Formand for bestyrelsen

Formand for Borgerudvalget

Gå til Bogerudvalget

Formand for Detailudvalget

John Degn Christensen

detail@bjerringbro.dk

Gå til Detailudvalget

Formand for Erhvervsudvalget

Karoline Lynggaard

erhverv@bjerringbro.dk

Gå til Erhvervsudvalget

Formand for Foreningsudvalget

Gå til Foreningsudvalget

Formand for Kultur, Undervisning og Kirkeudvalget

Dagny Vistisen

kultur@bjerringbro.dk

Gå til Kulturudvalget