En solid økonomisk håndsrækning fra Bjerringbro Elværksforenings Fond gør det nu muligt at igangsætte arbejdet med at gennemføre Helhedsplanen for området ved Gudenåen i Bjerringbro.

Kort før jul traf Elfondens bestyrelse beslutningen om et tilskud på 3,6 millioner kroner til de tre første etaper af projektet, og i dag kunne formand Tonni Birk Sørensen så præsentere offentligheden for fondsbestyrelsens beslutning.

“Det betyder meget for os, at projektet indgår som en del af Helhedsplanen. Så ved vi, at det er gennemtænkt og noget, som borgerne ønsker sig,” siger Tonni Birk Sørensen.


Tre del-projekter gennemføres først

Med tilskuddet har Viborg Kommune og den lokale følgegruppe med blandt andet Byforum repræsenteret næsten ni millioner kroner til at gennemføre de tre første del-projekter ved Å Promenaden.

Det første projekt er at hæve terrænet, så vandet ikke indtager store dele af arealerne i vinterhalvåret.

Det andet projekt er at arbejde med området ud til åen, hvor der skal uddybes og beplantes, så området kan skifte udseende i takt med årstiderne, ligesom der skal laves forskellige aktiviteter for børn og voksne.

Tredje og sidste projekt indtil videre bliver formentlig et å-bad – måske med sauna og opholdsplads.

Følgegruppe af brugere

“Vi nedsætter en følgegruppe blandt andet med deltagelse af de brugere, som i dag benytter området. Og vi vil tage en drøftelse med dem, hvordan området skal benyttes. Der er en fleksibilitet i Elfondens bevilling, så vi ikke er bundet på en bestemt løsning her,” fortæller Helle Graversen, der er byplanlægger ved Viborg Kommune og ansvarlig for Bjerringbros helhedsplan.

Tonni Birk Sørensen og Helle Graversen

Måske først igang i 2021

Det arbejde forventes gennemført inden sommer. Og selv om bychef Lars Christiansen hellere end gerne ser, at man kan gå i gang med arbejdet efter sommerferien, så maner Helle Graversen til besindighed.

“Vi ved af erfaring, at projekter ved vand altid kræver ekstra opmærksomhed og særlige tilladelser. Så vi skal igennem et forløb, som godt kan betyde, at vi først er klar til at igangsætte arbejdet medio 2021,” siger Helle Graversen.

Byforum glade for pengene

Bychef Lars Christiansen bliver dog ikke slået ud af den besked.

“Vi håber altid på, at tingene kan gå i gang hurtigst muligt, og det vil vi selvfølgelig arbejde på. Men jeg er bare helt grundlæggende glad for Elfondens velvilje og meget taknemmelig for det store beløb. Og så skal vi jo alle sammen huske på, at den her Helhedsplan er planlagt til at tage omkring 10 år at gennemføre,” siger Lars Christiansen.

Måske flere penge på vej

Velviljen fra Elfonden er måske endnu større, end det beløb, som bychef og kommune glæder sig over i dag.

“Vi kan godt være interesseret i at støtte yderligere projekter her ved Å Promenaden. Så jeg vil ikke udelukke, at der kan tildeles flere penge,” siger Tonni Birk Sørensen.

Han glæder sig over den store udvikling, som Bjerringbro gennemgår i disse år. En udvikling som Elfonden er med til at skabe.

“Jeg tror, at vi om fire-fem år har en by, der er helt unik for sin størrelse i Danmark,” siger Tonni Birk Sørensen.

Ønske: En sauna

Præsentationen af den flotte bevilling fra Elfonden foregik ved Gudenåen, samtidig med, at medlemmer fra badeklubben “Hop i åen” tog en tur ud i det kolde å-vand.

Pia Oberlihn og Dorthe Moeslund fra badeklubben “Hop i Åen”

To af baderne  var Pia Oberlihn og Dorthe Moeslund, der begge blev glade for at høre, at projektet ved Gudenåen nu går i gang.

“Vi savner simpelthen sådan en sauna hernede. Lige nu er vi nødt til at leje os ind i Tange, fordi mange af vores medlemmer gerne vil en tur i sauna efter badet,” siger de samstemmende.

Hvorvidt ønsket om en sauna også bliver gennemført må vise sig, når følgegruppen er nedsat og har udført sit arbejde her i forrået. Men et er sikkert: Badeklubben har en plads i følgegruppen og dermed en stemme i debatten.

50 lokale erhvervsdrivende deltog, da Bjerringbro Byforum Erhverv og Detail torsdag den 17. januar traditionen tro indbød til nytårskur for Bjerringbros erhvervsliv.

Nytårskuren blev holdt hos Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter, der i år kan fejre sit 75 års jubilæum.

Som formand for Byforum bød Henrik Larsen de mange gæster velkomne og præsenterede programmet, inden Idræts- og Kulturcentrets lækre  tapasmenu blev sat til livs.

Centerleder Keld Schytt Nielsen holdt et indlæg om Bjerringbro Idræts- og Kulturcenters mange aktiviteter og muligheder, ligesom han berettede
om de planer der er for en udvidelse af udearealerne. Blandt andet med overnatnings-hytter og plads til nye udeaktiviteter.

2020 er indvielsernes år

Bychef Lars Christiansen gennemgik i sit indlæg den store udvikling, der er sat i gang i Bjerringbro i løbet af 2019.

“Bjerringbro er meget bedre end sit rygte. Der sker SÅ mange ting, og 2019 var dælme et godt år. Og det bliver 2020 også, hvor der sættes gang i Å Promenaden og holdes en række indvielser – blandt andet af Niels Due Jensens Plads,” fortalte bychefen.

CSE = Bak op om Bjerringbro

Han takkede samtidig de fremmødte medlemmer for deres engagement og medlemsskab, der er med til at gøre den store udvikling muligt.

“I dag skal virksomheder engagere sig i Corporate Social Responsibility, og det kan man jo gøre ved at støtte en velgørende organisation. Men man kan jo også vælge at bakke op om sit lokalområde – det er ikke bare fornuftigt det er også godt for forretningen,” sagde Lars Christiansen.

BASE Business Bjerringbro

Karoline Lynggaard fra BASE Business Bjerringbro fortalte om virksomhedens transformation og navneskifte fra KnowHowZ, der skete her ved årsskiftet. BASE Business Bjerringbro bliver i fremtiden endnu mere et sted, hvor mindre virksomheder kan få kontorplads og udnytte det netværk, der er i huset.

Hun opfordrede samtidig medlemmerne til at deltage i Bjerringbro Erhvervsnetværk, der er et gratis for Byforums medlemmer, og som har til huse hos BASE Business Bjerringbro.

VER og Verdensmål

Viborgegnens Erhvervsråds direktør, Henrik Hansen, fortalte om forandringerne hos VER og slog samtidig et slag for, at Bjerringbro i højere grad udnytter sin styrkepositition inden for FNs verdensmål.

“Der er mange virksomheder i Bjerringbro, der arbejder seriøst med verdensmålene, og det kan I godt slå på i lokalområdet,” sagde Henrik Hansen blandt andet.

Bosætning skal styrkes

Fra Viborg Kommune kom Anders Holm, der er erhvervs- og udviklingschef i kommunen.

Han fortalte om de mange forskellige indsatser, som kommunen arbejder med på uddannelsesområdet og opfordrede virksomhederne til at være med.

Samtidig kunne Anders Holm fortælle, at Viborg Kommune har igangsat en undersøgelse af, hvordan kommunen som helhed bliver bedre til at tiltrække tilflyttere.

“Selv om vi har solgt 95 byggegrunde, hvilket er det højeste tal siden 2008, så kan nettotilvæksten af indbyggere i kommunen tælles i en håndfuld. Det skal vi have gjort noget ved,” sagde Anders Holm.

Her tjener vi pengene

Formand Henrik Larsen takkede efterfølgende for de mange indlæg og afsluttede med en sætning, som næsten er formandens varemærke i Byforum-sammenhæng:

“Vi skal huske, at det er her i Bjerringbro, at vi tjener pengene, og at det er de andre steder i kommunen, at de bruger dem.”

 

En bedre benyttelse af byens rum og malede stole gennem Bjerringbro.

Idéerne boblede som altid, da Bjerringbro Byforum Kultur tirsdag den 14. januar holdt det første og dermed indledende arrangørmøde for de kulturaktører, der kan have lyst til at deltage i årets udgave af Bjerringbro Kulturfestival.

Omkring 25 aktører var mødt op for at deltage i mødet, hvor de fik generel information om festivalen og præsentation af styregruppen. Derudover deltog de i to mini-workshops, hvor kulturfolket fik mulighed for at komme med forslag til den praktiske afvikling af festivalen samt til de mange forskellige arrangementer, som festivalen byder på.

Du kan nå det endnu

De inviterede var kulturaktører, der allerede står på listen over potentielle deltagere fra sidste års kulturfestival. Men det er ikke en lukket klub, understreger Dagny Vistisen, der er formand for Byforums Kulturudvalg.

“Alle, der arbejder med kultur, har mulighed for at være med. En af de gode ting ved Bjerringbro Kulturfestival er, at det er en begivenhed med stor bredde,” siger Dagny Vistisen.

Så har du lyst til at deltage, så skriv til Dagny på kultur@bjerringbro.dk

Tidsplan

Bjerringbro Kulturfestival afvikles i perioden fra 5. til 14. juni. Og indtil da er der planlagt 4 arrangørmøder. Tidsplanen ser således ud:

Dato Emne
14/1 Styregruppemøde 1

Arrangørmøde 1

4/2 Arrangørmøde 2
3/3 Arrangørmøde 3

Præsentation af foreløbigt program

31/3 Arrangørmøde 4

Præsentation af endeligt program

1/5 Programmet offentliggøres
26./27. maj Kulturavis i samarbejde med Lions
5/6-14/6 Bjerringbro Kulturfestival 2020

Første skridt i byfornyelsen af Bjerringbros bymidte blev taget her til formiddag, da leverandøren af de fire kuber til gågaden så at sige leverede varen.

Ganske forsigtigt blev de fire kuber løftet af lastbilens lad og svunget på deres pladser i Storegade.

Kuberne er produceret af virksomheden G9 og blev bestilt af Viborg Kommune kort før december sidste år.

Det er en lokalt nedsat følgegruppe med udgangspunkt i Bjerringbro Byforum, der som en del af helhedsplanen har ønsket at skabe nogle områder i gågaden, hvor gågadens gæster kan sætte sig og nyde livet i læ for den vind, der ofte trækker gennem gågaden.

Selv om kuberne nu har fundet deres plads i Storegade, så er arbejdet ikke helt færdigt til indvielse.

Der skal trækkes strøm og plantes træer/buske i de fire kuber.

Det arbejde vil ske i løbet af januar og februar. Beplantningen vil i øvrigt ske samtidig med, at de bestilte planter og pointe til Torvet også sættes på plads.

Du kan se en film fra arbejdet på Byforums facebookside HER

 

 

2020 kommer forhåbentlig til at byde på en ny bro ved Kjællinghøl.

Politikerne i Viborg Byråd står samlet om at opføre en ny bro, der ikke bare skal holde længere en den seneste, men også være æstetisk smuk og passe godt ind i landskabet.

Den nye bro er nødvendig, fordi den gamle bro blev lukket i december 2018 på grund af flere konstruktionsfejl. Broen er nu så usikker, at den bliver revet ned og erstattet af en ny.

Mange lokale opfordringer

Bjerringbro Byforum havde sammen med andre lokale aktører og politikere opfordret byrådet til hurtigst muligt at opsætte en ny bro og ikke vente på udfaldet af en voldgiftssag, der forventes færdig i foråret 2021.

“Det er sund fornuft at Viborg Kommune har ventet med at rive broen ned for at sikre sig, at man ikke kom i klemme rent juridisk. Det vil være lige så sund fornuft at man nu sætter gang i at få projekteret og bygget en ny bro. Der er ingen grund til at vente på en voldgiftssag, der først afgøres i 2021,” sagde bychef Lars Christiansen den gang.

En holdning, politikerne heldigvis er helt enige i.

Hvornår den nye bro bliver opført er endnu uvist. Men håbet er, at den kan indvies i 2020.

Hvordan bliver Bjerringbro et endnu bedre sted at være ung? Det spørgsmål skal byens unge svare på ved et stormøde den 18. november – målet er at nedsætte byens eget ungdomsråd

Der er plads til forbedring for Bjerringbros unge – og nu skal vi have gang i udviklingen.
Det er budskabet fra en arbejdsgruppe, som nu kalder Bjerringbros unge til et stormøde, hvor spørgsmålet lyder: Hvordan gør vi Bjerringbro til Danmarks bedste ungdoms-by?
Mødet finder sted mandag den 18. november klokken 18 på Bjerringbro Gymnasium.
Indkaldelsen sker i et samarbejde mellem den nystartede forening Møllerne og Bjerringbro Byforum, og kommer efter et planlægningsmøde med deltagelse af Bjerringbro Gymnasium, Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter samt repræsentanter for byens unge.

Unge tager ansvar
Møllerne består af en gruppe unge med rod i Bjerringbro, som gennem længere tid har set på deres by og ønsket at sætte mere gang i udviklingen.
– Vi vil gerne tage et ansvar for, at Bjerringbro bliver et bedre sted at være ung. Og vi tror på, at vi som unge meget nemmere kan få de unge i tale og samtidig forstå, hvad der er vigtigt for dem og os, siger Jakob Ekberg, der er med i Møllerne og samtidig byrådsmedlem for Konservative i Viborg Kommune.

Mangler steder at gå hen
En ny helhedsplan for Bjerringbro peger på flere muligheder for at udvikle nye tilbud til byens unge.
– Der er allerede mange tilbud til de unge i Bjerringbro. Men hvis man er mellem 15 og 25 og ikke lige interesserer sig for at sparke til og kaste med en bold, så er der ikke så mange muligheder, siger bychef Lars Christiansen.
Bychefen hilser samarbejdet med Møllerne velkomment.
– Det er utrolig vigtigt at vi får byens unge i tale, og Møllerne kommer med masser af god energi og stor viden om at være ung i Bjerringbro, siger Lars Christiansen.

Målet er et ungdomsråd
Ambitionerne for arbejdet er store – målsætningen er at gøre Bjerringbro til et fantastisk sted at være ung. Ja faktisk Danmarks bedste.
– Hvis man ikke tænker store tanker, så kommer man aldrig ud af stedet. Og vi tror på, at det ikke kun handler om at finde penge, men også om at have den rette indstilling om at ville udvikle og forbedre, siger Jakob Ekberg.
På mødet den 18. november kommer byens unge med deres bud på, hvordan Bjerringbro kan udvikle sig til et endnu bedre sted at være, og næste år bliver arbejdet så sat i gang.
– Udover at få en masse gode inputs, så er målet den 18. november at et par håndfulde unge melder sig til at deltage i et nyt ungdomsråd for Bjerringbro, som skal have første møde i begyndelsen af næste år, siger Lars Christiansen.

Bjerringbro Byforum opfordrer Viborg Kommune til straks at sætte gang i processen omkring en ny bro ved Kjællinghøl.

Opfordringen kommer efter at Viborg Kommune i dag har meddelt, at broen skal rives ned inden jul, fordi den er i så elendig forfatning, at den kan kollapse, hvis der kommer meget sne til vinter.

Sagen er på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 31. oktober, og Bjerringbro Byforum har derfor rettet henvendelse til udvalgsformand Stine Damborg Hust (K) og opfordret hende til, at sætte gang i processen omkring en ny bro med det samme.

Lukket siden december 2018

Broen blev lukket i december 2018 på grund af råd, og en syn og skøns-rapport har sidenhen slået fast, at broen er bygget helt forkert. Både i materialevalg og konstruktion. Derfor kan det ikke svare sig at forsøge at udbedre skaderne. Af juridiske årsager har Viborg Kommune ventet med at rive broen ned, men nu er man så langt, at broen kan fjernes og en voldgiftssag kan indledes.

Ingen grund til at vente

“Det er sund fornuft at Viborg Kommune har ventet med at rive broen ned for at sikre sig, at man ikke kom i klemme rent juridisk. Det vil være lige så sund fornuft at man nu sætter gang i at få projekteret og bygget en ny bro. Der er ingen grund til at vente på en voldgiftssag, der først afgøres i 2021,” siger bychef Lars Christiansen.

“Vi er mange i Bjerringbro, der savner den bro. Og det er ærgerligt, at vi ikke får den fulde udnyttelse af den ny-etablerede træksti, fordi broen er lukket”, siger han.

Lægge pengene ud

Voldgiftssagen skal afgøre, hvem der har ansvaret for, at Kjællinghøl-broen nu skal rives ned. Men sagen afgøres først i 2021, og så længe håber bychefen ikke der skal gå, før en ny bro kan projekteres og opføres. Han håber derfor, at Viborg Kommune vil lægge pengene ud til en ny bro indtil voldgiftssagen afgør, hvem der reelt skal betale regningen.

 

Bjerringbros erhvervsliv inviteres med i nyt stærkt netværk til gavn for den enkelte virksomhed og Bjerringbro. Medlemmer af Byforum har gratis adgang.

Efter flere forskellige tiltag inviterer Bjerringbro Byforums erhvervsudvalg den 29. august til det første møde i Bjerringbros nye erhvervsnetværk.

Det nye netværk indbyder til møde en gang om måneden hos KnowHowZ på Baldersvej i Bjerringbro. Alle virksomheder kan deltage i netværksmøderne, der vil være gratis for alle erhvervs- og detailmedlemmer af Bjerringbro Byforum.

Henrik Larsen, formand for Byforum, glæder sig over, at det nye netværk nu ser dagens lys. Han ser frem til at møde repræsentanter for mange af Bjerringbros virksomheder en gang om måneden. Og han opfordrer til, at netværket bliver prioriteret og lagt i kalenderen.

– Jeg ved selv, hvor vigtigt det er – trods en travl hverdag – at møde andre virksomhedsledere. Det giver inspiration, nye idéer og nye muligheder, siger Henrik Larsen, der til daglig er CEO hos KSN Industri A/S.

Netværk med indhold

Alle netværksmøder vil være bygget op over en skabelon, der sikrer, at der udover netværk og hyggeligt samvær også fyldes erhvervs-vitaminer i hovederne på deltagerne. 

Derfor vil der være en oplægsholder på alle møder, som vil inspirere til den videre samtale mellem netværkerne. Første oplægsholder bliver tidligere Grundfos CEO, Carsten Bjerg.

– Jeg er virkelig stolt af, at Carsten Bjerg har sagt ja til at holde oplæg. Udover at være en meget erfaren erhvervsleder, så ved han utrolig meget om de positive effekter af et tæt samspil mellem erhvervsliv og lokalsamfund, siger KnowHowZ-direktør Karoline Lynggaard, der har haft ansvaret for at sammensætte programmet for netværkets første halvår. 

Meld dig hos bychefen

Erhvervsnetværket er endnu et tiltag fra Byforums erhvervsudvalg, der i 2019 har lagt et ambitiøst program frem med lokal uddannelse, virksomhedsbesøg og foredrag. 

Er man interesseret i at deltage i Bjerringbros erhvervsnetværk, kan man rette henvendelse til bychef Lars Christiansen. Han har flere års erfaring som netværksfacilitator og vil sammen med Karoline Lynggaard stå som tovholder på møderne.

Ligesom sin formand opfordrer bychefen medlemmer og andre virksomhedsledere til at deltage i netværket. 

– Vi ved fra Viborg, hvor vigtigt det har været for byens udvikling og for især de små og mellemstore virksomheder at deltage i netværksmøder. Den positive effekt kan vi også opnå i Bjerringbro, siger Lars Christiansen.

Tidsplan for Bjerringbro Erhvervsnetværk

29. augustKl. 8.00-9.30Carsten Bjerg: 
Sammenspil mellem erhvervslivet og lokalsamfundet – Hvad er gevinsterne ved et tæt sammenspil mellem virksomhederne og lokalsamfundet? 
18. septemberKl. 8.00-9.30Niels Dall, Michael Christensen og Mathias Pinnerup (vinder af iværksætterkonkurrence):
Bjerringbro Gymnasium Iværksætteri – Samarbejde mellem gymnasiet og erhvervslivet 
9. oktoberKl. 8.00-9.30Annelise Severinsen, Stepforward:
Synlig på SoMe – hvad kan virksomheden få ud af det, og hvordan gør man?
19. november13.30-15.30LinkedIn – bliv klogere på, hvordan du bruger LinkedIn til gavn for dig selv og din virksomhed