For at sikre en stabil leverance af varer til byens butikker, har Viborg Kommune har i dag sendt følgende besked ud.

BEMÆRK: Der er ikke mangel på varer så du behøver ikke hamstre!!!!

———————-

Dagligvarer kan midlertidigt leveres døgnet rundt til butikker

Viborg Kommune meddeler midlertidigt dispensation/tilladelse til, at varelevering til dagligvarebutikker kan ske hele døgnet.

Dette gør Viborg Kommune efter opfordring fra Miljø- og Fødevareministeriet samt Transport- og Boligministeriet.

Der er ikke mangel på dagligvarer, men der er for nuværende stor efterspørgsel efter dagligvarer på grund af Covid 19-situationen. Efterspørgslen på dagligvarer skyldes alene, at befolkningen køber ekstraordinært mange dagligvarer.

For at optimere leveringen af dagligvarer tillades det midlertidigt, at varelevering kan ske hele døgnet. Dette indebærer, at der midlertidigt meddeles dispensation i forhold til samtlige lokalplaners bestemmelser omkring varelevering for så vidt angår levering af dagligvarer, således varelevering kan ske hele døgnet. Dispensationerne gælder foreløbigt fra dags dato og til og med den 24. marts 2020.

Herudover ophæver Viborg Kommune midlertidigt samtlige indskrænkninger for kørsel med dagligvarer fastsat med hjemmel i færdselsloven § 92. Dette betyder, at varetransporter med dagligvarer midlertidigt må køre i zoner, hvor varekørsel ellers ikke er tilladt. Dette gælder midlertidigt til og med den 24. marts 2020, hvorefter de sædvanlige restriktioner vil være gældende igen.

I forbindelse med de ændrede muligheder for varelevering kan der desværre forekomme støj om aftenen og natten. Viborg Kommune beklager de støjgener, som ændringerne kan medføre.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment