Hvordan bliver Bjerringbro et endnu bedre sted at være ung? Det spørgsmål skal byens unge svare på ved et stormøde den 18. november – målet er at nedsætte byens eget ungdomsråd

Der er plads til forbedring for Bjerringbros unge – og nu skal vi have gang i udviklingen.
Det er budskabet fra en arbejdsgruppe, som nu kalder Bjerringbros unge til et stormøde, hvor spørgsmålet lyder: Hvordan gør vi Bjerringbro til Danmarks bedste ungdoms-by?
Mødet finder sted mandag den 18. november klokken 18 på Bjerringbro Gymnasium.
Indkaldelsen sker i et samarbejde mellem den nystartede forening Møllerne og Bjerringbro Byforum, og kommer efter et planlægningsmøde med deltagelse af Bjerringbro Gymnasium, Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter samt repræsentanter for byens unge.

Unge tager ansvar
Møllerne består af en gruppe unge med rod i Bjerringbro, som gennem længere tid har set på deres by og ønsket at sætte mere gang i udviklingen.
– Vi vil gerne tage et ansvar for, at Bjerringbro bliver et bedre sted at være ung. Og vi tror på, at vi som unge meget nemmere kan få de unge i tale og samtidig forstå, hvad der er vigtigt for dem og os, siger Jakob Ekberg, der er med i Møllerne og samtidig byrådsmedlem for Konservative i Viborg Kommune.

Mangler steder at gå hen
En ny helhedsplan for Bjerringbro peger på flere muligheder for at udvikle nye tilbud til byens unge.
– Der er allerede mange tilbud til de unge i Bjerringbro. Men hvis man er mellem 15 og 25 og ikke lige interesserer sig for at sparke til og kaste med en bold, så er der ikke så mange muligheder, siger bychef Lars Christiansen.
Bychefen hilser samarbejdet med Møllerne velkomment.
– Det er utrolig vigtigt at vi får byens unge i tale, og Møllerne kommer med masser af god energi og stor viden om at være ung i Bjerringbro, siger Lars Christiansen.

Målet er et ungdomsråd
Ambitionerne for arbejdet er store – målsætningen er at gøre Bjerringbro til et fantastisk sted at være ung. Ja faktisk Danmarks bedste.
– Hvis man ikke tænker store tanker, så kommer man aldrig ud af stedet. Og vi tror på, at det ikke kun handler om at finde penge, men også om at have den rette indstilling om at ville udvikle og forbedre, siger Jakob Ekberg.
På mødet den 18. november kommer byens unge med deres bud på, hvordan Bjerringbro kan udvikle sig til et endnu bedre sted at være, og næste år bliver arbejdet så sat i gang.
– Udover at få en masse gode inputs, så er målet den 18. november at et par håndfulde unge melder sig til at deltage i et nyt ungdomsråd for Bjerringbro, som skal have første møde i begyndelsen af næste år, siger Lars Christiansen.

Bjerringbro Byforum opfordrer Viborg Kommune til straks at sætte gang i processen omkring en ny bro ved Kjællinghøl.

Opfordringen kommer efter at Viborg Kommune i dag har meddelt, at broen skal rives ned inden jul, fordi den er i så elendig forfatning, at den kan kollapse, hvis der kommer meget sne til vinter.

Sagen er på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 31. oktober, og Bjerringbro Byforum har derfor rettet henvendelse til udvalgsformand Stine Damborg Hust (K) og opfordret hende til, at sætte gang i processen omkring en ny bro med det samme.

Lukket siden december 2018

Broen blev lukket i december 2018 på grund af råd, og en syn og skøns-rapport har sidenhen slået fast, at broen er bygget helt forkert. Både i materialevalg og konstruktion. Derfor kan det ikke svare sig at forsøge at udbedre skaderne. Af juridiske årsager har Viborg Kommune ventet med at rive broen ned, men nu er man så langt, at broen kan fjernes og en voldgiftssag kan indledes.

Ingen grund til at vente

“Det er sund fornuft at Viborg Kommune har ventet med at rive broen ned for at sikre sig, at man ikke kom i klemme rent juridisk. Det vil være lige så sund fornuft at man nu sætter gang i at få projekteret og bygget en ny bro. Der er ingen grund til at vente på en voldgiftssag, der først afgøres i 2021,” siger bychef Lars Christiansen.

“Vi er mange i Bjerringbro, der savner den bro. Og det er ærgerligt, at vi ikke får den fulde udnyttelse af den ny-etablerede træksti, fordi broen er lukket”, siger han.

Lægge pengene ud

Voldgiftssagen skal afgøre, hvem der har ansvaret for, at Kjællinghøl-broen nu skal rives ned. Men sagen afgøres først i 2021, og så længe håber bychefen ikke der skal gå, før en ny bro kan projekteres og opføres. Han håber derfor, at Viborg Kommune vil lægge pengene ud til en ny bro indtil voldgiftssagen afgør, hvem der reelt skal betale regningen.

 

Bjerringbros erhvervsliv inviteres med i nyt stærkt netværk til gavn for den enkelte virksomhed og Bjerringbro. Medlemmer af Byforum har gratis adgang.

Efter flere forskellige tiltag inviterer Bjerringbro Byforums erhvervsudvalg den 29. august til det første møde i Bjerringbros nye erhvervsnetværk.

Det nye netværk indbyder til møde en gang om måneden hos KnowHowZ på Baldersvej i Bjerringbro. Alle virksomheder kan deltage i netværksmøderne, der vil være gratis for alle erhvervs- og detailmedlemmer af Bjerringbro Byforum.

Henrik Larsen, formand for Byforum, glæder sig over, at det nye netværk nu ser dagens lys. Han ser frem til at møde repræsentanter for mange af Bjerringbros virksomheder en gang om måneden. Og han opfordrer til, at netværket bliver prioriteret og lagt i kalenderen.

– Jeg ved selv, hvor vigtigt det er – trods en travl hverdag – at møde andre virksomhedsledere. Det giver inspiration, nye idéer og nye muligheder, siger Henrik Larsen, der til daglig er CEO hos KSN Industri A/S.

Netværk med indhold

Alle netværksmøder vil være bygget op over en skabelon, der sikrer, at der udover netværk og hyggeligt samvær også fyldes erhvervs-vitaminer i hovederne på deltagerne. 

Derfor vil der være en oplægsholder på alle møder, som vil inspirere til den videre samtale mellem netværkerne. Første oplægsholder bliver tidligere Grundfos CEO, Carsten Bjerg.

– Jeg er virkelig stolt af, at Carsten Bjerg har sagt ja til at holde oplæg. Udover at være en meget erfaren erhvervsleder, så ved han utrolig meget om de positive effekter af et tæt samspil mellem erhvervsliv og lokalsamfund, siger KnowHowZ-direktør Karoline Lynggaard, der har haft ansvaret for at sammensætte programmet for netværkets første halvår. 

Meld dig hos bychefen

Erhvervsnetværket er endnu et tiltag fra Byforums erhvervsudvalg, der i 2019 har lagt et ambitiøst program frem med lokal uddannelse, virksomhedsbesøg og foredrag. 

Er man interesseret i at deltage i Bjerringbros erhvervsnetværk, kan man rette henvendelse til bychef Lars Christiansen. Han har flere års erfaring som netværksfacilitator og vil sammen med Karoline Lynggaard stå som tovholder på møderne.

Ligesom sin formand opfordrer bychefen medlemmer og andre virksomhedsledere til at deltage i netværket. 

– Vi ved fra Viborg, hvor vigtigt det har været for byens udvikling og for især de små og mellemstore virksomheder at deltage i netværksmøder. Den positive effekt kan vi også opnå i Bjerringbro, siger Lars Christiansen.

Tidsplan for Bjerringbro Erhvervsnetværk

29. augustKl. 8.00-9.30Carsten Bjerg: 
Sammenspil mellem erhvervslivet og lokalsamfundet – Hvad er gevinsterne ved et tæt sammenspil mellem virksomhederne og lokalsamfundet? 
18. septemberKl. 8.00-9.30Niels Dall, Michael Christensen og Mathias Pinnerup (vinder af iværksætterkonkurrence):
Bjerringbro Gymnasium Iværksætteri – Samarbejde mellem gymnasiet og erhvervslivet 
9. oktoberKl. 8.00-9.30Annelise Severinsen, Stepforward:
Synlig på SoMe – hvad kan virksomheden få ud af det, og hvordan gør man?
19. november13.30-15.30LinkedIn – bliv klogere på, hvordan du bruger LinkedIn til gavn for dig selv og din virksomhed

Viborg Kommune modtager et stort og generøst sponsorat fra Grundfos på op til 25 millioner kroner til en omfattende fornyelse af Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro, så den bliver en oase i midtbyen med masser af vand og muligheder for leg og ophold.

Med et stort sponsorat fra Grundfos på op til 25 millioner kroner, kan planerne om at give Niels Due Jensens Plads en mere attraktiv udformning nu realiseres. Fornyelsen af den centrale plads i Bjerringbro er en af de indsatser, der er beskrevet i helhedsplan for Bjerringbro, som Viborg Byråd har udarbejdet i samarbejde med Bjerringbro Byforum og Bjerringbrorådet.

Borgmester Ulrik Wilbek glæder sig over det flotte sponsorat fra Grundfos:

– Et sponsorat i den størrelsesorden er helt ekstraordinært, og Viborg Kommune er beæret over at kunne modtage det. Det siger noget om Grundfos og om virksomhedens betydning for Bjerringbro og for Viborg Kommune. Fornyelsen af Niels Due Jensens Plads giver et markant løft til byen og er en helt central del af den fornyelse, der er sat i gang i Bjerringbro, siger Ulrik Wilbek.

Koncernchef Mads Nipper, Grundfos, siger:

– Bjerringbro betyder noget helt særligt for os. Det er her, vi har vores rødder, og det er herfra, vi har drevet vores virksomhed til det, den er i dag. Vi og Bjerringbro er vokset sammen, og det er vigtigt for os at være med til at udvikle byen og tilføje mere værdi til vores lokalsamfund.

Projektet kort fortalt
Niels Due Jensens Plads, der i dag er omgivet af parkering, beplantning og dårlige stiforbindelser, skal omdannes til en langstrakt park, der forbinder Bjerringbros gågade, Storegade og kulturhuset Gudenåhuset.

Et af hovedelementerne i parken bliver vand, ligesom det er i Bjerringbro – både med Gudenåen og med Grundfos. Derudover bliver det et område, hvor der er noget at opleve for alle aldre, og som lægger op til ophold og leg.

Centralt i parken anlægges en overdækket scene, som i det daglige også kan bruges som madpakkehus. I scenen indbygges et “tæppefald” – en væg af vand, der falder fra scenens tag.

På pladsen foran scenen etableres et smukt belyst springvand, som også udfordrer børn til leg. Desuden anlægges et vandløb med rislende vand langs en del af parken.

Den gennemgående sti og den nye plads omkranses af formede bakker med områder til ophold og leg.

Arbejdet med at anlægge den nye park går i gang i løbet af efteråret 2019 og varer frem til sommeren 2020.

Fakta om ‘Helhedsplan for Bjerringbro’
Viborg Byråd har udarbejdet en helhedsplan for Bjerringbro i samarbejde med Bjerringbro Byforum og Bjerringbrorådet. Helhedsplanen omfatter forslag til 20 indsatser, der medvirker til at gøre Bjerringbro mere attraktiv og velfungerende.

I planen indgår
bl.a. forslag om at forny Niels Due Jensens Plads, forbedre gågademiljøet og skabe mere helhed i midtbyen.

Viborg Kommune arbejder på at realisere planens indsatser i samarbejde med Bjerringbro Byforum og Bjerringbrorådet. Du kan se planen på viborg.dk.

Yderligere oplysninger
Borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune, tlf. 40 78 88 00, e-mail: teamborgmester@viborg.dk
Kommunikationsdirektør Frank B. Winther, Grundfos, tlf. 21 99 62 40 e-mail: fwinther@grundfos.com

Ny forening vil arbejde for at give Bjerringbro station et kæmpe løft og forvandle bygningen til byens centrale knudepunkt.

Nu har du chancen for at høre om planerne for Bjerringbro Station, når initiativgruppen bag Byens Hus – Stationen indkalder til stiftende generalforsamling i den nye forening; Byens Hus – Stationen.

Samtidig har du chancen for aktivt at deltage i udviklingen af Byens Hus – Stationen, fx som som medlem af foreningen, som medlem af bestyrelsen eller blot med en positiv tilkendegivelse til initiativet.

Det sker 28. maj klokken 19 i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter.

Her vil initiativgruppen fortælle om det arbejde der er pågået til dato, og om de tanker, der nu betyder at en foreningen ser dagens lys.

Mødet er åbent for alle, og det er initiativgruppens håb, at så mange borgere som muligt kommer og lytter med og støtter projektet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Baggrund for foreningens stiftelse
  3. Forslag til vedtægter
  4. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
  5. Forslag til budget og kontingent
  6. Valg til foreningens bestyrelse
  7. Valg til revisor
  8. Evt.

Med venlig hilsen; Initiativgruppen; Anne Knudsen, Dorte Prangsgaard, Lars Haahr, Poul Erik Gregersen & Dan Prangsgaard.

 

Baggrund: Med dannelse af Foreningen Byens Hus – Stationen ønsker initiativgruppen at arbejde for, at stationen med sin centrale placering  i Bjerringbros historie og bybillede, skal udvikle sig til et knudepunkt for mangeartede aktiviteter i Bjerringbro.  

Byens Hus – Stationen kan være fx en destination for de, der ønsker information om by, opland og aktiviteter, samt et naturligt mødested for mindre foreninger eller interessegrupper, der mangler et mødelokale.

Det er ligeledes målet at underetagen i huset skal rumme en café. Med mere end 1.400 rejsende til og fra Bjerringbro om dagen kan en café ikke alene tilgodese de rejsendes behov for en forfriskning, cafeen kan også udvikles til et samlingssted for Bjerringbros borgere med hang til hygge og god kaffe.  

Foreningen dannes primært med formålet at rejse økonomiske midler til driften af Byens Hus – Stationen. Økonomien baseres på kontingent betaling fra medlemmer af foreningen, samt søgning af fondsmidler fra diverse almennyttige fonde.

Det er foreningens mål, at der bliver minimum 200 betalende medlemmer af foreningen. Det er ligeledes målet, at foreningen via underskrifter indsamler støtteerklæring til Byens Hus – Stationen med henblik på at søge fondsmidler.

Bjerringbro Byforum holdt torsdag den 28. marts 2019 sin ordinære generalforsamling i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter.

Omkring 25 mennesker var mødt op for at høre, hvordan året er gået i Bjerringbro Byforum og i Bjerringbro og omegn.

Læs formandens beretning herunder:


Kære alle – velkommen til denne anden ordinære generalforsamling her i Bjerringbro Byforum.

Da vi sidste år holdt vores generalforsamling kunne jeg berette om en tid, der var gået med at trække Byforum i arbejdstøjet. Og i år kan jeg så berette om, at arbejdstøjet virkelig har været i brug.

Det går nemlig rigtigt godt i Bjerringbro. Der er gang i både private og offentlige anlæg med investeringer for flere hundrede millioner kroner i boliger. Lige nu er 250 nye boliger på tegnebrættet eller ved at blive opført. Byen har liget fået et ny spændende mini-Sønæs ved Skovbrynet. Idrætsparken udvider, Grundfos har rekordoverskud, byrådet har godkendt byens helhedsplan – og så sælges der endda byggegrunde på Hindbærkrattet – og kommunens gartnere er  gang med at ordne rundkørslerne :-)

Helhedsplan

Den altoverskyggende opgave i 2018 har uden sammenligning været arbejdet med Bjerringbros nye helhedsplan. Her har Byforum haft en nøglerolle. Med medlemmer af Bjerringbrorådet – og i følgegruppen, hvor Byforums medlemmer udgjorde langt størstedelen af pladserne.

Jeg synes det er en stor tilfredsstillelse at opleve, at det forarbejde, der blev gjort i forbindelse med kommunalvalget i 2017, har båret frugt for vores by.

I slutningen af 2017 viste vi byen frem for borgmesterkandidaterne og fik dem til at indse, at her er et reelt behov for, at der bliver gjort noget. Vores forarbejde førte til, at det nye byråd efterfølgende skrev udviklingen af Bjerringbro ind i sin konstitueringsaftale. Og i 2018 blev den første store del af den udvikling sat på skinner gennem arbejdet med Helhedsplanen.

Jeg vil gerne rose byrådet og vores lokalt valgte politikere for den opbakning, man efterfølgende har vist Bjerringbro. Engagerede medarbejdere på Viborg Kommune har sammen med os udviklet en Helhedsplan, der giver vores by et markant løft de næste mange år.

Samtidig vil jeg sige stor tak til Elværksfonden for den store opbakning og til de mange hundreder af borgere – unge som gamle – der har ladet deres stemme høre, når vi har spurgt efter det.

Jeg vil ikke gennemgå planen her i dag, for den kan I læse om på byens hjemmeside bjerringbro.dk. Men blot sige, at vi har fået en Helhedsplan, som vi kan være stolte af. Det er jeg.

Vi skal kæmpe selv i Bjerringbro

Jeg vil gerne understrege, at det ikke er noget tilfælde, at Byforum har haft en central rolle i arbejdet med Helhedsplanen. Når Viborg Kommune beder os om at stå for det arbejde, så er det fordi man fra kommunal side ser Byforum som en vigtig samarbejdspartner og repræsentant for byen, når det handler om udviklingen af Bjerringbro. Den rolle skal vi være stolte af, og den rolle skal vi fastholde også i fremtiden.

Nøglen til at fastholde den rolle er, at vi her i Bjerringbro selv er parate til at kæmpe for vores by og egn. At vi er klar til at bidrage til, at Bjerringbro også i fremtiden er et godt sted at være.

Vi kan ikke stå i hjørnet med armene over kors og forvente, at borgmester Ulrik Wilbek ruller en trillebør fuld af penge til Bjerringbro, og at Kommunen så lige klarer sagerne. Vi skal kaste os selv ind i arbejdet med at udvikle vores by. Selv komme med idéer. Selv deltage – og ja såmænd også selv være med til at betale.

Behov for penge til udvikling

Når det så er sagt, så er det naturligvis afgørende vigtigt, at politikerne bliver ved med at se i retningen af Bjerringbro. Der er langt fra rådhuset i hjertet af Viborg og så her til Bjerringbro – det er et geografisk faktum, at vi ligger på kanten af den verden, der hedder Viborg Kommune. Og skal Bjerringbro fortsat udvikle sig, være en god by at leve i og have et levende erhvervsliv og detailhandel – ja så får vi også i fremtiden brug for, at der rulles mange skattekroner i vores retning – udover dem vi får til asfalt, skoler, ældrepleje og andre kommunale kerneopgaver.

Indtil videre har byrådet sat penge af til de næste tre års udviklingsplan, og de penge er vi taknemmelige for – de skal nok få ben at gå på. Men for at citere det gamle ferie-postkort: Her går det godt – send flere penge.

Seks millioner rækkernaturlig ikke til at udvikle Bjerringbro – og vi er taknemmelige for, at Grundfos vil betale for arbejdet med Niels Due Jensens Plads. Men det er et positivt signal om at politikerne ser os, og gerne vil bakke op om Bjerringbros udvikling. Og så må jo søge nogle flere penge, når de første tre år e

r gået ;-)

Plads til flere medlemmer

Bjerringbro Byforum er på alle måder Bjerringbros vigtigste forening, når det handler om udviklingen af vores lokalområde. Vi kan ikke lære nogen at spille fodbold, at male eller køre på bmx-cykel. Men skal vi have de optimale rammer omkring det gode liv i Bjerringbro – hvad enten det er at drive virksomhed, hygge ved åen, uddanne sig eller gå til en sport – ja så skal Bjerringbro Byforum være endnu stærkere.

Lige nu kører vi igen mulighed for at melde sig ind i de 5 grupper under Byforum. Alle medlemmer er værdifulde og med til at sikre, at vi i Byforum taler med byens stemme.

Personligt mener jeg, at vores helt store styrke er, at vi i Byforum er med til at prioritere, vælge og fravælge centrale beslutninger om Bjerringbro – nogle af de beslutninger, der tidligere blev foretaget af embedsmænd uden forhold til vores egn.

Station, by-pedeller, kulturfestival og meget mere

Det seneste år har naturligvis budt på mere og andet end arbejdet med Helhedsplanen.

En henvendelse fra DSB har igangsat et arbejde med at afklare, hvad Bjerringbro Station skal bruges til i fremtiden. I øjeblikket sidder en arbejdsgruppe med Anne Knudsen fra Borgerudvalget i spidsen og regner på økonomien i projektet samt afklarer hvad stationsbygningen skal bruges til. I Byforum synes vi, at Bjerringbro Station er en vigtig bygning i Bjerringbro, spørgsmålet er bare, hvad der skal foregå inde bag vinduerne. Ambitionen er at lave et ”Byens Hus”, hvor der er lys i vinduerne døgnet rundt.

Pænt i Bjerringbro er et andet projekt, som vi arbejder på at få op at stå. Lars Haahr fra Borgerudvalget holder tovet på projektet, der kort fortalt går ud på at oprette et korps af by-pedeller, der kan være med til at holde Bjerringbro pæn. Her får vi brug for frivillige til en styregruppe samt frivillige, der vil være med til at udføre arbejdet.

I det hele taget er der masser af plads til en frivillig indsats i de mange projekter, som vi arbejder med i Bjerringbro Byforum, og alle skal være meget velkomne.

I udvalget for Kultur, Undervisning og Kirke er ambitionerne tårnhøje, når vi i slutningen af maj i år åbner den første version af Bjerringbro Kulturfestival.

Kulturfestivalen er et skoleeksempel på, hvad vi kan få op at stå her i Bjerringbro, når vi sætter en retning og arbejder sammen om at nå målet.

Omkring 30 enkeltpersoner og organisationer er i fuld gang med at sammensætte et spændende program, der kommer til at byde på alt fra klassisk musik, kunstudstillinger, fælles oplevelser og rockkoncerter ved Gudenåen. Og så slutter det naturligvis af med et brag af et Lions Marked på festpladsen.

I kan godt glæde jer.

Erhvervs-netværk og rod på kontoret

Bjerringbros Erhvervsliv kan også godt glæde sig til et yderst aktivt 2019. Vi har brugt sidste halvår af 2018 på at udarbejde en plan med 10 forskellige arrangementer til gavn for erhvervslivet. Der er tale om undervisning, virksomhedsbesøg og nytårskur, ligesom Karoline Lynggard og Erik Sønderby fra Erhvervsudvalget har sat sig i spidsen for at opbygge et nyt og givtigt netværk for Bjerringbros virksomheder.

På bychefens kontor roder skrivebordet som tegn på, at der er gang i mange forskellige projekter. Udover at bychefen bistår de fem udvalg med vores mange projekter, så arbejder Lars også med vores hjemmeside og bykalender, som virkelig er et besøg værd, og med forskellige projekter. Sammen med Viborg Kommunes Sundhedshus, der netop åbnede i dag, har bychefen søsat det spændende projekt ”Bjerringbro I Bevægelse”, hvor flere lokale foreninger og frivillige bidrager med at præsentere det fantastiske lokalområde, vi bor i.

Derudover har vi lavet en stribe andre arrangementer i løbet af året. Detailudvalget sørger for, at det er sjovt og spændende at komme til Bjerringbro at handle. Hvad enten det er musik på torvet, tøndeslagning i gågaden eller open-by-night, der to gange om året samler hele egnen til en hyggelig aften.

Vi har også hjulpet Viborg Kommune med at stå for indvielsen af Niels Due Jensens Plads, vi byder ind med indspark til Bjerringbros nye børneskov, og så samarbejder vi med Bjerringbro Gymnasium om en iværksætterkonkurrence blandt eleverne – stærkt støttet af 10 lokale virksomheder.

Her til slut vil jeg gerne sige tak. Tak til Jens Egsgaard fordi du igen i år har været vores juridiske rådgiver og dirigent ved generalforsamlingen. Tak til Jørgen Løbner og Jytte Frausing for hjælp til økonomien. Tak til bestyrelsen og tak til jer, fordi I bakker op som medlemmer af Bjerringbro Byforum.

Og endelig tak til Bychefen for konstant at komme med indspark, idéer og gode grin.

Tak samarbejdet med Bjerringbro i 2018.

Henrik Larsen
Formand, Bjerringbro Byforum

Hvis DU vil være med til at udvikle DIN virksomhed og dermed også Bjerringbro, så er Netværk vejen frem.

Derfor igangsætter Bjerringbro Byforum Erhverv et nyt Erhvervsnetværk for sine medlemsvirksomheder.

Læs mere om netværket herunder og download gerne filen, så du kan dele den med andre, der ville have gavn af netværket.

Download filen her:

Bjerringbro Byforum Erhvervs Netværk 2019

Foredrag, kurser og virksomhedsbesøg – samt masser af muligheder for at netværke – er på kalenderen for medlemmerne af Bjerringbro Byforum Erhverv i 2019.

Herunder kan du se og downloade kalenderen:

 

Download:

BBE Aktivitetsoversigt 2019 NV