Selv efter tre år er der mennesker i Bjerringbro, der ikke ved, hvad Byforum laver. Læs svarene på nogle af de typiske spørgsmål herunder:

 

Hvad arbejder Byforum med?

Byforum er en paraplyorganisation, der repræsenterer kulturliv, foreninger, erhverv, detail og helt almindelige borgere.

Vores opgave er gennem samarbejde at skabe sunde fællesskaber på tværs for at gøre Bjerringbro til et attraktivt sted at leve, bo og drive virksomhed.

Derudover arbejder vi på at understøtte den lokale identitet ved at skabe synlighed om lokale initiativer og aktiviteter.

Endelig fungerer Byforum som Bjerringbros talerør over for politikere og embedsfolk.

 

Hvad laver Bychefen?

Bychefen fungerer som det menneskelige bindeled mellem mennesker, foreninger og virksomheder i Bjerringbro samt Byforums samarbejdspartnere. Derfor mødes bychefen året igennem med mange forskellige mennesker for at være så opdateret på udvikling, holdninger og tendenser som muligt.

Derudover er bychefen tovholder på en stribe projekter – blandt andet Helhedsplanen og Bjerringbro Kulturfestival samt den generelle kommunikation.

 

Er Byforum en del af Viborg Kommune?

Nej Bjerringbro Byforum er en selvstændig forening uden fast kommunalt tilskud.

Vi har hidtil fået penge til specifikke projekter fra Viborg Kommune, ligesom vi har et stærkt samarbejde med kommunen omkring helhedsplan og andre kommunale tiltag.

 

Hvor kan jeg læse mere?

Udover dette magasin, så kan du få information om Bjerringbro Byforum på byens hjemmeside, www.bjerringbro.dk samt på vores Facebook-side, www.facebook.dk/bjerringbroby.

På hjemmesiden kan du endvidere se byens kalender, som også er et initiativ fra Bjerringbro Byforum.

 

Hvilke projekter arbejder Byforum med?

Bjerringbro Byforum arbejder med maaaange forskellige projekter, og det vil være uoverskueligt at nævne dem alle her. En så godt som udtømmende liste vil kunne ses på bjerringbro.dk.

Men i 2019 har Byforum blandt andet arbejdet med helhedsplanen, Bjerringbro Kulturfestival, bymaskotten Gudar, forarbejdet til dannelse af foreningen Bjerringbro Station – Byens Hus, Bjerringbro Erhvervsnetværk, videreudvikling af Mad & Kunstmarked, dannelsen af Bjerringbro Ungdomsråd samt en stribe by-aktiviteter som musik, open-by-night osv.

 

Er sådan et Byforum overhovedet en god idé?

Ja det må man sige. Udover beviset i antallet af nye projekter i Bjerringbro, så er der mange andre mindre byer der ser med stor interesse på det, der sker i Bjerringbro.

Bychef Lars Christiansen har således flere gange været rundt til andre byer for at fortælle om, hvad Byforum er for en størrelse.

 

Hvem kan blive medlem af Byforum – og hvad koster det?

Alle der bor i Bjerringbro, har en særlig interesse i Bjerringbro eller driver forening/virksomhed i Bjerringbro kan være medlemmer af Bjerringbro Byforum. Prisen afhænger af typen af medlemskab, men ligger for en husstand på 100 kroner om året. For pensionister er prisen det halve.

Alt var klappet og klart.

Følgegruppen var nedsat. Rådgiveren var på plads. Og første møde sat i kalenderen til den 19. marts. Men så blev Bjerringbros nye Å Promenade ramt af Corona-virus.

Det betyder, at som så mange andre ting i samfundet, så er arbejdet med at detaljeplanlægge det nye grønne område mellem broerne i Bjerringbro udskudt. Formentlig til den anden side af sommerferien.

 

Byforum sikrer borgerne

Siden planens vedtagelse har Byforum været i tæt kontakt med Viborg Kommune for at bistå med at få planen gennemført så hurtigt og effektivt som muligt.

”Det er vores opgave dels at tænke stort på vegne af byen og dels i samarbejde med Viborg Kommune at sikre os, at borgernes interesser bliver varetaget bedst muligt,” siger bychef Lars Christiansen.

 

Følgegruppe og projektforslag

Området mellem de to bynære broer er allerede beskrevet med en overordnet idéskitse i Helhedsplanen. Og næste skridt er at lave et egentligt projektforslag for området. Det arbejde skal udføres af en mindre følgegruppe, der består af områdets vigtigste brugere og andre interessenter.

En følgegruppe, der altså ikke kan mødes lige nu.

 

Håber på 2021

Bychefen krydser dog fingre for en kreativ løsning så følgegruppen kan mødes – og senest lige efter sommerferien.

”Når først følgegruppen har lavet sit arbejde, så skal der laves en masse sagsbehandling og søges diverse tilladelser. Det kan vi sagens klare selv om Corona-krisen måtte trække ud,” siger Lars Christiansen.

Sker det, så kan gravemaskinerne gå i gang ved åen i løbet af 2021.

 

De fleste penge på plads

En donation fra Elfonden på 3,6 millioner kroner betyder, at de første 8,6 ud af 11,4 millioner kroner til Å-projektet er på plads. Derfor kan arbejdet snart gå i gang.

Morten Lihn er ikke i tvivl om, at medlemsskabet af Bjerringbro Byforum er en god investering for ham, hans virksomhed og for Bjerringbro

 

Skal Bjerringbro blive ved med at udvikle sig i en positiv retning, så er det vigtigt, at vi står sammen om arbejdet.

Det mener Morten Lihn, der er medejer af Toyota Lihn & Boi i Løvskal, Viborg, Skals og Hobro. Virksomheden har været medlem af Bjerringbro Byforum siden begyndelsen i 2017. En beslutning, han aldrig har fortrudt.

”Bjerringbro er en fantastisk by med en hel masse muligheder. Men dét, der har været galt er, at vi har trukket i 17 forskellige retninger. Med Byforum har vi fået et talerør, der kan sætte en fælles retning. Det er vigtigt for Bjerringbro,” siger Morten Lihn.

 

Se bare alt dét, der sker

”Vil man vide, om Byforum har sin berettigelse, så skal man bare se på Bjerringbro. Alt det, der sker og er sket på bare tre år er helt fantastisk. Og det sker jo kun, fordi vi står sammen og bakker op om tingene,” siger Morten Lihn.

Han er kendt af mange i Bjerringbro og omegn som et menneske, der gerne deltager i frivilligt arbejde. Blandt andet Lions Club Bjerringbro og Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter nyder godt af hans store engagement for Bjerringbro-egnen.

 

Byen bliver attraktiv

Og det er godt for både erhvervsliv, borgere og Bjerringbro, at der er skabt et fællesskab, der arbejder på at udvikle byen, understreger han.

”Alt det, der sker i Bjerringbro i form af kuberne i gågaden, Niels Due Jensens Plads og moderniseringerne på Sønderbro er med til at gøre os til en attraktiv by, som kan trække flere mennesker til. Dermed kan vi også fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft,” siger Morten Lihn.

 

Netværk er en god investering

Som erhvervsdrivende er han med i Erhvervs-delen af Bjerringbro Byforum, hvor han blandt andet deltager i Byforums erhvervsnetværk.

”Jeg ser det slet ikke som en udgift – det er en god investering. Vi møder mennesker fra andre brancher end vores egen. Det giver nye inputs, som vi også kan bruge i vores egen virksomhed,” siger Morten Lihn.

Han tøver ikke med at opfordre andre erhvervsdrivende til at melde sig ind i Byforum.

”Vi får så meget værdi gennem vores netværk. Hvis vi selv skulle købe de foredrag og input som netværket giver os, så ville det blive meget dyrere,” påpeger han.

 

Bjerringbro Byforum har udgivet et nyt magasin om foreningens arbejde.

Magasinet er blevet husstandsomdelt i det område, der dækker postnummer 8850. Dog med undtagelse af de adresser, der ikke modtager reklamer.

Baggrunden for magasinet er et forsøg fra foreningens side om at gøre opmærksom på, hvad man går og laver.

“Selv om Bjerringbro Byforum har eksisteret siden 2017, er der stadig mange, der ikke kender foreningen. Og det er jo ærgerligt, når vi rent faktisk er sat i verden for at udvikle Bjerringbro til glæde for borgere, virksomheder og foreningsliv,” siger bychef Lars Christiansen.

I magasinet kan du læse om de mange forskellige aktiviteter, som Byforum er en del af.

Magasinet er samtidig en klar opfordring til borgere, virksomheder og foreninger om at melde sig ind.

“Hvis Byforum skal fortsætte sit arbejde, så skal vi have flere medlemmer. Dels af økonomiske hensyn – udvikling kræver penge – og dels for at styrke foreningen i sine samtaler med offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere. Jo flere borgere, virksomheder og foreninger vi repræsenterer i Bjerringbro, jo stærkere står vi,” siger Lars Christiansen.

MELD DIG IND HER

Du kan læse en online-version af magasinet lige HER.

Forældre kaldes til møde om Natteravne-projekt den 27. april kl 19-21 i Gudenåhuset

 

Selv om Bjerringbro ikke har det store natteliv, så er der faktisk en del liv om natten i byen. Særligt når vejret er godt.

Derfor har Bjerringbro Byforum i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar taget initiativ til et borgermøde om at genetablere en lokal gruppe Natteravne, der skal være klar til sommer.

Mødet holdes den 27. maj klokken 19-21 i Gudenåhuset, hvis ellers Corona-krisen vil give lov.

Michael Jensen, der er formand for Byforums Foreningsudvalg, er initiativtager til Natteravne-projektet.

 

Sunde fællesskaber

”Vi skal hjælpe byens unge mennesker med at indgå i sunde fællesskaber. Og lige nu mødes de unge mange steder i byen uden at kunne få hjælp fra voksne,” siger Michael Jensen.

Han har taget temperaturen hos flere forældre i Bjerringbro, og fornemmer at der vil være god opbakning til Natteravnene.

”Det er vigtigt med forældreopbakning, for det er jo forældrene, der er Natteravne, og som derfor har tjansen som sparringspartnere for de unge ved åen eller andre steder fredag og lørdag aften,” siger Michael Jensen.

Forældre kaldes til møde om Natteravne-projekt den 27. april kl 19-21 i Gudenåhuset

Selv om Bjerringbro ikke har det store natteliv, så er der faktisk en del liv om natten i byen. Særligt når vejret er godt.
Derfor har Bjerringbro Byforum i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar taget initiativ til et borgermøde om at genetablere en lokal gruppe Natteravne, der skal være klar til sommer.
BEMÆRK NY DATO
Mødet holdes den 27. maj klokken 19-21 i Gudenåhuset, hvis ellers Corona-krisen vil give lov.
BEMÆRK NY DATO
Michael Jensen, der er formand for Byforums Foreningsudvalg, er initiativtager til Natteravne-projektet.

Sunde fællesskaber
”Vi skal hjælpe byens unge mennesker med at indgå i sunde fællesskaber. Og lige nu mødes de unge mange steder i byen uden at kunne få hjælp fra voksne,” siger Michael Jensen.
Han har taget temperaturen hos flere forældre i Bjerringbro, og fornemmer at der vil være god opbakning til Natteravnene.
”Det er vigtigt med forældreopbakning, for det er jo forældrene, der er Natteravne, og som derfor har tjansen som sparringspartnere for de unge ved åen eller andre steder fredag og lørdag aften,” siger Michael Jensen.

Selvom det meste af landet står stille for tiden, betyder det ikke, at der er ikke er en masse at lave i Bjerringbro! Herunder kan du se en liste over ting der sker for tiden. Tip os, hvis du kender til noget, vi har overset :-)

Bjerringbro Bibliotek leverer Take Away-bøger

Tre uger med nedlukning af DK kan tømme selv den mest veludstyrede bogreol – derfor kan du forny læsemulighederne ved Bjerringbro Bibliotek. Her har man lavet en take-away-ordning i samarbejde med tøjbutikken Eliza/BoGi i Storegade (gågaden).

Du kan læse mere om, hvordan du gør lige HER

Bjerringbro giver blomster

I anledning af Dronning Margrethes 80 års fødselsdag har hun opfordret til, at man skulle give blomster til folk, som trænger til en opmuntring! Dette gør vi selvfølgelig også i Bjerringbro!

Ønsker du at være med, så gå ind på “Bjerringbro giver blomster” på Facebook. Du finder vej ved at klikke lige HER

Bamsejagt Bjerringbro

Bamsejagten fra Nyhederne og er selvfølgelig også kommet til Bjerringbro!

Der er to ruter, Bjerringbro Nord og Bjerringbro Syd, og du kan læse mere på facebookgruppen “Bamsejagt Bjerringbro” lige HER

Du kan printe et “skattekort” til bamsejagt i Bjerringbro Nord her: Bamsejagt Nord – Kopi

Du kan printe et “skattekort” til bamsejagt i Bjerringbro Syd her: Bamsejagt Syd – Kopi

Skattejagt efter og med aktivitetskort

Jette Bøgh Christensen er certificeret “Spring ud dagplejer” og har hængt forskellige aktivitetskort i træerne rundt om i Egesoven.

Første ledetråd begynder ved Troldetræet bag FDFs klubhus Egeborgen.

Du kan se mere ved at klikke HER

Påskevandring fra Bjerring Kirke

Trænger du til at komme ud og få noget frisk luft og samtidig gøre noget hyggeligt med familien? Så kan du gå på påskejagt fra Bjerringbro Kirke! Selve vandringen begynder ved indgangslågen fra P-pladsen til kirken, hvor der er sat en plakat op med nærmere info. Plakaten kan ses fra den 5. april til og med den 13. april. God tur!

 

Har vi overset noget? Skriv til os på mail@bjerringbro.dk eller på Facebook! 

I anledning af beslutningen om at lukke Danmark ned i et forsøg på at inddæmme covid-epidemien, så vil vi her på by-portalen forsøge at skabe et overblik over, hvad der lukker i Bjerringbro.
Har du en forening eller en aktivitet, der er lukket ned, og som ikke optræder på siden her, så skriv direkte til mail@bjerringbro.dk.

Husk at tage hensyn til hinanden, hjælp dem der har brug for det og lad være med at hamstre. Der er varer nok derude, hvis ikke du køber 3 års forbrug af toiletpapir på én gang ;-)

BEMÆRK: Detailhandlen og dagligvarebutikkerne holder åbent som normalt indtil videre.

Lukninger i Bjerringbro og omegn

Affald og genbrugsstationer

REVAS genbrugsstation er lukket ned.

Erhverv kan komme af med affald på hverdage mellem kl. 7 og 18 på Viborg Genbrugsstation, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg.  

Dagrenovation afhentes (indtil videre) som normalt. Der kan dog opstå forsinkelser. Vil du i kontakt med REVAS skal det ske på mail revas@viborg.dk. IKKE på telefon, da størstedelen af de administrative medarbejdere er sendt hjem.

Anni-Thing

Butikken er lukket indtil videre. Du kan stadig benytte webshoppen HER

Bibliotek

Holder lukket fra fredag den 13. marts og 14 dage frem.

BIF Gymnastik gåturshold

Alle gåture er indstillet – foreløbig til den 30. Marts

Biograf

Bjerringbro Biograf har aflyst alle forestillinger og holder lukket frem til udgangen af marts. Følg med på biografens hjemmeside, www.bbio.dk

Generalforsamling den 23. marts er udskudt indtil videre.

Bjerringbro FH / BFH (håndbold)

Alle håndboldaktiviteter såvel træning som kampe er lukket ned indtil 30. marts.

Bjerringbro IF / BIF (Fodbold)

Al træning og kampe er aflyst frem til og med den 29. marts

Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter

Lukker fra den 12. marts klokken 12 og frem til og med den 29. marts for al aktivitet. Dette gælder hele huset inkl. svømmehal og sport & fitness.

Bjerringbro Kabelnet

Kontoret er lukket for besøgende den kommende tid ligesom teknikere ikke kommer på hjemmebesøg. Ved uopsættelige fejl har er der naturligvis nødberedskabet klar.
Telefonerne og mailen er åben som normalt. Husk at supporten er på tlf. 69806080 i hverdage kl. 9-21 og weekend kl. 11-21.

Bronx MTB

Udskyder sæsonstart. Var planlagt til den 29. marts, men det bliver altså senere. Hold øje med www.bronxmtb.dk

Claudias Fodpleje

Holder åbent igen.

Daginstitutioner og dagpleje

Alle daginstitutioner og al dagplejer holder åbent igen.

DCH Bjerringbro

Al træning aflyst frem til tidligst den 30. marts

FDF

Alle aktiviteter er aflyst de næste to uger. Følg med på facebook.

Frisører

Byens frisører holder åbent igen.

Fryd

Holder lukket indtil videre

Folkekirken

Alle gudstjenster, sogneaftener og andre sogneaktiviteter er aflyst frem til 31. marts. Det gælder ALLE folkekirker.

DOG således, at DÅB, BEGRAVELSE og VIELSER kan gennemføres under særlige betingelser og med begrænset deltagelse. Kontakt din sognepræst, hvis du har en

PERSONLIG SJÆLESORG foretages stadig af præsterne, der i så fald kommer på besøg i hjemmet hos de, der har et ønske og behov for det.

Grundfos

Holder lukket fredag den 13. marts og mandag den 16. marts.

Gudenåhuset

Gudenåhuset er lukket fra fredag den 13. marts og frem. Alle aktivitere i Gudenåhuset er derfor også aflyst.

Idrætsforeninger

Da idrætsanlæg er lukket og DIF indstiller til at foreningerne indstiller al aktivitet frem til udgangen af marts. Du må derfor forvente at din idrætsforening holder lukket. Når vi får konkret viden om lukning, så tilføjer vi foreningens navn på siden.

Løvskal Hus

Løvskal Hus aflyser deres arrangement “Nørreådalen gennem fortid og fremtid” den 18. marts

Mad & Kunstmarked

Markedet den 4. april er aflyst

Nordea

Filialen er lukket indtil videre

Nørgaards Højskole

Højskolen lukker frem til 1. april.

Udover at alle elever og kursister sendes hjem, så er alle ugekurser i uge 12,13 og 14 aflyst/udsat.

Oasen

Lukket for alle aktivteter.

Nødberedskab for udlevering af batterier til høreapparater finder sted mandag, onsdag og fredag fra klokken 10-11. Ellers er huset lukket.

Profil Optik

Lukket indtil videre

Røde Kors Genbrugsbutik, Brogade 28

Lukket indtil videre.

HJÆLPENETVÆRK: Røde Kors etablerer hjælpenetværk for frivillige, der hjælper folk, som er tvunget til at blive hjemme. Du kan melde dig på: 35 39 96 60

Thiele Bjerringbro

Den fysiske butik er åben igen.

Toyota Lihn & Boi

Dinitrol Åbent Hus i weekenden 14./15. marts er aflyst.

Uddannelsesinstitutioner og folkeskoler

Holder åbent for elever op til 5. klasse.

Alle møder (fx skolehjem samtaler, møder med lærere osv.) er aflyst med øjeblikkelig virkning.

Wellness

Kontakt din wellnessforhandler for aat se om de har åbent, bookning af tid og forbehold, der skal tages, jævnføre Sundhedsstyrrelsens forholdsregler.

W.H. Huset

Butikken holder åbent igen

X-Fit Bjerringbro

Al indendørs holdtræning er aflyst, men se Facebook for udendørstræning

Derfor har Grundfos og Viborg Kommune besluttet at indvielsen af Niels Due Jensens Plads skal ske efter sommerferien, når pladsen står helt færdig.

Grundfos og Viborg Kommune planlagde oprindeligt, at indvie pladsen tirsdag den 12. maj, hvor Grundfos fejrer 75 års jubilæum.

Efter sommerferien

Men denne dag er der i forvejen meget at fejre og det gav begrænset rum for at festligholde indvielsen af byens nye plads.

Derfor har man besluttet at skubbe indvielsen af pladsen til en weekend efter sommerferien, hvor vi kan samle byen til indvielsen. Det får samtidig den fordel, at hele pladsen vil være bygget færdig og stå smukt og grønt til indvielsen.

Fortjent flot indvielse

Bychef Lars Christiansen tager godt i mod beslutningen.

”Vi får en fantastisk plads, og jeg synes det er helt rigtigt set, at vi skal lave en dag, hvor så mange som muligt kan være med. Det har pladsen fortjent, og det synes jeg faktisk også, at Niels Due Jensen har. Det er en stor og flot gave til byen, som fortjener at blive modtaget på den helt rigtige måde,” siger Lars Christiansen.

BEMÆRK: Udsættelsen har intet med corona-krisen at gøre, ligesom der ingen forsinkelser er i arbejdet med pladsen. Det eneste, der ikke følger sin oprindelige tidsplan er altså indvielsen, der skubbes til efter sommerferien, hvor alt er færdigt 😊