Alt det der kommer dig og din forening ved

I Foreningsudvalget arbejder man på at lave et stort tværgående foreningsudvalg for alle byens foreninger, hvor målet er at drøfte alt det, der samler byens foreninger – nemlig medlemmerne. Fokus vil blandt andet være på de unge og andre borgere for hvem det ikke er naturligt at deltage i vores foreninger.

Foreningsudvalget står også sammen med Jyske Bank bag projektet ”aktive medspillere” der hvert år samler byens unge til at prøve mange forskellige foreningstilbud i idrætsparken.

1 gang årligt udgiver foreningsudvalget en folder med præsentation af de forskellige foreninger der er i Bjerringbro.

Vi arbejder for dig, din familie, dine venner og dine naboer...