølgende har vist Bjerringbro. Engagerede medarbejdere på Viborg Kommune har sammen med os udviklet en Helhedsplan, der giver vores by et markant løft de næste mange år.

Samtidig vil jeg sige stor tak til Elværksfonden for den store opbakning og til de mange hundreder af borgere – unge som gamle – der har ladet deres stemme høre, når vi har spurgt efter det.

Jeg vil ikke gennemgå planen her i dag, for den kan I læse om på byens hjemmeside bjerringbro.dk. Men blot sige, at vi har fået en Helhedsplan, som vi kan være stolte af. Det er jeg.

Vi skal kæmpe selv i Bjerringbro

Jeg vil gerne understrege, at det ikke er noget tilfælde, at Byforum har haft en central rolle i arbejdet med Helhedsplanen. Når Viborg Kommune beder os om at stå for det arbejde, så er det fordi man fra kommunal side ser Byforum som en vigtig samarbejdspartner og repræsentant for byen, når det handler om udviklingen af Bjerringbro. Den rolle skal vi være stolte af, og den rolle skal vi fastholde også i fremtiden.

Nøglen til at fastholde den rolle er, at vi her i Bjerringbro selv er parate til at kæmpe for vores by og egn. At vi er klar til at bidrage til, at Bjerringbro også i fremtiden er et godt sted at være.

Vi kan ikke stå i hjørnet med armene over kors og forvente, at borgmester Ulrik Wilbek ruller en trillebør fuld af penge til Bjerringbro, og at Kommunen så lige klarer sagerne. Vi skal kaste os selv ind i arbejdet med at udvikle vores by. Selv komme med idéer. Selv deltage – og ja såmænd også selv være med til at betale.

Behov for penge til udvikling

Når det så er sagt, så er det naturligvis afgørende vigtigt, at politikerne bliver ved med at se i retningen af Bjerringbro. Der er langt fra rådhuset i hjertet af Viborg og så her til Bjerringbro – det er et geografisk faktum, at vi ligger på kanten af den verden, der hedder Viborg Kommune. Og skal Bjerringbro fortsat udvikle sig, være en god by at leve i og have et levende erhvervsliv og detailhandel – ja så får vi også i fremtiden brug for, at der rulles mange skattekroner i vores retning – udover dem vi får til asfalt, skoler, ældrepleje og andre kommunale kerneopgaver.

Indtil videre har byrådet sat penge af til de næste tre års udviklingsplan, og de penge er vi taknemmelige for – de skal nok få ben at gå på. Men for at citere det gamle ferie-postkort: Her går det godt – send flere penge.

Seks millioner rækkernaturlig ikke til at udvikle Bjerringbro – og vi er taknemmelige for, at Grundfos vil betale for arbejdet med Niels Due Jensens Plads. Men det er et positivt signal om at politikerne ser os, og gerne vil bakke op om Bjerringbros udvikling. Og så må jo søge nogle flere penge, når de første tre år e

r gået 😉

Plads til flere medlemmer

Bjerringbro Byforum er på alle måder Bjerringbros vigtigste forening, når det handler om udviklingen af vores lokalområde. Vi kan ikke lære nogen at spille fodbold, at male eller køre på bmx-cykel. Men skal vi have de optimale rammer omkring det gode liv i Bjerringbro – hvad enten det er at drive virksomhed, hygge ved åen, uddanne sig eller gå til en sport – ja så skal Bjerringbro Byforum være endnu stærkere.

Lige nu kører vi igen mulighed for at melde sig ind i de 5 grupper under Byforum. Alle medlemmer er værdifulde og med til at sikre, at vi i Byforum taler med byens stemme.

Personligt mener jeg, at vores helt store styrke er, at vi i Byforum er med til at prioritere, vælge og fravælge centrale beslutninger om Bjerringbro – nogle af de beslutninger, der tidligere blev foretaget af embedsmænd uden forhold til vores egn.

Station, by-pedeller, kulturfestival og meget mere

Det seneste år har naturligvis budt på mere og andet end arbejdet med Helhedsplanen.

En henvendelse fra DSB har igangsat et arbejde med at afklare, hvad Bjerringbro Station skal bruges til i fremtiden. I øjeblikket sidder en arbejdsgruppe med Anne Knudsen fra Borgerudvalget i spidsen og regner på økonomien i projektet samt afklarer hvad stationsbygningen skal bruges til. I Byforum synes vi, at Bjerringbro Station er en vigtig bygning i Bjerringbro, spørgsmålet er bare, hvad der skal foregå inde bag vinduerne. Ambitionen er at lave et ”Byens Hus”, hvor der er lys i vinduerne døgnet rundt.

Pænt i Bjerringbro er et andet projekt, som vi arbejder på at få op at stå. Lars Haahr fra Borgerudvalget holder tovet på projektet, der kort fortalt går ud på at oprette et korps af by-pedeller, der kan være med til at holde Bjerringbro pæn. Her får vi brug for frivillige til en styregruppe samt frivillige, der vil være med til at udføre arbejdet.

I det hele taget er der masser af plads til en frivillig indsats i de mange projekter, som vi arbejder med i Bjerringbro Byforum, og alle skal være meget velkomne.

I udvalget for Kultur, Undervisning og Kirke er ambitionerne tårnhøje, når vi i slutningen af maj i år åbner den første version af Bjerringbro Kulturfestival.

Kulturfestivalen er et skoleeksempel på, hvad vi kan få op at stå her i Bjerringbro, når vi sætter en retning og arbejder sammen om at nå målet.

Omkring 30 enkeltpersoner og organisationer er i fuld gang med at sammensætte et spændende program, der kommer til at byde på alt fra klassisk musik, kunstudstillinger, fælles oplevelser og rockkoncerter ved Gudenåen. Og så slutter det naturligvis af med et brag af et Lions Marked på festpladsen.

I kan godt glæde jer.

Erhvervs-netværk og rod på kontoret

Bjerringbros Erhvervsliv kan også godt glæde sig til et yderst aktivt 2019. Vi har brugt sidste halvår af 2018 på at udarbejde en plan med 10 forskellige arrangementer til gavn for erhvervslivet. Der er tale om undervisning, virksomhedsbesøg og nytårskur, ligesom Karoline Lynggard og Erik Sønderby fra Erhvervsudvalget har sat sig i spidsen for at opbygge et nyt og givtigt netværk for Bjerringbros virksomheder.

På bychefens kontor roder skrivebordet som tegn på, at der er gang i mange forskellige projekter. Udover at bychefen bistår de fem udvalg med vores mange projekter, så arbejder Lars også med vores hjemmeside og bykalender, som virkelig er et besøg værd, og med forskellige projekter. Sammen med Viborg Kommunes Sundhedshus, der netop åbnede i dag, har bychefen søsat det spændende projekt ”Bjerringbro I Bevægelse”, hvor flere lokale foreninger og frivillige bidrager med at præsentere det fantastiske lokalområde, vi bor i.

Derudover har vi lavet en stribe andre arrangementer i løbet af året. Detailudvalget sørger for, at det er sjovt og spændende at komme til Bjerringbro at handle. Hvad enten det er musik på torvet, tøndeslagning i gågaden eller open-by-night, der to gange om året samler hele egnen til en hyggelig aften.

Vi har også hjulpet Viborg Kommune med at stå for indvielsen af Niels Due Jensens Plads, vi byder ind med indspark til Bjerringbros nye børneskov, og så samarbejder vi med Bjerringbro Gymnasium om en iværksætterkonkurrence blandt eleverne – stærkt støttet af 10 lokale virksomheder.

Her til slut vil jeg gerne sige tak. Tak til Jens Egsgaard fordi du igen i år har været vores juridiske rådgiver og dirigent ved generalforsamlingen. Tak til Jørgen Løbner og Jytte Frausing for hjælp til økonomien. Tak til bestyrelsen og tak til jer, fordi I bakker op som medlemmer af Bjerringbro Byforum.

Og endelig tak til Bychefen for konstant at komme med indspark, idéer og gode grin.

Tak samarbejdet med Bjerringbro i 2018.

Henrik Larsen
Formand, Bjerringbro Byforum

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment