En by i børnehøjde

Bjerringbro er et godt sted at være børnefamilie. Her kan de mindste vokse op i et trygt og overskueligt lokalsamfund med alt, hvad de har brug for indenfor rækkevidde.

Her er pasningsgaranti i den kommunale dagpleje og moderne og populære vuggestuer, børnehaver og skoler.

Samtidig får I de ideelle rammer for en aktiv fritid med et varieret udbud af aktiviteter for hele familien.

Herunder kan du finde oplysninger om alle de mange tilbud og muligheder, som jeres familie kan benytte jer af, når I bor eller bosætter jer i skønne Bjerringbro.

Find pasningstilbud hos Viborg Kommune

Børnehuse

I Viborg Kommune er kommunens vuggestuer og børnehaver organiseret i børnehuse.

Bøgeskovens Børnehus

Bøgeskovens Børnehus er en kommunal aldersintegreret daginstitution, som er normeret til 30 vuggestuebørn, og 110 børnehavebørn.

Vuggestuen er opdelt på to stuer.

Børnehaven har tre almindelige børnehavegrupper og en udegruppe.

Alle børnehavegrupper kan modtage mellem 25 – 27 børn.

Børnehuset Egeskov & Skovbørnehaven

Børnehuset Egeskov er en integreret institution med patina, små rum og hjemlig atmosfære.

Legepladsen er skabt med forskellige sanseoplevelser.

Der er krukker med blomster, planter og krydderier, frugt – og bærbuske, bålplads m.m.

Børnehuset Pilekvisten

Børnehuset er en alders integrerede institution med plads til børn i alderen 0-6 år.

Huset er indrettet med to basisgrupper i børnehaven: ”Alferne” og ”Troldene”.

Her er plads til 60 børn.

I vuggestueafdelingen er der plads til 24 børn.

Private institutioner

Der er flere private og selvejede institutioner i Bjerringbro.

Vores Natur-børnehus, Sahl

Vores Naturbørnehus er en fri vuggestue og børnehave som startede i 2007.

Vi bygger på Kold og Grundtvigs skole- og barnesyn.

Gudenå-dalens Fribørnehave

Gudenådalens Fribørnehave er en lille hyggelig sangglad børnehave fyldt med liv, glæde og engagement.

Gudenådalens Fribørnehave ligger i Bjerring. Der er skov, marker og å i gåafstand fra børnehaven, hvilket benyttes flittigt.

Her er der plads til at LEGE og LÆRE og tid til at VÆRE!

Mammen Fribørnehave og Vuggestue

Mammen Fri har fokus på at skabe sammenhængende overgange mellem de forskellige afdelinger (vuggestue, børnehave, skole og SFO), så det enkelte barn oplever tryghed i disse fællesskaber.

Børnehaven Tange-lopperne

Tangelopperne er en lille institution normeret til 30 børn, hvilket giver en tæt kontakt med det enkelte barn og rolig atmosfære i hverdagen.

Det er èt hus der ikke stueopdelt, så alle voksne kender alle børn, og omvendt.

Skoler

Der er både en folkeskole i Bjerringbro og flere friskoler.

Bjerringbro Skole

Bjerringbro har en folkeskole.

Den er skønt beliggende i den sydlige del af byen, med skoven som nærmeste nabo.

Her går elever fra 1. klasse til 9. klasse.

Nørreå Friskole

I naturskønne omgivelser ligger Nørreå Friskole & Børnehus, tæt omkranset af skoven og med Nørreåen i baghaven. Nørreå Friskole & Børnehus er en selvejende institution, der er stiftet i hhv. 2007 og siden 1.1.2020 fungerer som en enhed.

Mammen Fri

I Mammen, lidt uden for Bjerringbro, ligger Mammen fri.

Her er Frivuggestue, Fribørnehave og Friskole samlet på en adresse.

Et godt sted at være – et godt sted at lære.

Gudenådalens Friskole

Gudenådalens friskole er en Grundtvig/Koldsk friskole for elever i 0. – 9. kl.

De bygger deres virke på tillid, alsidighed, dialog, tryghed og musisk/kreative aktiviteter der giver alle børn lyst til at lære.

Skolen ligger i Bjerring lidt uden for Bjerringbro.

Tange Kristne Friskole

Tange Kristne Friskole er en lille skole ude på landet midt i skøn natur, tæt på Tange Sø og skoven.

Skolen omfatter børnehave og skole fra 0.-9. klasse.

Natur-videnskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter for naturfagsundervisning for elever fra 0. klasse til udgangen af ungdomsuddannelserne. Gennem samarbejder mellem skoler og erhvervsliv understøttes lærere i at gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning i naturvidenskab og teknologi. Målet er at flere unge vælger en uddannelse inden for disse områder.

Klub Perronen

Viborg Ungdomsskoles afdeling i Bjerringbro hedder Perronen.

På Perronen er der gang i den både dag og aften.

Er du ung et sted mellem 7. klasse og 18 år, kan du gratis komme i ungdomsklub hver mandag og torsdag aften, hvor du også kan spise aftensmad for et mindre beløb.

Her er café, lækre faciliteter med plads til fysiske, kreative eller sjove aktiviteter og masser af arrangementer for børn og unge.

Projekt Scooterdrengene

Et projekt Byforum har udviklet og nu gennemfører i samarbejde med Viborg Kommune, Bjerringbro Skole og Viborg Ungdomsskole. Byforum har bidraget med at finde i alt kr. 690.000 til projektet. Pengene er gået til indkøb af materiel og værktøj samt sikring af garage og værksted frem til sommeren 2025.

Møllerne / Broen

Møllerne hører til i Bjerringbro, og de har en klar ambition om at skabe de bedste rammer for ungdomskulturen i byen. De vil med deres arrangementer inspirere unge til at lave kulturaktiviteter.

Ung i Bjerringbro

Hedemølle Efterskole

Et unikt fællesskab, spændende oplevelser og venner for livet. Det er bare nogle af de ting, du får med fra et ophold på Hedemølle Efterskole.

Bjerringbro Gymnasium

Bjerringbro Gymnasium er en moderne og fagligt stærk skole med internationalt udsyn og et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Her er der særligt mange muligheder inden for bl.a. naturvidenskab, business, sprog, samfundsfag og idræt, og som de eneste i landet har vi en International Business & Science linje.

Nørgaards Højskole

Midt i Gudenådalens flotte natur ligger Nørgaards Højskole, hvor elever fra hele verden har mulighed for at dygtiggøre sig inden for bl.a. bæredygtighed, musik, dans, kunst, skuespil og adventure-sport.