I anledning af beslutningen om at lukke Danmark ned i et forsøg på at inddæmme covid-epidemien, så vil vi her på by-portalen forsøge at skabe et overblik over, hvad der lukker i Bjerringbro.
Har du en forening eller en aktivitet, der er lukket ned, og som ikke optræder på siden her, så skriv direkte til mail@bjerringbro.dk.

Husk at tage hensyn til hinanden, hjælp dem der har brug for det og lad være med at hamstre. Der er varer nok derude, hvis ikke du køber 3 års forbrug af toiletpapir på én gang ;-)

BEMÆRK: Detailhandlen og dagligvarebutikkerne holder åbent som normalt indtil videre.

Lukninger i Bjerringbro og omegn

Affald og genbrugsstationer

REVAS genbrugsstation er lukket ned.

Erhverv kan komme af med affald på hverdage mellem kl. 7 og 18 på Viborg Genbrugsstation, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg.  

Dagrenovation afhentes (indtil videre) som normalt. Der kan dog opstå forsinkelser. Vil du i kontakt med REVAS skal det ske på mail revas@viborg.dk. IKKE på telefon, da størstedelen af de administrative medarbejdere er sendt hjem.

Anni-Thing

Butikken er lukket indtil videre. Du kan stadig benytte webshoppen HER

Bibliotek

Holder lukket fra fredag den 13. marts og 14 dage frem.

BIF Gymnastik gåturshold

Alle gåture er indstillet – foreløbig til den 30. Marts

Biograf

Bjerringbro Biograf har aflyst alle forestillinger og holder lukket frem til udgangen af marts. Følg med på biografens hjemmeside, www.bbio.dk

Generalforsamling den 23. marts er udskudt indtil videre.

Bjerringbro FH / BFH (håndbold)

Alle håndboldaktiviteter såvel træning som kampe er lukket ned indtil 30. marts.

Bjerringbro IF / BIF (Fodbold)

Al træning og kampe er aflyst frem til og med den 29. marts

Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter

Lukker fra den 12. marts klokken 12 og frem til og med den 29. marts for al aktivitet. Dette gælder hele huset inkl. svømmehal og sport & fitness.

Bjerringbro Kabelnet

Kontoret er lukket for besøgende den kommende tid ligesom teknikere ikke kommer på hjemmebesøg. Ved uopsættelige fejl har er der naturligvis nødberedskabet klar.
Telefonerne og mailen er åben som normalt. Husk at supporten er på tlf. 69806080 i hverdage kl. 9-21 og weekend kl. 11-21.

Bronx MTB

Udskyder sæsonstart. Var planlagt til den 29. marts, men det bliver altså senere. Hold øje med www.bronxmtb.dk

Claudias Fodpleje

Holder åbent igen.

Daginstitutioner og dagpleje

Alle daginstitutioner og al dagplejer holder åbent igen.

DCH Bjerringbro

Al træning aflyst frem til tidligst den 30. marts

FDF

Alle aktiviteter er aflyst de næste to uger. Følg med på facebook.

Frisører

Byens frisører holder åbent igen.

Fryd

Holder lukket indtil videre

Folkekirken

Alle gudstjenster, sogneaftener og andre sogneaktiviteter er aflyst frem til 31. marts. Det gælder ALLE folkekirker.

DOG således, at DÅB, BEGRAVELSE og VIELSER kan gennemføres under særlige betingelser og med begrænset deltagelse. Kontakt din sognepræst, hvis du har en

PERSONLIG SJÆLESORG foretages stadig af præsterne, der i så fald kommer på besøg i hjemmet hos de, der har et ønske og behov for det.

Grundfos

Holder lukket fredag den 13. marts og mandag den 16. marts.

Gudenåhuset

Gudenåhuset er lukket fra fredag den 13. marts og frem. Alle aktivitere i Gudenåhuset er derfor også aflyst.

Idrætsforeninger

Da idrætsanlæg er lukket og DIF indstiller til at foreningerne indstiller al aktivitet frem til udgangen af marts. Du må derfor forvente at din idrætsforening holder lukket. Når vi får konkret viden om lukning, så tilføjer vi foreningens navn på siden.

Løvskal Hus

Løvskal Hus aflyser deres arrangement “Nørreådalen gennem fortid og fremtid” den 18. marts

Mad & Kunstmarked

Markedet den 4. april er aflyst

Nordea

Filialen er lukket indtil videre

Nørgaards Højskole

Højskolen lukker frem til 1. april.

Udover at alle elever og kursister sendes hjem, så er alle ugekurser i uge 12,13 og 14 aflyst/udsat.

Oasen

Lukket for alle aktivteter.

Nødberedskab for udlevering af batterier til høreapparater finder sted mandag, onsdag og fredag fra klokken 10-11. Ellers er huset lukket.

Profil Optik

Lukket indtil videre

Røde Kors Genbrugsbutik, Brogade 28

Lukket indtil videre.

HJÆLPENETVÆRK: Røde Kors etablerer hjælpenetværk for frivillige, der hjælper folk, som er tvunget til at blive hjemme. Du kan melde dig på: 35 39 96 60

Thiele Bjerringbro

Den fysiske butik er åben igen.

Toyota Lihn & Boi

Dinitrol Åbent Hus i weekenden 14./15. marts er aflyst.

Uddannelsesinstitutioner og folkeskoler

Holder åbent for elever op til 5. klasse.

Alle møder (fx skolehjem samtaler, møder med lærere osv.) er aflyst med øjeblikkelig virkning.

Wellness

Kontakt din wellnessforhandler for aat se om de har åbent, bookning af tid og forbehold, der skal tages, jævnføre Sundhedsstyrrelsens forholdsregler.

W.H. Huset

Butikken holder åbent igen

X-Fit Bjerringbro

Al indendørs holdtræning er aflyst, men se Facebook for udendørstræning

Derfor har Grundfos og Viborg Kommune besluttet at indvielsen af Niels Due Jensens Plads skal ske efter sommerferien, når pladsen står helt færdig.

Grundfos og Viborg Kommune planlagde oprindeligt, at indvie pladsen tirsdag den 12. maj, hvor Grundfos fejrer 75 års jubilæum.

Efter sommerferien

Men denne dag er der i forvejen meget at fejre og det gav begrænset rum for at festligholde indvielsen af byens nye plads.

Derfor har man besluttet at skubbe indvielsen af pladsen til en weekend efter sommerferien, hvor vi kan samle byen til indvielsen. Det får samtidig den fordel, at hele pladsen vil være bygget færdig og stå smukt og grønt til indvielsen.

Fortjent flot indvielse

Bychef Lars Christiansen tager godt i mod beslutningen.

”Vi får en fantastisk plads, og jeg synes det er helt rigtigt set, at vi skal lave en dag, hvor så mange som muligt kan være med. Det har pladsen fortjent, og det synes jeg faktisk også, at Niels Due Jensen har. Det er en stor og flot gave til byen, som fortjener at blive modtaget på den helt rigtige måde,” siger Lars Christiansen.

BEMÆRK: Udsættelsen har intet med corona-krisen at gøre, ligesom der ingen forsinkelser er i arbejdet med pladsen. Det eneste, der ikke følger sin oprindelige tidsplan er altså indvielsen, der skubbes til efter sommerferien, hvor alt er færdigt 😊

For at sikre en stabil leverance af varer til byens butikker, har Viborg Kommune har i dag sendt følgende besked ud.

BEMÆRK: Der er ikke mangel på varer så du behøver ikke hamstre!!!!

———————-

Dagligvarer kan midlertidigt leveres døgnet rundt til butikker

Viborg Kommune meddeler midlertidigt dispensation/tilladelse til, at varelevering til dagligvarebutikker kan ske hele døgnet.

Dette gør Viborg Kommune efter opfordring fra Miljø- og Fødevareministeriet samt Transport- og Boligministeriet.

Der er ikke mangel på dagligvarer, men der er for nuværende stor efterspørgsel efter dagligvarer på grund af Covid 19-situationen. Efterspørgslen på dagligvarer skyldes alene, at befolkningen køber ekstraordinært mange dagligvarer.

For at optimere leveringen af dagligvarer tillades det midlertidigt, at varelevering kan ske hele døgnet. Dette indebærer, at der midlertidigt meddeles dispensation i forhold til samtlige lokalplaners bestemmelser omkring varelevering for så vidt angår levering af dagligvarer, således varelevering kan ske hele døgnet. Dispensationerne gælder foreløbigt fra dags dato og til og med den 24. marts 2020.

Herudover ophæver Viborg Kommune midlertidigt samtlige indskrænkninger for kørsel med dagligvarer fastsat med hjemmel i færdselsloven § 92. Dette betyder, at varetransporter med dagligvarer midlertidigt må køre i zoner, hvor varekørsel ellers ikke er tilladt. Dette gælder midlertidigt til og med den 24. marts 2020, hvorefter de sædvanlige restriktioner vil være gældende igen.

I forbindelse med de ændrede muligheder for varelevering kan der desværre forekomme støj om aftenen og natten. Viborg Kommune beklager de støjgener, som ændringerne kan medføre.

 

Onsdagens generalforsamling i Bjerringbro Byforum bar præg af covid-epidemien, da håndsprit bød velkommen i døren på mødelokalet i Idrætsparken og alle deltagerne blev placeret med en stol imellem sig.

Ellers blev det en generalforsamling der dels blev en fejring af de mange aktiviteter, som Byforum har sat i gang i løbet af 2019 og dels blev et opråb om, at flere i Bjerringbro skal bakke op, hvis udviklingen skal foresætte.

“2019 har været et meget produktivt år i Bjerringbro, og – NÆSTEN – uden overdrivelse kan jeg sige, at hvis du ser en mand eller en kvinde med en skovl i hånden i byen, så er det fordi Byforum har sat dem i arbejde,” sagde formanden med et smil.

Henrik Larsen kunne samtidig fortælle, at arbejdet med Å-promenaden nu går i gang, og at det forventes, at planlægningen kan være færdig før sommerferien.

“Herefter går arbejdet så i gang med at få styr på planlægning og tilladelser, hvilket Viborg Kommune forventer vil tage resten af året. Arbejdet med at bygge kan så gå i gang næste år,” sagde Henrik Larsen.

Sønderbro den store vinder

I sin beretning fremhævede formanden særligt Sønderbro som den store vinder i Bjerringbros nye Helhedsplan.

“Langt størstedelen af de kommunale anlægskroner, som vi har fået til planen, går således til bydelen syd for åen. Cirka 5 ud af 6 kommunale kroner går til Sønderbro. Dertil kommer tilskud fra Elfonden og andre fonde. I alt bruger vi cirka 15 millioner kroner på at udvikle Sønderbro,” fortalte Henrik Larsen.

Medlemmer er lig med udvikling

Formanden benyttede sin beretning til at takke de store bidragsydere som Viborg Kommune, Elfonden og Grundfos for deres bidrag til den nuværende og kommende udvikling i Bjerringbro. Men han pegede samtidig på, at uden Byforums medlemmer, så ville bidragene ikke være de samme.

“Den hjælp vi får fra vores store bidragsydere, kommer på baggrund af det initiativ, som vi selv tager her i byen. Uden initiativ ingen støtte. Uden initiativ ingen forandringer. Uden jeres medlemskab ingen udvikling,” sagde Henrik Larsen.

Underskud på budgettet

Men selv om de nuværende medlemmer har bidraget til den allerede synlige udvikling i byen, så er det tvingende nødendigt, at flere melder sig ind og bakker op.

Det viste budgetterne for 2020 og 2021 med al tydelighed. I 2020 budgetteres med et underskud på 220.000 kroner og mere end en halv million i 2021. Det store underskud i ´21 skyldes, at Elfondens tilskud til foreningen bortfalder i år.

Hvervekampagne

Derfor indleder Byforums bestyrelse og bychefen inden længe en større hvervekampagne for at få flere medlemmer.

Kampagnen indledes i uge 17 med et husstandsomdelt magasin.

“Og jeg forventer, at byens borgere, virksomheder og foreningsliv bakker op og melder sig ind,” understregede Henrik Larsen.

Tilskudsmuligheder undersøges

Samtidig igangsætter Byforums bestyrelse en dialog med Viborg Kommune om mulighederne for at få tilskud til driften i stil med det tilskud, som Viborg Handel modtager.

“Det er ikke muligt at skabe en omsætning der kan dække udgifterne, når børnene skal slå katten af tønden, juletræet skal opstilles og tændes eller når man som vi i Bjerringbro laver en ambitiøs kulturfestival til glæde for byen. Det er en investering i det gode liv for byens borgere, for vores foreninger og for vores virksomheder,” sagde Henrik Larsen.

I 2020 planlægger Byforum at investere en halv million lokale kroner i aktiviteter i Bjerringbro.

 

Læs hele beretningen her: BB Formandens beretning 2020 FÆRDIG

En solid økonomisk håndsrækning fra Bjerringbro Elværksforenings Fond gør det nu muligt at igangsætte arbejdet med at gennemføre Helhedsplanen for området ved Gudenåen i Bjerringbro.

Kort før jul traf Elfondens bestyrelse beslutningen om et tilskud på 3,6 millioner kroner til de tre første etaper af projektet, og i dag kunne formand Tonni Birk Sørensen så præsentere offentligheden for fondsbestyrelsens beslutning.

“Det betyder meget for os, at projektet indgår som en del af Helhedsplanen. Så ved vi, at det er gennemtænkt og noget, som borgerne ønsker sig,” siger Tonni Birk Sørensen.


Tre del-projekter gennemføres først

Med tilskuddet har Viborg Kommune og den lokale følgegruppe med blandt andet Byforum repræsenteret næsten ni millioner kroner til at gennemføre de tre første del-projekter ved Å Promenaden.

Det første projekt er at hæve terrænet, så vandet ikke indtager store dele af arealerne i vinterhalvåret.

Det andet projekt er at arbejde med området ud til åen, hvor der skal uddybes og beplantes, så området kan skifte udseende i takt med årstiderne, ligesom der skal laves forskellige aktiviteter for børn og voksne.

Tredje og sidste projekt indtil videre bliver formentlig et å-bad – måske med sauna og opholdsplads.

Følgegruppe af brugere

“Vi nedsætter en følgegruppe blandt andet med deltagelse af de brugere, som i dag benytter området. Og vi vil tage en drøftelse med dem, hvordan området skal benyttes. Der er en fleksibilitet i Elfondens bevilling, så vi ikke er bundet på en bestemt løsning her,” fortæller Helle Graversen, der er byplanlægger ved Viborg Kommune og ansvarlig for Bjerringbros helhedsplan.

Tonni Birk Sørensen og Helle Graversen

Måske først igang i 2021

Det arbejde forventes gennemført inden sommer. Og selv om bychef Lars Christiansen hellere end gerne ser, at man kan gå i gang med arbejdet efter sommerferien, så maner Helle Graversen til besindighed.

“Vi ved af erfaring, at projekter ved vand altid kræver ekstra opmærksomhed og særlige tilladelser. Så vi skal igennem et forløb, som godt kan betyde, at vi først er klar til at igangsætte arbejdet medio 2021,” siger Helle Graversen.

Byforum glade for pengene

Bychef Lars Christiansen bliver dog ikke slået ud af den besked.

“Vi håber altid på, at tingene kan gå i gang hurtigst muligt, og det vil vi selvfølgelig arbejde på. Men jeg er bare helt grundlæggende glad for Elfondens velvilje og meget taknemmelig for det store beløb. Og så skal vi jo alle sammen huske på, at den her Helhedsplan er planlagt til at tage omkring 10 år at gennemføre,” siger Lars Christiansen.

Måske flere penge på vej

Velviljen fra Elfonden er måske endnu større, end det beløb, som bychef og kommune glæder sig over i dag.

“Vi kan godt være interesseret i at støtte yderligere projekter her ved Å Promenaden. Så jeg vil ikke udelukke, at der kan tildeles flere penge,” siger Tonni Birk Sørensen.

Han glæder sig over den store udvikling, som Bjerringbro gennemgår i disse år. En udvikling som Elfonden er med til at skabe.

“Jeg tror, at vi om fire-fem år har en by, der er helt unik for sin størrelse i Danmark,” siger Tonni Birk Sørensen.

Ønske: En sauna

Præsentationen af den flotte bevilling fra Elfonden foregik ved Gudenåen, samtidig med, at medlemmer fra badeklubben “Hop i åen” tog en tur ud i det kolde å-vand.

Pia Oberlihn og Dorthe Moeslund fra badeklubben “Hop i Åen”

To af baderne  var Pia Oberlihn og Dorthe Moeslund, der begge blev glade for at høre, at projektet ved Gudenåen nu går i gang.

“Vi savner simpelthen sådan en sauna hernede. Lige nu er vi nødt til at leje os ind i Tange, fordi mange af vores medlemmer gerne vil en tur i sauna efter badet,” siger de samstemmende.

Hvorvidt ønsket om en sauna også bliver gennemført må vise sig, når følgegruppen er nedsat og har udført sit arbejde her i forrået. Men et er sikkert: Badeklubben har en plads i følgegruppen og dermed en stemme i debatten.

50 lokale erhvervsdrivende deltog, da Bjerringbro Byforum Erhverv og Detail torsdag den 17. januar traditionen tro indbød til nytårskur for Bjerringbros erhvervsliv.

Nytårskuren blev holdt hos Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter, der i år kan fejre sit 75 års jubilæum.

Som formand for Byforum bød Henrik Larsen de mange gæster velkomne og præsenterede programmet, inden Idræts- og Kulturcentrets lækre  tapasmenu blev sat til livs.

Centerleder Keld Schytt Nielsen holdt et indlæg om Bjerringbro Idræts- og Kulturcenters mange aktiviteter og muligheder, ligesom han berettede
om de planer der er for en udvidelse af udearealerne. Blandt andet med overnatnings-hytter og plads til nye udeaktiviteter.

2020 er indvielsernes år

Bychef Lars Christiansen gennemgik i sit indlæg den store udvikling, der er sat i gang i Bjerringbro i løbet af 2019.

“Bjerringbro er meget bedre end sit rygte. Der sker SÅ mange ting, og 2019 var dælme et godt år. Og det bliver 2020 også, hvor der sættes gang i Å Promenaden og holdes en række indvielser – blandt andet af Niels Due Jensens Plads,” fortalte bychefen.

CSE = Bak op om Bjerringbro

Han takkede samtidig de fremmødte medlemmer for deres engagement og medlemsskab, der er med til at gøre den store udvikling muligt.

“I dag skal virksomheder engagere sig i Corporate Social Responsibility, og det kan man jo gøre ved at støtte en velgørende organisation. Men man kan jo også vælge at bakke op om sit lokalområde – det er ikke bare fornuftigt det er også godt for forretningen,” sagde Lars Christiansen.

BASE Business Bjerringbro

Karoline Lynggaard fra BASE Business Bjerringbro fortalte om virksomhedens transformation og navneskifte fra KnowHowZ, der skete her ved årsskiftet. BASE Business Bjerringbro bliver i fremtiden endnu mere et sted, hvor mindre virksomheder kan få kontorplads og udnytte det netværk, der er i huset.

Hun opfordrede samtidig medlemmerne til at deltage i Bjerringbro Erhvervsnetværk, der er et gratis for Byforums medlemmer, og som har til huse hos BASE Business Bjerringbro.

VER og Verdensmål

Viborgegnens Erhvervsråds direktør, Henrik Hansen, fortalte om forandringerne hos VER og slog samtidig et slag for, at Bjerringbro i højere grad udnytter sin styrkepositition inden for FNs verdensmål.

“Der er mange virksomheder i Bjerringbro, der arbejder seriøst med verdensmålene, og det kan I godt slå på i lokalområdet,” sagde Henrik Hansen blandt andet.

Bosætning skal styrkes

Fra Viborg Kommune kom Anders Holm, der er erhvervs- og udviklingschef i kommunen.

Han fortalte om de mange forskellige indsatser, som kommunen arbejder med på uddannelsesområdet og opfordrede virksomhederne til at være med.

Samtidig kunne Anders Holm fortælle, at Viborg Kommune har igangsat en undersøgelse af, hvordan kommunen som helhed bliver bedre til at tiltrække tilflyttere.

“Selv om vi har solgt 95 byggegrunde, hvilket er det højeste tal siden 2008, så kan nettotilvæksten af indbyggere i kommunen tælles i en håndfuld. Det skal vi have gjort noget ved,” sagde Anders Holm.

Her tjener vi pengene

Formand Henrik Larsen takkede efterfølgende for de mange indlæg og afsluttede med en sætning, som næsten er formandens varemærke i Byforum-sammenhæng:

“Vi skal huske, at det er her i Bjerringbro, at vi tjener pengene, og at det er de andre steder i kommunen, at de bruger dem.”

 

En bedre benyttelse af byens rum og malede stole gennem Bjerringbro.

Idéerne boblede som altid, da Bjerringbro Byforum Kultur tirsdag den 14. januar holdt det første og dermed indledende arrangørmøde for de kulturaktører, der kan have lyst til at deltage i årets udgave af Bjerringbro Kulturfestival.

Omkring 25 aktører var mødt op for at deltage i mødet, hvor de fik generel information om festivalen og præsentation af styregruppen. Derudover deltog de i to mini-workshops, hvor kulturfolket fik mulighed for at komme med forslag til den praktiske afvikling af festivalen samt til de mange forskellige arrangementer, som festivalen byder på.

Du kan nå det endnu

De inviterede var kulturaktører, der allerede står på listen over potentielle deltagere fra sidste års kulturfestival. Men det er ikke en lukket klub, understreger Dagny Vistisen, der er formand for Byforums Kulturudvalg.

“Alle, der arbejder med kultur, har mulighed for at være med. En af de gode ting ved Bjerringbro Kulturfestival er, at det er en begivenhed med stor bredde,” siger Dagny Vistisen.

Så har du lyst til at deltage, så skriv til Dagny på kultur@bjerringbro.dk

Tidsplan

Bjerringbro Kulturfestival afvikles i perioden fra 5. til 14. juni. Og indtil da er der planlagt 4 arrangørmøder. Tidsplanen ser således ud:

Dato Emne
14/1 Styregruppemøde 1

Arrangørmøde 1

4/2 Arrangørmøde 2
3/3 Arrangørmøde 3

Præsentation af foreløbigt program

31/3 Arrangørmøde 4

Præsentation af endeligt program

1/5 Programmet offentliggøres
26./27. maj Kulturavis i samarbejde med Lions
5/6-14/6 Bjerringbro Kulturfestival 2020

Første skridt i byfornyelsen af Bjerringbros bymidte blev taget her til formiddag, da leverandøren af de fire kuber til gågaden så at sige leverede varen.

Ganske forsigtigt blev de fire kuber løftet af lastbilens lad og svunget på deres pladser i Storegade.

Kuberne er produceret af virksomheden G9 og blev bestilt af Viborg Kommune kort før december sidste år.

Det er en lokalt nedsat følgegruppe med udgangspunkt i Bjerringbro Byforum, der som en del af helhedsplanen har ønsket at skabe nogle områder i gågaden, hvor gågadens gæster kan sætte sig og nyde livet i læ for den vind, der ofte trækker gennem gågaden.

Selv om kuberne nu har fundet deres plads i Storegade, så er arbejdet ikke helt færdigt til indvielse.

Der skal trækkes strøm og plantes træer/buske i de fire kuber.

Det arbejde vil ske i løbet af januar og februar. Beplantningen vil i øvrigt ske samtidig med, at de bestilte planter og pointe til Torvet også sættes på plads.

Du kan se en film fra arbejdet på Byforums facebookside HER