En solid økonomisk håndsrækning fra Bjerringbro Elværksforenings Fond gør det nu muligt at igangsætte arbejdet med at gennemføre Helhedsplanen for området ved Gudenåen i Bjerringbro.

Kort før jul traf Elfondens bestyrelse beslutningen om et tilskud på 3,6 millioner kroner til de tre første etaper af projektet, og i dag kunne formand Tonni Birk Sørensen så præsentere offentligheden for fondsbestyrelsens beslutning.

“Det betyder meget for os, at projektet indgår som en del af Helhedsplanen. Så ved vi, at det er gennemtænkt og noget, som borgerne ønsker sig,” siger Tonni Birk Sørensen.


Tre del-projekter gennemføres først

Med tilskuddet har Viborg Kommune og den lokale følgegruppe med blandt andet Byforum repræsenteret næsten ni millioner kroner til at gennemføre de tre første del-projekter ved Å Promenaden.

Det første projekt er at hæve terrænet, så vandet ikke indtager store dele af arealerne i vinterhalvåret.

Det andet projekt er at arbejde med området ud til åen, hvor der skal uddybes og beplantes, så området kan skifte udseende i takt med årstiderne, ligesom der skal laves forskellige aktiviteter for børn og voksne.

Tredje og sidste projekt indtil videre bliver formentlig et å-bad – måske med sauna og opholdsplads.

Følgegruppe af brugere

“Vi nedsætter en følgegruppe blandt andet med deltagelse af de brugere, som i dag benytter området. Og vi vil tage en drøftelse med dem, hvordan området skal benyttes. Der er en fleksibilitet i Elfondens bevilling, så vi ikke er bundet på en bestemt løsning her,” fortæller Helle Graversen, der er byplanlægger ved Viborg Kommune og ansvarlig for Bjerringbros helhedsplan.

Tonni Birk Sørensen og Helle Graversen

Måske først igang i 2021

Det arbejde forventes gennemført inden sommer. Og selv om bychef Lars Christiansen hellere end gerne ser, at man kan gå i gang med arbejdet efter sommerferien, så maner Helle Graversen til besindighed.

“Vi ved af erfaring, at projekter ved vand altid kræver ekstra opmærksomhed og særlige tilladelser. Så vi skal igennem et forløb, som godt kan betyde, at vi først er klar til at igangsætte arbejdet medio 2021,” siger Helle Graversen.

Byforum glade for pengene

Bychef Lars Christiansen bliver dog ikke slået ud af den besked.

“Vi håber altid på, at tingene kan gå i gang hurtigst muligt, og det vil vi selvfølgelig arbejde på. Men jeg er bare helt grundlæggende glad for Elfondens velvilje og meget taknemmelig for det store beløb. Og så skal vi jo alle sammen huske på, at den her Helhedsplan er planlagt til at tage omkring 10 år at gennemføre,” siger Lars Christiansen.

Måske flere penge på vej

Velviljen fra Elfonden er måske endnu større, end det beløb, som bychef og kommune glæder sig over i dag.

“Vi kan godt være interesseret i at støtte yderligere projekter her ved Å Promenaden. Så jeg vil ikke udelukke, at der kan tildeles flere penge,” siger Tonni Birk Sørensen.

Han glæder sig over den store udvikling, som Bjerringbro gennemgår i disse år. En udvikling som Elfonden er med til at skabe.

“Jeg tror, at vi om fire-fem år har en by, der er helt unik for sin størrelse i Danmark,” siger Tonni Birk Sørensen.

Ønske: En sauna

Præsentationen af den flotte bevilling fra Elfonden foregik ved Gudenåen, samtidig med, at medlemmer fra badeklubben “Hop i åen” tog en tur ud i det kolde å-vand.

Pia Oberlihn og Dorthe Moeslund fra badeklubben “Hop i Åen”

To af baderne  var Pia Oberlihn og Dorthe Moeslund, der begge blev glade for at høre, at projektet ved Gudenåen nu går i gang.

“Vi savner simpelthen sådan en sauna hernede. Lige nu er vi nødt til at leje os ind i Tange, fordi mange af vores medlemmer gerne vil en tur i sauna efter badet,” siger de samstemmende.

Hvorvidt ønsket om en sauna også bliver gennemført må vise sig, når følgegruppen er nedsat og har udført sit arbejde her i forrået. Men et er sikkert: Badeklubben har en plads i følgegruppen og dermed en stemme i debatten.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment