Netværk giver inspiration, nye idéer og nye muligheder – derfor står Byforum bag netværk for erhvervsliv og detailhandel

 

Når erhvervsfolk kender hinanden, så har de også nemmere ved at løfte røret og drøfte en god idé med hinanden.

Sådan lyder filosofien bag det netværk, som Bjerringbro Byforum har startet for byens erhvervsliv og detailhandel.

En gang om måneden mødes medlemmerne af netværket på BASE Business Bjerringbro, hvor de får ny inspiration og tid til at lære hinanden at kende.

 

Vitaminer til hovedet

Og netværk er vigtigt for en virksomhedsleder, siger Henrik Larsen, der er formand for Bjerringbro Byforums erhvervsudvalg.

-”Jeg ved selv, hvor vigtigt det er – trods en travl hverdag – at møde andre virksomhedsledere. Det giver inspiration, nye idéer og nye muligheder,” siger Henrik Larsen, der til daglig er CEO hos KSN Industri A/S.

Alle netværksmøder vil være bygget op over en skabelon, der sikrer, at der udover netværk og hyggeligt samvær også fyldes erhvervs-vitaminer i hovederne på deltagerne.

Derfor vil der være en oplægsholder på alle møder, som vil inspirere til den videre samtale mellem netværkerne.

 

Gavner virksomhederne

En af hovedkræfterne bag netværket er Karoline Lynggaard, der til daglig er direktør hos BASE Business Bjerringbro. Hun har stået for at sammensætte netværksmøderne og lave aftaler med de oplægsholdere, der deltager.

”Hos BASE Business oplever jeg, hvor betydningsfuldt det er for vores virksomheder, at ejerne kender hinanden. Netværk giver nye kunder og ny inspiration, hvilket er til gavn for både virksomhederne og Bjerringbro,” siger Karoline Lynggaard.

 

Netværk nødvendigt

Hun opfordrer derfor kraftigt byens virksomheder til at deltage.

”Hvis jeg stod med en virksomhed, ville jeg slet ikke overveje at drive den uden deltagelse i netværk. Og da slet ikke, hvis den var nystartet,” siger Karoline Lynggaard.

Alle virksomheder kan deltage i netværksmøderne, og deltagelse er gratis for alle erhvervs- og detailmedlemmer af Bjerringbro Byforum.

Skal vi bevare en levende by, så skal vi også lægge en del af vores penge hos byens erhvervsliv

 

Detailhandlen i Bjerringbro er første led i en værdikæde, som kommer byens borgere til gavn langt ud over det nemme og bekvemme i at kunne købe et par bukser i gågaden.

Derfor er det også vigtigt, at vi som borgere husker at bruge vores lokale butikker, hvis vi vil bevare en levende og aktiv by – noget som Corona-krisen har været med til at understrege.

”Butikker og erhvervsliv er udgangspunkt for mange sponsorater og præmier til de lokale foreninger. Det er her naboens børn får en læreplads, og det er udgangspunkt for mange af de aktiviteter, som folk er så glade for i byen,” siger Kirsten Elsborg.

 

Står bag aktiviteter

Udover at være indehaver af Elsborg Lædervarer, så er Kirsten Elsborg også formand for Detailudvalget i Byforum. Det er gennem udvalget, at mange af byens forskellige aktiviteter sættes i gang.

Så har du været med til at tage imod julemanden ved Gudenåen, lytte til musik på Torvet eller deltaget i Halloween på gågaden, så har du også deltaget i arrangementer, som Detailudvalget har stået bag.

 

Vi er selv borgere i byen

Kirsten Elsborg erkender gerne, at hun og hendes kolleger gerne samtidig vil tjene penge, når der eksempelvis er open by night. Men folk skal jo handle uanset hvad, påpeger hun.

”Så kan de jo lige så godt gøre det et sted, hvor de får en række ekstra goder i form af oplevelser. Man skal huske på, at byens detailhandlere jo selv er borgere i byen og derfor også selv ønsker sig en levende by,” siger Kirsten Elsborg.

”Der er ingen af de store varehuse i nabobyerne eller udenlandske facebooksider, der lægger så meget som en krone for at gøre Bjerringbro til en bedre by. Så hver gang vi handler lokalt, så bakker vi op om os selv,” siger Kirsten Elsborg og sender en stor tak til alle, der husker at handle lokalt.

 

Det er vigtigt med balance i byen, og derfor kom butikstorvet på Sønderbro med i Helhedsplanen

 

Det er jo ikke ligefrem et område, der gør sig ret godt i hverken regn eller solskin.

Bychef Lars Christiansen svinger ikke om sig med rosende ord, når snakken falder på den del af Sønderbro, der ligger ud mod Brogade ved skolegrunden og butikstorvet.

Derfor var han og bestyrelsen for Bjerringbro Byforum heller ikke et sekund i tvivl, da der skulle udpeges områder, der trængte til byfornyelse i forbindelse med Bjerringbros nye Helhedsplan.

 

Balance i Bjerringbro

”I Byforum pegede vi lige fra begyndelsen af på Sønderbro-området som et af de steder, der i vores øjne bare skulle med i byfornyelsen. Og det var Viborg Kommune heldigvis helt enige med os i,” siger Lars Christiansen.

Han er glad for, at det dermed også lykkedes at få skabt en balance i udviklingen af det nye Bjerringbro.

”Det er vigtigt at understrege, at det her ikke handler om balance mellem nord og syd. Vi må være langt forbi den gamle debat om, hvad der er den rigtige side af åen,” siger bychefen.

 

Trænger til kærlig hånd

I stedet peger han på, at ligesom man udvikler handelscentrummet nord for åen med Niels Due Jensens Plads, Torvet og gågaden, så har Sønderbro også et handelscentrum omkring Spar, Loop mv.

”Området omkring den gamle skolegrund og butiksområderne er et af de steder i byen, der virkelig trænger til en kærlig hånd. Det slog Byforum fast allerede op til kommunalvalget i 2017, og det er det arbejde, vi har ført videre til Helhedsplanen,” siger Lars Christiansen.

 

Glad for nedrivning

Derfor glæder det ham også, at politikerne i byrådet udover penge til Helhedsplanen har bevilget tre millioner kroner til nedrivning af den gamle skole, børnehave og forsamlingshus. Det arbejde forventes gennemført omkring 1. august.

Samlet set bliver der med Å Promenaden lagt omkring 18 millioner kroner på Sønderbro med den nye plan.

Selv efter tre år er der mennesker i Bjerringbro, der ikke ved, hvad Byforum laver. Læs svarene på nogle af de typiske spørgsmål herunder:

 

Hvad arbejder Byforum med?

Byforum er en paraplyorganisation, der repræsenterer kulturliv, foreninger, erhverv, detail og helt almindelige borgere.

Vores opgave er gennem samarbejde at skabe sunde fællesskaber på tværs for at gøre Bjerringbro til et attraktivt sted at leve, bo og drive virksomhed.

Derudover arbejder vi på at understøtte den lokale identitet ved at skabe synlighed om lokale initiativer og aktiviteter.

Endelig fungerer Byforum som Bjerringbros talerør over for politikere og embedsfolk.

 

Hvad laver Bychefen?

Bychefen fungerer som det menneskelige bindeled mellem mennesker, foreninger og virksomheder i Bjerringbro samt Byforums samarbejdspartnere. Derfor mødes bychefen året igennem med mange forskellige mennesker for at være så opdateret på udvikling, holdninger og tendenser som muligt.

Derudover er bychefen tovholder på en stribe projekter – blandt andet Helhedsplanen og Bjerringbro Kulturfestival samt den generelle kommunikation.

 

Er Byforum en del af Viborg Kommune?

Nej Bjerringbro Byforum er en selvstændig forening uden fast kommunalt tilskud.

Vi har hidtil fået penge til specifikke projekter fra Viborg Kommune, ligesom vi har et stærkt samarbejde med kommunen omkring helhedsplan og andre kommunale tiltag.

 

Hvor kan jeg læse mere?

Udover dette magasin, så kan du få information om Bjerringbro Byforum på byens hjemmeside, www.bjerringbro.dk samt på vores Facebook-side, www.facebook.dk/bjerringbroby.

På hjemmesiden kan du endvidere se byens kalender, som også er et initiativ fra Bjerringbro Byforum.

 

Hvilke projekter arbejder Byforum med?

Bjerringbro Byforum arbejder med maaaange forskellige projekter, og det vil være uoverskueligt at nævne dem alle her. En så godt som udtømmende liste vil kunne ses på bjerringbro.dk.

Men i 2019 har Byforum blandt andet arbejdet med helhedsplanen, Bjerringbro Kulturfestival, bymaskotten Gudar, forarbejdet til dannelse af foreningen Bjerringbro Station – Byens Hus, Bjerringbro Erhvervsnetværk, videreudvikling af Mad & Kunstmarked, dannelsen af Bjerringbro Ungdomsråd samt en stribe by-aktiviteter som musik, open-by-night osv.

 

Er sådan et Byforum overhovedet en god idé?

Ja det må man sige. Udover beviset i antallet af nye projekter i Bjerringbro, så er der mange andre mindre byer der ser med stor interesse på det, der sker i Bjerringbro.

Bychef Lars Christiansen har således flere gange været rundt til andre byer for at fortælle om, hvad Byforum er for en størrelse.

 

Hvem kan blive medlem af Byforum – og hvad koster det?

Alle der bor i Bjerringbro, har en særlig interesse i Bjerringbro eller driver forening/virksomhed i Bjerringbro kan være medlemmer af Bjerringbro Byforum. Prisen afhænger af typen af medlemskab, men ligger for en husstand på 100 kroner om året. For pensionister er prisen det halve.

Alt var klappet og klart.

Følgegruppen var nedsat. Rådgiveren var på plads. Og første møde sat i kalenderen til den 19. marts. Men så blev Bjerringbros nye Å Promenade ramt af Corona-virus.

Det betyder, at som så mange andre ting i samfundet, så er arbejdet med at detaljeplanlægge det nye grønne område mellem broerne i Bjerringbro udskudt. Formentlig til den anden side af sommerferien.

 

Byforum sikrer borgerne

Siden planens vedtagelse har Byforum været i tæt kontakt med Viborg Kommune for at bistå med at få planen gennemført så hurtigt og effektivt som muligt.

”Det er vores opgave dels at tænke stort på vegne af byen og dels i samarbejde med Viborg Kommune at sikre os, at borgernes interesser bliver varetaget bedst muligt,” siger bychef Lars Christiansen.

 

Følgegruppe og projektforslag

Området mellem de to bynære broer er allerede beskrevet med en overordnet idéskitse i Helhedsplanen. Og næste skridt er at lave et egentligt projektforslag for området. Det arbejde skal udføres af en mindre følgegruppe, der består af områdets vigtigste brugere og andre interessenter.

En følgegruppe, der altså ikke kan mødes lige nu.

 

Håber på 2021

Bychefen krydser dog fingre for en kreativ løsning så følgegruppen kan mødes – og senest lige efter sommerferien.

”Når først følgegruppen har lavet sit arbejde, så skal der laves en masse sagsbehandling og søges diverse tilladelser. Det kan vi sagens klare selv om Corona-krisen måtte trække ud,” siger Lars Christiansen.

Sker det, så kan gravemaskinerne gå i gang ved åen i løbet af 2021.

 

De fleste penge på plads

En donation fra Elfonden på 3,6 millioner kroner betyder, at de første 8,6 ud af 11,4 millioner kroner til Å-projektet er på plads. Derfor kan arbejdet snart gå i gang.

Morten Lihn er ikke i tvivl om, at medlemsskabet af Bjerringbro Byforum er en god investering for ham, hans virksomhed og for Bjerringbro

 

Skal Bjerringbro blive ved med at udvikle sig i en positiv retning, så er det vigtigt, at vi står sammen om arbejdet.

Det mener Morten Lihn, der er medejer af Toyota Lihn & Boi i Løvskal, Viborg, Skals og Hobro. Virksomheden har været medlem af Bjerringbro Byforum siden begyndelsen i 2017. En beslutning, han aldrig har fortrudt.

”Bjerringbro er en fantastisk by med en hel masse muligheder. Men dét, der har været galt er, at vi har trukket i 17 forskellige retninger. Med Byforum har vi fået et talerør, der kan sætte en fælles retning. Det er vigtigt for Bjerringbro,” siger Morten Lihn.

 

Se bare alt dét, der sker

”Vil man vide, om Byforum har sin berettigelse, så skal man bare se på Bjerringbro. Alt det, der sker og er sket på bare tre år er helt fantastisk. Og det sker jo kun, fordi vi står sammen og bakker op om tingene,” siger Morten Lihn.

Han er kendt af mange i Bjerringbro og omegn som et menneske, der gerne deltager i frivilligt arbejde. Blandt andet Lions Club Bjerringbro og Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter nyder godt af hans store engagement for Bjerringbro-egnen.

 

Byen bliver attraktiv

Og det er godt for både erhvervsliv, borgere og Bjerringbro, at der er skabt et fællesskab, der arbejder på at udvikle byen, understreger han.

”Alt det, der sker i Bjerringbro i form af kuberne i gågaden, Niels Due Jensens Plads og moderniseringerne på Sønderbro er med til at gøre os til en attraktiv by, som kan trække flere mennesker til. Dermed kan vi også fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft,” siger Morten Lihn.

 

Netværk er en god investering

Som erhvervsdrivende er han med i Erhvervs-delen af Bjerringbro Byforum, hvor han blandt andet deltager i Byforums erhvervsnetværk.

”Jeg ser det slet ikke som en udgift – det er en god investering. Vi møder mennesker fra andre brancher end vores egen. Det giver nye inputs, som vi også kan bruge i vores egen virksomhed,” siger Morten Lihn.

Han tøver ikke med at opfordre andre erhvervsdrivende til at melde sig ind i Byforum.

”Vi får så meget værdi gennem vores netværk. Hvis vi selv skulle købe de foredrag og input som netværket giver os, så ville det blive meget dyrere,” påpeger han.

 

Bjerringbro Byforum har udgivet et nyt magasin om foreningens arbejde.

Magasinet er blevet husstandsomdelt i det område, der dækker postnummer 8850. Dog med undtagelse af de adresser, der ikke modtager reklamer.

Baggrunden for magasinet er et forsøg fra foreningens side om at gøre opmærksom på, hvad man går og laver.

“Selv om Bjerringbro Byforum har eksisteret siden 2017, er der stadig mange, der ikke kender foreningen. Og det er jo ærgerligt, når vi rent faktisk er sat i verden for at udvikle Bjerringbro til glæde for borgere, virksomheder og foreningsliv,” siger bychef Lars Christiansen.

I magasinet kan du læse om de mange forskellige aktiviteter, som Byforum er en del af.

Magasinet er samtidig en klar opfordring til borgere, virksomheder og foreninger om at melde sig ind.

“Hvis Byforum skal fortsætte sit arbejde, så skal vi have flere medlemmer. Dels af økonomiske hensyn – udvikling kræver penge – og dels for at styrke foreningen i sine samtaler med offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere. Jo flere borgere, virksomheder og foreninger vi repræsenterer i Bjerringbro, jo stærkere står vi,” siger Lars Christiansen.

MELD DIG IND HER

Du kan læse en online-version af magasinet lige HER.

Forældre kaldes til møde om Natteravne-projekt den 27. april kl 19-21 i Gudenåhuset

 

Selv om Bjerringbro ikke har det store natteliv, så er der faktisk en del liv om natten i byen. Særligt når vejret er godt.

Derfor har Bjerringbro Byforum i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar taget initiativ til et borgermøde om at genetablere en lokal gruppe Natteravne, der skal være klar til sommer.

Mødet holdes den 27. maj klokken 19-21 i Gudenåhuset, hvis ellers Corona-krisen vil give lov.

Michael Jensen, der er formand for Byforums Foreningsudvalg, er initiativtager til Natteravne-projektet.

 

Sunde fællesskaber

”Vi skal hjælpe byens unge mennesker med at indgå i sunde fællesskaber. Og lige nu mødes de unge mange steder i byen uden at kunne få hjælp fra voksne,” siger Michael Jensen.

Han har taget temperaturen hos flere forældre i Bjerringbro, og fornemmer at der vil være god opbakning til Natteravnene.

”Det er vigtigt med forældreopbakning, for det er jo forældrene, der er Natteravne, og som derfor har tjansen som sparringspartnere for de unge ved åen eller andre steder fredag og lørdag aften,” siger Michael Jensen.

Forældre kaldes til møde om Natteravne-projekt den 27. april kl 19-21 i Gudenåhuset

Selv om Bjerringbro ikke har det store natteliv, så er der faktisk en del liv om natten i byen. Særligt når vejret er godt.
Derfor har Bjerringbro Byforum i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar taget initiativ til et borgermøde om at genetablere en lokal gruppe Natteravne, der skal være klar til sommer.
BEMÆRK NY DATO
Mødet holdes den 27. maj klokken 19-21 i Gudenåhuset, hvis ellers Corona-krisen vil give lov.
BEMÆRK NY DATO
Michael Jensen, der er formand for Byforums Foreningsudvalg, er initiativtager til Natteravne-projektet.

Sunde fællesskaber
”Vi skal hjælpe byens unge mennesker med at indgå i sunde fællesskaber. Og lige nu mødes de unge mange steder i byen uden at kunne få hjælp fra voksne,” siger Michael Jensen.
Han har taget temperaturen hos flere forældre i Bjerringbro, og fornemmer at der vil være god opbakning til Natteravnene.
”Det er vigtigt med forældreopbakning, for det er jo forældrene, der er Natteravne, og som derfor har tjansen som sparringspartnere for de unge ved åen eller andre steder fredag og lørdag aften,” siger Michael Jensen.

Selvom det meste af landet står stille for tiden, betyder det ikke, at der er ikke er en masse at lave i Bjerringbro! Herunder kan du se en liste over ting der sker for tiden. Tip os, hvis du kender til noget, vi har overset :-)

Bjerringbro Bibliotek leverer Take Away-bøger

Tre uger med nedlukning af DK kan tømme selv den mest veludstyrede bogreol – derfor kan du forny læsemulighederne ved Bjerringbro Bibliotek. Her har man lavet en take-away-ordning i samarbejde med tøjbutikken Eliza/BoGi i Storegade (gågaden).

Du kan læse mere om, hvordan du gør lige HER

Bjerringbro giver blomster

I anledning af Dronning Margrethes 80 års fødselsdag har hun opfordret til, at man skulle give blomster til folk, som trænger til en opmuntring! Dette gør vi selvfølgelig også i Bjerringbro!

Ønsker du at være med, så gå ind på “Bjerringbro giver blomster” på Facebook. Du finder vej ved at klikke lige HER

Bamsejagt Bjerringbro

Bamsejagten fra Nyhederne og er selvfølgelig også kommet til Bjerringbro!

Der er to ruter, Bjerringbro Nord og Bjerringbro Syd, og du kan læse mere på facebookgruppen “Bamsejagt Bjerringbro” lige HER

Du kan printe et “skattekort” til bamsejagt i Bjerringbro Nord her: Bamsejagt Nord – Kopi

Du kan printe et “skattekort” til bamsejagt i Bjerringbro Syd her: Bamsejagt Syd – Kopi

Skattejagt efter og med aktivitetskort

Jette Bøgh Christensen er certificeret “Spring ud dagplejer” og har hængt forskellige aktivitetskort i træerne rundt om i Egesoven.

Første ledetråd begynder ved Troldetræet bag FDFs klubhus Egeborgen.

Du kan se mere ved at klikke HER

Påskevandring fra Bjerring Kirke

Trænger du til at komme ud og få noget frisk luft og samtidig gøre noget hyggeligt med familien? Så kan du gå på påskejagt fra Bjerringbro Kirke! Selve vandringen begynder ved indgangslågen fra P-pladsen til kirken, hvor der er sat en plakat op med nærmere info. Plakaten kan ses fra den 5. april til og med den 13. april. God tur!

 

Har vi overset noget? Skriv til os på mail@bjerringbro.dk eller på Facebook!