Grøn trafik er vigtigt

Borgerudvalget sætter en ære i at arbejde for de bedst mulige trafikale muligheder for egnens grønne trafikanter.

Derfor har udvalget nedsat en trafikgruppe, der et par gange om året mødes med repræsentanter for Viborg Kommune for at koordinere den kommunale trafikindsats i vores lokalområde.

Vi tror på, at vi som lokale borgere har fingeren bedre på pulsen, hvad angår de trafikale behov, der skal opfyldes på Bjerringbro-egnen. Samtidig tillader vi os at være ambitiøse på borgernes vegne for at gøre Bjerringbro til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og bevæge sig grønt.

Cykelstier

Sikre skoleveje er vigtigt

Bjerringbro har på mange måder et godt cykelsti-net. Men der er stadig plads til forbedringer både i byen og fra egnens landsbyer. Særligt skal vi sikre områdets cyklende skolebørn.

Offentlig trafik

Trinbræt ved Tange

Bjerringbro har en god dækning af offentlig trafik, hvor toget spiller en stor rolle. Vi ønsker et trinbræt ved Tange for at styrke pendling og turismen.

Natur og stier

Bedre stier i naturen

Erfaringerne med at få grusbelagt Trækstien fra Bjerringbro til Kjællinghøl viser os, at det kan lykkedes at forbedre vores naturstier, hvis vi arbejder hårdt for det.