Området ved Gudenåen har længe været et sted, hvor især Bjerringbros unge har hygget sig sammen og nydt det gode vejr. Det kan de fortsat gøre, men nu bliver altså uden musik om aftenen.

Det er resultatet af en ny ordensvedtægt, der bliver sat op ved Gudenåen i uge 28. Ordensvedtægten er udstedt af Politiet og udarbejdet i samarbejde mellem Viborg Kommune, Bjerringbro Byforum og Bjerringbro Kano- og Teltplads.

Ordensvedtægten er en konsekvens af den konflikt, der gennem længere tid har været ved åen med nogle af byens unge på den ene side og naboer med behov for nattesøvn på den anden.

Eskaleret konflikt skal løses

Initiativet kommer fra Bjerringbro Byforum og Bjerringbro Kano- og Teltplads.

”Situationen ved åen er desværre eskaleret til en næsten uløselig konflikt mellem nogle få ballademagere, som trækker en gruppe medløbere med, på den ene side og så naboerne samt andre af byens borgere på den anden side. Den skal vi have løst nu, inden det eskalerer mere,” siger bychef Lars Christiansen om baggrunden for ordensvedtægterne.

De nye regler gælder for alle

De nye ordensvedtægter omfatter tre konkrete forbud på området mellem broerne:

  1. Du må ikke køre på knallert/scooter/bil inde på området
  2. Du må ikke genere andre ved støj, musik og larmende opførsel
  3. Du må af hensyn til naboerne ikke spille musik efter kl. 20.

De nye ordensvedtægter gælder for alle, der vil benytte sig af arealet. Dog må eks. Bjerringbro Kano- og Teltplads og andre kanorelaterede aktiviteter naturligvis gerne køre på arealet erhvervsmæssigt.

”De her regler gælder for alle. Ikke kun for unge. De gælder også for dem, der måske gerne vil have musikken slukket kl. 18 – de må så vente til kl 20,” siger bychefen.

Unge skal også være ved åen

Han understreger, at der SKAL være plads til Bjerringbros unge ved Gudenåen.

”Bjerringbros unge skal også være ved Gudenåen. Så det her er ikke et ønske om at jage dem væk. Slet ikke. Og jeg er overbevist om, at 95% af de unge godt kan forstå, hvorfor vi er nået hertil. Når man bevæger sig ud fra mors og fars hus, så følger der et ansvar med. Og det ansvar er der desværre nogen, som ikke har levet op til,” siger bychefen.

Forældre skal tage ansvar

Han opfordrer forældrene til selv at gå en tur forbi åen, når børnene er derned, og til at forældrene i højere grad åbner deres hjem for de unge.

”Jeg hører SÅ tit fra de unge, at de ikke har nogen steder at være, og at de ikke må være hjemme. Det dur altså ikke, at man for at få lov til at se Barnaby i fred bare sender børnene ned til åen med en pose bajere. Giv plads til de unge og deres kammerater i hjemmet,” lyder opfordringen fra bychef Lars Christiansen.

Ring til politiet

Med de nye ordensvedtægter strammes der op for brugen af området ved Gudenåen.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at der er ro fra første dag. Derfor har bychefen også kun én opfordring til naboere, gæster og andre, hvis ordensvedtægten overtrædes.

”Ring til politiet. Så kort kan det siges. Hverken jeg eller andre har de beføjelser der skal til for at tvinge andre til at makke ret efter samfundets regler. Men det har politiet, og vi har en rigtig god dialog med politiet om den her sag. De har lovet at vise Bjerringbro større opmærksomhed, og det er jeg selvfølgelig meget glad for,” siger Lars Christiansen.

Lokale kræfter i Bjerringbro starter en underafdeling af Natteravnene Viborg. Ambitionen er at være synlige blandt de unge, så de kan færdes trygt i lokalområdet i Bjerringbro.

Natteravnene debuterer den 9. juli 2020 med en såkaldt premiereaften, hvor Natteravne fra Viborg også kommer og går med.

“Vi har arbejdet intenst for at få det op at stå og er nu klar premiereaftenen”, Trine Lind, der er talsperson for Natteravnene i Bjerringbro. “Vi har oplevet stor opbakning indtil nu. En del har allerede meldt sig på banen, som Natteravn og har deltaget i kurser, hvor vi har lært om rollen som Natteravn”

Natteravnene i Bjerringbro er stiftet, som et ”gå-område” under ledelse af Natteravnene Viborg. ”Vi har haft travlt med at klæde de frivillige i Bjerringbro på, så de er klar til premiereaftenen – og vi glæder os til at byde dem velkommen i vores Natteravne-familie i Viborg”, Pernille Cornelius, der er formand for Natteravnene Viborg og gå-området i Bjerringbro. Gå-området og Natteravnene i Bjerringbro blev stiftet 30. juni 2020, og det har været afgørende for de lokale, at man kom ind under et veldefineret koncept så alle ved, hvad man står for, når man er ude at gå, som Natteravne.

”Det er vigtigt for os at sætte fokus på, hvad vores rolle som Natteravne er. Vi skaber tryghed for de unge, vi er ikke et vagtværn. Vi er der, hvis de unge har brug for os men det er ikke vores opgave at holde opsyn med de unge og afgive rapport til mor og far”, fortæller Pernille Cornelius og forsætter: ”Og det glæder mig meget, at vi atter får lokale Natteravne til at gå i Bjerringbro”

Natteravnene er startet i Danmark i 1998 og drives på franchise-lignende vilkår, idet Fonden for Socialt Ansvar stiller alt udstyr og træning gratis til rådighed for interesserede frivillige.

Det er Natteravnenes Landssekretariat, som er ansat af Fonden, der står for alt det praktiske forarbejde.

Herfra understreger Chef for Natteravnene Claus Staunstrup Nilsson, hvor vigtig hver lokalafdeling af Natteravnene er.

Som Natteravn er det vigtigt, at man forstår sin rolle, og hvordan man skal handle som Natteravn. Det vigtigste for Natteravnene er at skabe tryghed i lokalområdet. Det er de lokale de bedste til og derfor er, hver afdeling af Natteravnene enormt vigtig for at de unge kan færdes trygt i lokalområdet.

Landssekretariatet er med som igangsætter og stiller udover en “drejebog” også de særlige gule jakker og andet opstartsmateriale gratis til rådighed.

Fakta om Natteravnene:
Siden 1998 har erfaringer med Natteravnene vist, at det er et effektivt middel til at skabe større tryghed og livsglæde blande de unge, med mindre vold og hærværk, som sideeffekt.

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening har Byforum lanceret bypedellerne, der vil gøre Bjerringbro mere indbydende og skøn at bo i

 

Forestil dig en by, hvor sommerblomsterne giver et stik af glæde, hvor affaldet ligger i skraldespanden frem for i grøften og hvor vi hjælper hinanden med at gøre byen mere indbydende.

Kan du forestille dig det, så kan du også forestille dig visionen for Bjerringbros nye bypedeller.

Bypedellerne er et samarbejde mellem Bjerringbro Byforum og Danmarks Naturfredningsforening. Det er et frivilligt netværk af borgere, der gerne vil være med til at forskønne den by og egn, som de lever i.

 

Ingen tvang

Opgaverne er forskellige, og som bypedel er man selv med til at bestemme, hvilke opgaver, man vil arbejde med. Alle opgaver bydes nemlig ud i fællesskab, og så melder man sig til eller lader være.

Det er Byforums Borgerudvalg, der står bag initiativet, som også kendes fra andre byer i Viborg Kommune.

Udvalget har således haft drøftelser med Viborg Kommune for at koordinere opgaverne. Det sker for at sikre, at bypedellernes arbejde ikke bliver i stedet for Viborg Kommunes vedligehold af grønne områder, men er et ekstra tiltag til gavn for byen.

 

Sådan bliver du bypedel

Har du lyst til at blive bypedel men gerne vil vide mere, så kontakt til Annette Sloth Larsen, der er tovholder på projektet. Hun kan kontaktes på telefon: 61751788 eller på mail: annettesloth@outlook.dk.

Alternativt kan du også søge efter ”Bypedeller Bjerringbro” på Facebook og bede om at blive medlem af gruppen. Så er du automatisk en del af fællesskabet og kan se, hvilke opgaver der bliver slået op.

 

Selv om han kun har boet i Bjerringbro siden 2015 er Lars Haahr dybt involveret i byudvikling, grønne områder og etablering af fællesskaber i byen

 

Først tabte Lars Haahr sig hjerte til hustruen Hanne og siden tabte han det det til Bjerringbro.

Lars Haahr er nemlig faldet pladask for byen, efter at han flyttede til Bjerringbro i 2015.

”Bjerringbros omgivelser er noget af det smukkeste, vi har i Danmark. Vi har en natur, man sjældent ser, og navnlig åen er helt unik. Når jeg har gæster på besøg fra København, så får de straks lyst til at flytte hertil,” fortæller Lars Haahr.

 

Helhedsplan blev gnisten

Inden han blev pensionist, var han direktør i en stor virksomhed med mange ansatte og million-omsætning. Derfor falder det ham heller ikke naturligt at sidde stille og lave ingenting.

Et borgermøde om Bjerringbros nye helhedsplan satte en retning for den aktive pensionist.

”Da jeg så den helhedsplan blev jeg helt duperet. Her var en plan, der bandt hele byens forskellige elementer sammen, og det ville jeg gerne være med til at gennemføre,” fortæller Lars Haahr.

 

Vigtige lokale ildsjæle

Inden han rykkede teltpælene op og flyttede til Bjerringbro, boede han i nordsjællandske Humlebæk, der som Bjerringbro er en mindre by.

”Jeg synes det er meningsfuldt og vigtigt at engagere sig, og hvis mindre byer skal overleve, så er det vigtigt med en lokal kultur af ildsjæle, der vil arbejde for at skabe aktiviteter. Til gavn for borgerne, for detailhandlen og erhvervslivet,” siger Lars Haahr, der brænder for at gøre Bjerringbro til et bedre sted at bo.

 

Bedste vilkår for borgerne

Han sidder med i Byforums ”Borgerudvalg”, hvor han har været med til at igangsætte arbejdet med ”Byens Hus” i Bjerringbro Station, etablere by-pedeller i Bjerringbro og mange andre opgaver.

”Det arbejde, vi laver, handler jo om at sikre borgerne de bedste mulige vilkår i Bjerringbro. Samtidig med, at vi arbejder på at skabe et sted, der er attraktivt at flytte til. Bjerringbro er så dejlig en by, at jeg slet ikke forstår, at der ikke bor flere her,” siger Lars Haahr helt uforstilt.

 

Sammen er vi stærke

For Lars Haahr er der ingen tvivl om, at Bjerringbro Byforum gør en stor forskel for Bjerringbro, og han opfodrer gerne alt og alle til at melde sig ind i foreningen.

”Sammen er vi stærke. Så kort kan det siges. Det gælder også for Byforum, hvor biddraget fra den enkelte husstand kan virke beskedent – men samlet set er medlems-husstandene med til at skabe et grundlag for de arbejdsopgaver, der skal løses i Bjerringbro,” siger Lars Haahr.

Helle Gravesen bruger det meste af sin arbejdstid på at planlæge og gennemføre Bjerringbros helhedsplan, og hun har hele tiden dig for øje

 

Med et fokus på de mennesker, der bor i Bjerringbro, går 50-årige Helle Gravesen dagligt til arbejdet på Viborg Kommune med dig for øje.

Som byplanlægger har hun siden 2018 brugt det meste af sin arbejdstid på at planlægge og projektere Bjerringbros nye Helhedsplan. Planen skal skabe rammerne om et smukkere byrum med plads til oplevelser for byens borgere og besøgende.

 

Rigtige mennesker

Og Helle Gravesen, der er uddannet arkitekt med en overbygning i byplanlægning, er meget opmærksom på ikke bare at lave projekter for projekternes skyld.

”Det betyder meget, at der er rigtige mennesker i den anden ende. Vi skal skabe rammerne for det liv, som mange borgere drømmer om – ikke bygge monumenter. Projekterne er midlet og ikke målet,” siger hun.

 

Stor kontakt til Byforum

Derfor er samspillet mellem borgere, fagfolk og folkevalgte en essentiel del af arbejdet, forklarer byplanlæggeren, der særligt har stor kontakt til Bjerringbro Byforum.

”Det betyder meget, at Bjerringbro har en bychef, der repræsenterer byens interesser. Det gør mit liv meget enklere og øger hastigheden i vores processer. Ellers kunne jeg nemt have mange parter, der skulle koordineres mellem,” siger Helle Gravesen.

 

Holder af Bjerringbro

Hun lægger ikke skjul på, at hun er kommet til at holde meget af Bjerringbro som by.

”Bjerringbro er en by med vild megen aktivitet og mange fællesskaber. Jeg er imponeret over, hvor meget der sker i byen, og hvor gode man har været til at sikre, at de tilbud, der er, er stærke og velfungerende,” siger Helle Gravesen og peger både på Gudenåhuset, byens biograf og idræts- og kulturcenteret som gode eksempler.

 

Planlægning, indvielse og debat om p-pladser har fyldt i arbejdet med Niels Due Jensens Plads

 

Der støbes, bygges og knokles på livet løs for at gøre Niels Due Jensens Plads klar til indvielse på den anden side af sommerferien.

Arbejdet forløber planmæssigt – også selv om resten af Danmark har været lukket ned på grund af Corona-virussen.

Og selvom det er Grundfos, der betaler regningen, og Viborg Kommune der står med anlægsarbejdet, så har Bjerringbro Byforum spillet en central rolle i arbejdet med byens nye plads.

 

Kone nummer to

I første omgang ved at deltage aktivt i den følgegruppe der udtænkte og planlagde byens nye helhedsplan.

Dernæst gennem ugentlig sparring mellem Viborg Kommunes byplanlægger, Helle Graversen, og bychef Lars Christiansen.

”Jeg har tidligere kaldt Helle min kone nummer to, fordi vi taler så meget sammen, som vi gør. Vi er meget heldige at have en god kontakt på rådhuset, der gerne spørger os til råds og også gerne lytter til de råd, vi giver,” siger bychefen.

 

Time-P for butikkernes skyld

En af de ting, der er blevet sparret meget om gennem tiden, har været antallet af p-pladser. Dels antallet i det færdige projekt og dels antallet undervejs i byggefasen.

”Der er ingen tvivl om, at nogle af butikkerne har følt sig presset af den naturlige indskrænkning af p-pladser, der jo måtte komme, da byggeriet gik i gang. Men en god dialog med butikkerne og Viborg Kommune førte til tidsbegrænset parkering, hvilket har hjulpet en del,” fortæller Lars Christiansen.

 

Vi får en fantastisk plads

Bychefen glæder sig til, at pladsen står færdig på den anden side af sommerferien.

”Der er nok nogen, der lige nu har svært ved at forestille sig resultatet, når det hele flyder med beton og sand. Men de kan godt glæde sig,” siger Lars Christiansen.

Et af målene med pladsen er nemlig, at den skal være en oplevelse at besøge.

”Der skal oplevelser til for at trække folk ned til midtbyen i fremtiden. Og kan vi med en ny og spændende plads give borgerne en oplevelse og samtidig tilføre butikkerne nogle kunder, så er vi nået langt,” siger Lars Christiansen.

Bjerringbros nyetablerede ungdomsråd vil arbejde for at byens unge får sit helt eget hus

 

Bjerringbros nyetablerede ungdomsråd er slet ikke i tvivl, når de skal sætte ord på deres første og vigtigste opgave: Det største ønske for Bjerringbros unge er deres helt eget ungdomshus.

Ungdomsrådet blev stiftet i slutningen af 2019, og det består af 16 aktive unge i gruppen fra 8. klasse som de yngste til studenter og lærlinge som de ældste.

 

Byforum så behov

Ungdomsrådet er et initiativ fra Bjerringbro Byforum, der i løbet af arbejdet med Helhedsplanen blev opmærksomme på, at det var nødvendigt at få byens unge mere i tale.

”Følgegruppen drøftede flere gange, om der var behov for et ungdomshus, men var ikke de rigtige til at svare på spørgsmålet. Så der var behov for at få skabt et talerør for byens unge,” siger bychef Lars Christiansen, der som repræsentant for Byforum danner sekretariatet for ungdomsrådet.

 

Jakob Ekberg som formand

Arbejdet med at danne ungdomsrådet blev lavet i samarbejde med Bjerringbros nystiftede unge forening, Møllerne. Og byrådspolitikeren Jacob Ekberg, der udover at være ”Møller” også er ung, blev valgt som rådets første formand.

Netværk giver inspiration, nye idéer og nye muligheder – derfor står Byforum bag netværk for erhvervsliv og detailhandel

 

Når erhvervsfolk kender hinanden, så har de også nemmere ved at løfte røret og drøfte en god idé med hinanden.

Sådan lyder filosofien bag det netværk, som Bjerringbro Byforum har startet for byens erhvervsliv og detailhandel.

En gang om måneden mødes medlemmerne af netværket på BASE Business Bjerringbro, hvor de får ny inspiration og tid til at lære hinanden at kende.

 

Vitaminer til hovedet

Og netværk er vigtigt for en virksomhedsleder, siger Henrik Larsen, der er formand for Bjerringbro Byforums erhvervsudvalg.

-”Jeg ved selv, hvor vigtigt det er – trods en travl hverdag – at møde andre virksomhedsledere. Det giver inspiration, nye idéer og nye muligheder,” siger Henrik Larsen, der til daglig er CEO hos KSN Industri A/S.

Alle netværksmøder vil være bygget op over en skabelon, der sikrer, at der udover netværk og hyggeligt samvær også fyldes erhvervs-vitaminer i hovederne på deltagerne.

Derfor vil der være en oplægsholder på alle møder, som vil inspirere til den videre samtale mellem netværkerne.

 

Gavner virksomhederne

En af hovedkræfterne bag netværket er Karoline Lynggaard, der til daglig er direktør hos BASE Business Bjerringbro. Hun har stået for at sammensætte netværksmøderne og lave aftaler med de oplægsholdere, der deltager.

”Hos BASE Business oplever jeg, hvor betydningsfuldt det er for vores virksomheder, at ejerne kender hinanden. Netværk giver nye kunder og ny inspiration, hvilket er til gavn for både virksomhederne og Bjerringbro,” siger Karoline Lynggaard.

 

Netværk nødvendigt

Hun opfordrer derfor kraftigt byens virksomheder til at deltage.

”Hvis jeg stod med en virksomhed, ville jeg slet ikke overveje at drive den uden deltagelse i netværk. Og da slet ikke, hvis den var nystartet,” siger Karoline Lynggaard.

Alle virksomheder kan deltage i netværksmøderne, og deltagelse er gratis for alle erhvervs- og detailmedlemmer af Bjerringbro Byforum.

Skal vi bevare en levende by, så skal vi også lægge en del af vores penge hos byens erhvervsliv

 

Detailhandlen i Bjerringbro er første led i en værdikæde, som kommer byens borgere til gavn langt ud over det nemme og bekvemme i at kunne købe et par bukser i gågaden.

Derfor er det også vigtigt, at vi som borgere husker at bruge vores lokale butikker, hvis vi vil bevare en levende og aktiv by – noget som Corona-krisen har været med til at understrege.

”Butikker og erhvervsliv er udgangspunkt for mange sponsorater og præmier til de lokale foreninger. Det er her naboens børn får en læreplads, og det er udgangspunkt for mange af de aktiviteter, som folk er så glade for i byen,” siger Kirsten Elsborg.

 

Står bag aktiviteter

Udover at være indehaver af Elsborg Lædervarer, så er Kirsten Elsborg også formand for Detailudvalget i Byforum. Det er gennem udvalget, at mange af byens forskellige aktiviteter sættes i gang.

Så har du været med til at tage imod julemanden ved Gudenåen, lytte til musik på Torvet eller deltaget i Halloween på gågaden, så har du også deltaget i arrangementer, som Detailudvalget har stået bag.

 

Vi er selv borgere i byen

Kirsten Elsborg erkender gerne, at hun og hendes kolleger gerne samtidig vil tjene penge, når der eksempelvis er open by night. Men folk skal jo handle uanset hvad, påpeger hun.

”Så kan de jo lige så godt gøre det et sted, hvor de får en række ekstra goder i form af oplevelser. Man skal huske på, at byens detailhandlere jo selv er borgere i byen og derfor også selv ønsker sig en levende by,” siger Kirsten Elsborg.

”Der er ingen af de store varehuse i nabobyerne eller udenlandske facebooksider, der lægger så meget som en krone for at gøre Bjerringbro til en bedre by. Så hver gang vi handler lokalt, så bakker vi op om os selv,” siger Kirsten Elsborg og sender en stor tak til alle, der husker at handle lokalt.

 

Det er vigtigt med balance i byen, og derfor kom butikstorvet på Sønderbro med i Helhedsplanen

 

Det er jo ikke ligefrem et område, der gør sig ret godt i hverken regn eller solskin.

Bychef Lars Christiansen svinger ikke om sig med rosende ord, når snakken falder på den del af Sønderbro, der ligger ud mod Brogade ved skolegrunden og butikstorvet.

Derfor var han og bestyrelsen for Bjerringbro Byforum heller ikke et sekund i tvivl, da der skulle udpeges områder, der trængte til byfornyelse i forbindelse med Bjerringbros nye Helhedsplan.

 

Balance i Bjerringbro

”I Byforum pegede vi lige fra begyndelsen af på Sønderbro-området som et af de steder, der i vores øjne bare skulle med i byfornyelsen. Og det var Viborg Kommune heldigvis helt enige med os i,” siger Lars Christiansen.

Han er glad for, at det dermed også lykkedes at få skabt en balance i udviklingen af det nye Bjerringbro.

”Det er vigtigt at understrege, at det her ikke handler om balance mellem nord og syd. Vi må være langt forbi den gamle debat om, hvad der er den rigtige side af åen,” siger bychefen.

 

Trænger til kærlig hånd

I stedet peger han på, at ligesom man udvikler handelscentrummet nord for åen med Niels Due Jensens Plads, Torvet og gågaden, så har Sønderbro også et handelscentrum omkring Spar, Loop mv.

”Området omkring den gamle skolegrund og butiksområderne er et af de steder i byen, der virkelig trænger til en kærlig hånd. Det slog Byforum fast allerede op til kommunalvalget i 2017, og det er det arbejde, vi har ført videre til Helhedsplanen,” siger Lars Christiansen.

 

Glad for nedrivning

Derfor glæder det ham også, at politikerne i byrådet udover penge til Helhedsplanen har bevilget tre millioner kroner til nedrivning af den gamle skole, børnehave og forsamlingshus. Det arbejde forventes gennemført omkring 1. august.

Samlet set bliver der med Å Promenaden lagt omkring 18 millioner kroner på Sønderbro med den nye plan.