FØRSTE SPADESTIK PÅ NIELS DUE JENSENS PLADS – NU RYKKER HELHEDSPLANEN

Tirsdag den 3. september klokken 14 tages første spadestik på den nye Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro.
Samtidig er det også første spadestik på gennemførelsen af Bjerringbros nye helhedsplan – og byens borgere og besøgende kan godt glæde sig.Niels Due Jensens Plads bliver en oplevelse fra ende til anden. Med lys, vandløb, springvand, opholdssteder, legepladser, streetbasket og en spændende scene med sit helt eget vandtæppe foran.
Gravemaskinerne kører ind på Niels Due Jensens Plads og sætter arbejdet i gang kort efter spadestikket, og arbejder så frem til maj/juni 2020, hvor pladsen skal stå færdig.
– Vi må forvente at der kan komme lidt gener omkring eksempelvis p-pladser i den periode. Men med det, vi har i vente, så er jeg sikker på, at det er bøvlet værd. Den nye Niels Due Jensens Plads bliver et aktiv for hele Bjerringbro, siger bychef Lars Christiansen.

Først pladsen – så åen
Samtidig med, at arbejdet finder sted på Niels Due Jensens Plads, så igangsætter Byforum og Viborg Kommune det næste skridt i Helhedsplanen: Området ved Gudenåen.
En arbejdsgruppe bestående af interessenter ved åen skal sammen med deltagere fra Byforum og Viborg Kommune i løbet af efteråret planlægge å-området i detaljer ud fra den skitseplan, der ligger i Helhedsplanen. Og så kan arbejdet ved åen stort set også gå i gang, mener bychefen.
– Jeg forventer at vi kan køre jord på ved åen allerede i 2020. Men hvordan rækkefølgerne bliver – om der eks. bygges åbad før der køres jord på – det må være op til planlæggerne. Vi skal gøre det mest fornuftigt, så vi ikke spilder pengene, siger bychefen.
Sideløbende med detaljeplanlægningen, så igangsættes et arbejde med at finde restauratør og investorer til spisestedet ved åen, ligesom der formentlig laves en folkeindsamling til å-projektet.
– Det er et stort projekt, som vi ikke har alle pengene til nu. Og der er en god tradition i Bjerringbro for, at vi står sammen, når det handler om at få store ting op at stå til gavn for fællesskabet, siger bychefen.

Sønderbro
I løbet af efteråret rives bygningerne der tidligere har huset skole, børnehave og forsamlingshus ned på Sønderbro.
I første omgang lægges området ud i græs, indtil en investor står klar til at bygge på grunden. Så selv om sønderbroerne i første omgang kan se frem til at få en lille park at boltre sig i, så bliver det kun for en begrænset periode.
Og i løbet af 2021-2022 forventer bychefen at arbejdet med projektet på Sønderbo kan gå i gang. Her er tanken at skabe et stærkere nærmiljø omkring Sønderbros indkøbstorv. Det skal ske ved hjælp af ny belægning, lys og andre virkemidler.

Det nye land venter
Det sidste store projekt fra helhedsplanen, som bychefen forventer bliver gennemført, bliver projektet, der i planen er navngivet “Det nye land.”
Området ligger syd for banen mellem bygningerne på Brogade og Grundfos.
Her skal der primært laves nye stistystemer, ligesom der er smidt nogle idéer op om udendørs projekt-områder for kreative unge.
– Økonomien er stram, og vi er nødt til at prioritere pengene. Og derfor er vi nødt til at se, hvad der er tilbage, før vi sætter arbejdet i Det Nye land i gang. Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi er nødt til at prioritere, og her har vi fundet at områderne ved Gudenåen og Sønderbro er vigtigere, siger bychef Lars Christiansen.
Han understreger, at det ikke er det samme som, at planen så bare skrinlægges.
– Nej det betyder at vi er nødt til at skubbe det foran os og se, om vi på en eller anden måde kan rejse nogle flere penge. Det er også ok, for vi har hele tiden sagt, at Helhedsplanen skal række 10 år frem i tiden – så det har aldrig været meningen, at det hele skal gennemføres nu og her. Selv om det da vil være rart, siger bychefen.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment